Τί ζήτησαν από τον Γ.Γ Δημόσιας Τάξης και τον κ.Αρχηγό οι συνδικαλιστές του Ρεθύμνου

Το τεράστιο ζήτημα της στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Ρεθύμνου, αλλά και όλα τα προβληματα, που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, που υπηρετούν στον νομό έθεσαν οι συνδικαλιστές
της τοπικής Ένωσης στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό του Σώματος, κατά τη συνάντησή τους:
Στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στο νομό μας, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχηθούμε τα καλύτερα κατά την παραμονή σας.
Αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για την Αστυνομία και το Αστυνομικό προσωπικό, σας αναφέρουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού Ρεθύμνου, πιστεύοντας ότι θα προσπαθήσετε έμπρακτα να δοθούν λύσεις σε αυτά.
Α) Στέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών της πόλης του Ρεθύμνου.
Ένα τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει πολλά χρόνια τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της πόλης του Ρεθύμνου, είναι η απαράδεκτη κατάσταση του κτηρίου όπου αυτές στεγάζονται. Όπως διαπιστώνετε ιδίοις όμμασι, σε καμία περίπτωση, δεν πληρεί τις ελάχιστα προβλεπόμενες κτιριακές προδιαγραφές, για να καλύψει τις ανάγκες των στεγαζόμενων Υπηρεσιών. Έχει χαρακτηριστεί επανειλημμένως επικίνδυνο για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους φιλοξενούμενους σε αυτό και μη προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η αποκατάσταση του καρκινογόνου υλικού αμίαντου, που βρέθηκε σε εσωτερική τοιχοποιία Αστυνομικής Υπηρεσίας.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την ανάδειξη του προβλήματος από την Ένωσή μας, φαίνεται να υπάρχει μία καλή συνεργασία των υπηρεσιών του Αρχηγείου με την Δημοτική Αρχή Ρεθύμνου. Κοινός στόχος είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος, με την κατασκευή νέου κτηρίου σε ελεύθερο χώρο του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.
Ελπίζουμε και προσδοκούμε σε μια ειλικρινή συνεργασία, μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, την κατασκευή δηλαδή ενός νέου και σύγχρονου Αστυνομικού κτηρίου, το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών της πόλης.
Β) Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Η λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών στον νομό μας βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθόσον το μειωμένο προσωπικό μετά βίας προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και του συμπολίτη μας.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξουν δυναμικές παρεμβάσεις και ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί άμεσα το προβλεπόμενο σχέδιο της αναδιάταξης των Αστυνομικών Υπηρεσιών στην Κρήτη, παρά την εν μέρει διάσταση απόψεων που σας έχουμε εκφράσει τόσο εμείς όσο και οι τοπικές αρχές του νομού μας. Ελπίζουμε, ότι όλες οι Υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν θα στελεχωθούν κατάλληλα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην δύσκολη αποστολή τους. Θεωρούμε αυτονόητο ότι, οποιαδήποτε προβλήματα και δυσλειτουργίες δημιουργηθούν από την εφαρμογή του σχεδίου, θα υπάρχει δυνατότητα & ευελιξία άμεσης επίλυσής τους.
Βασική προϋπόθεση επίτευξης του εν λόγω εγχειρήματος είναι η μείωση κάθε είδους μετακίνησης προσωπικού (εκτός από εντελώς ειδικών και έκτακτων περιπτώσεων) και η πλήρης εφαρμογή του κώδικα μεταθέσεων - αποσπάσεων - προσωρινών μετακινήσεων, αποτέλεσμα των οποίων η εξάλειψη προβλημάτων υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών.
Γ) Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.
  • Στελέχωση: Το μειωμένο προσωπικό του νομού Ρεθύμνου, αδυνατεί από μόνο του να στελεχώσει κατάλληλα το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου. Μέχρι τώρα έχει ενισχυθεί από την Δ.Α. Ρεθύμνου, με έντεκα (11) άτομα προσωπικό, τη στιγμή που υπάρχουν πέντε (5) επαρχιακά Αστυνομικά Τμήματα με προσωπικό κάτω των έντεκα (11) αστυνομικών. Για την ορθή λειτουργία του, απαιτείται επιπλέον προσωπικό, το οποίο μπορεί να καλυφθεί από προσωπικό άλλων Διευθύνσεων και το οποίο επιθυμεί και παράλληλα πληρεί τις προϋποθέσεις για την άρτια εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων.
  • Εκπαίδευση: Αναμφισβήτητα βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης αστυνομίας και κατ’ επέκταση του Έλληνα Αστυνομικού, αποτελεί τόσο η βασική όσο και η δια βίου εκπαίδευσή του. Η μεν πρώτη γίνεται στις παραγωγικές σχολές της Αστυνομίας, η δε δεύτερη μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, δύναται να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό, με την παράλληλη λειτουργία Τμήματος Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης.
Μέχρι τώρα όλες οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα, οπότε με την πρότασή μας αυτή στοχεύουμε:
1.  Στην εξυπηρέτηση του Αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στην Κρήτη (άνω των 1.900 αστυνομικών) και στο Νότιο Αιγαίο.
2.  Στην μείωση του χρόνου μετακίνησης, για την μετάβασή του από και προς τη Σχολή Μετεκπαίδευσης, κατά τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες.
3.  Στην μείωση του κόστους μετακίνησης, σίτισης και διαμονής, κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων.
4.  Στην μείωση του “κωλυόμενου” Αστυνομικού προσωπικού ανά Υπηρεσία.
5.  Στην ελάφρυνση του ήδη οικονομικά επιβαρυμένου και μειωμένου προϋπολογισμού του Υπουργείου μας.
6.  Στην αύξηση του αριθμού εκπαιδεύσεων, που μέχρι τώρα δεν πραγματοποιούνται λόγο των ανωτέρω.
Δ) Οχήματα
Ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού μας, αφορά στην ελλειπή στελέχωση υπηρεσιακών οχημάτων και κυρίως οχημάτων τύπου τζιπ, καθώς και στη συντήρηση αυτών. Το πρόβλημα εντείνεται με την μετακίνηση των οχημάτων αυτών σε άλλες υπηρεσίες, εκτός Δ.Α. Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα την έλλειψη αστυνόμευσης του νομού και ειδικότερα στην ύπαιθρο.
Με διαταγή του Αρχηγείου μετακινηθήκαν δύο (2) συμβατικά οχήματα (τύπου τζιπ) σε Υπηρεσίες Αθηνών. Το οξύμωρο είναι ότι η τελευταία επισκευή - συντήρηση των οχημάτων αυτών, πραγματοποιήθηκε με χρήματα του αστυνομικού προσωπικού.
Επισημαίνεται δε, ότι αυτήν την στιγμή υπάρχει μόνο ένα συμβατικό όχημα τέτοιου τύπου, σε όλο το νομό, το οποίο αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των δυσπρόσιτων περιοχών, οι οποίες περικλείουν το νομό μας σε μεγάλο ποσοστό.
Για τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε την ενίσχυση της Δ.Α. Ρεθύμνου με υπηρεσιακά οχήματα και αν είναι εφικτό με συμβατικά οχήματα τύπου τζίπ.
Ευελπιστούμε στην άμεση υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεών μας.
Με εκτίμηση -