Οι σπουδαστές της Σ.Α.Π.Ε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών


Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας επισκέφτηκαν σήμερα (27-10-2016) σπουδαστές-στελέχη του Σχολείου Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους (Σ.Α.Π.Ε.) της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης οι (27) σπουδαστές του παραπάνω Σχολείου ενημερώθηκαν από ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε θέματα που αφορούσαν:
  • την εξερεύνηση της σκηνής εγκλήματος,
  • το DNA και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο λήψης δείγματος από τον τόπο του εγκλήματος, την βάση δεδομένων και τη διακρίβωση ταυτότητας σορών καθώς και
  • το Τμήμα Οπτικοακουστικού Υλικού Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων, σχετικά με λήψεις φωτογραφιών από τον τόπο του εγκλήματος, τη συλλογή πειστηρίων βιντεοληπτικού υλικού και τη διαχείριση πειστηρίων ηχητικού υλικού.
Επισημαίνεται ότι, το Σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους (Σ.Α.Π.Ε), έχει σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους καθώς και στις ιδιαίτερες διαδικασίες όπως τα εργαλεία και η μεθοδολογία διερεύνησης των πάσης φύσεως ατυχημάτων.