Πρ. ΠΟΑΞΙΑ: "Κόμμα" μας η... Αστυνομία

"Κόμμα μας είναι η Αστυνομία". Με αυτήν τη φράση έκλεισε την ομιλία του στο Συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ, στην Κρήτη, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ, Γιάννης Κατσιαμάκας, θέλοντας προφανώς να
δείξει ότι η Ομοσπονδία των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και γενικότερα οι συνδικαλιστικές ενώσεις των ασττυνομικών είναι υπεράνω κομμάτων και πολιτικών πεποιθήσεων, αλλά μοναδική "ταυτότητά" τους είναι το συμφέρον του Έλληνα Αστυνομικού.