Το νέο ΔΣ της Ένωσης Πειραιά

Σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη συγκροτήθηκε σε σώμα το  Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες την
21 και 22-09-2016, ως εξής:ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΟΤΣΟΣ
Σπυρίδων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ
Γεώργιος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑ
Αργυρώ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ
Ευάγγελος
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΚΟΣ
Βασίλειος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Πηνελόπη


Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες συναδέλφους για την μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες της Ένωσης τους, συμμετοχή που αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι Αστυνομικοί του Πειραιά όχι μόνο είναι δίπλα στο σωματείο τους, αλλά και το προστατεύουν ως ΄΄ κόρη οφθαλμού ΄΄.

Για το Δ.Σ.
                     - Ο -                                                                                   - Η -
                 Πρόεδρος                                                                     Γεν. Γραμματέας

         ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων                                                                         ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ