Επιλογή Αστυνομικών, για την κάλυψη θέσεων προσωπικού ασφαλείας των υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί επιλογή Αστυνομικών, που φέρουν το βαθμό Αστυφύλακα έως και Ανθυπαστυνόμου, προκειμένου καλυφθούν θέσεις προσωπικού ασφαλείας των υπηρεσιών
του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, που χρήζουν πλήρωσης.
Πληροφορίες σχετικά με καθήκοντα, προσόντα και δικαιολογητικά στις γραμματείες των Υπηρεσιών.


Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας