Ένωση Ζακύνθου: Ανοίξτε οργανικές θέσεις στο νησί

Διαβάστε το έγγραφο τής Ένωσης Ζακύνθου προς τον Αρχηγό του Σώματος, με το οποίο ζητούν να ανοίξουν οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας του νησιού, καθώς δύο δεν καλύφθηκαν, ενώ υπάρχουν και δύο ειδικοί φρουροί, που επιθυμούν τη μετάθεσή τους εκεί:
     Σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα το β’ δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων για την κατάρτιση αριθμητικών πινάκων κατά Διεύθυνση Αστυνομίας των κενών οργανικών θέσεων σε Ανθ/μους, Αρχ/κες, Αστ/κες, που πρέπει να πληρωθούν στις έκτακτες μεταθέσεις κατά το γ’ δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις αιτήσεις ακυρώσεως που προέκυψαν από τις τακτικές μεταθέσεις του έτους.
     Φέτος για πρώτη χρονιά, σύμφωνα με το καινούργιο Π.Δ. 75/2016 και κατά το γ’ δεκαήμερο μηνός Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για την κατάρτιση κενών θέσεων σε Ειδικούς Φρουρούς κατά Διεύθυνση Αστυνομίας.
     Σας αναφέρουμε ότι, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους είχαν διαταχθεί -4- μεταθέσεις από τις οποίες μόνο -2- θα εκτελεστούν.
     Επειδή άλλωστε στο Π.Δ. 75/2016 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι λαμβάνονται  υπόψη οι αιτήσεις ακυρώσεως που προέκυψαν από τις τακτικές μεταθέσεις, παρακαλούμε όπως δείτε με προσοχή τις μεγάλες υπηρεσιακές ανάγκες και την τεράστια έλλειψη σε προσωπικό στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου και ενισχύσετε με ικανό αριθμό Αστυνομικών κατά τις ερχόμενες έκτακτες μεταθέσεις.
     Ακόμη θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον -2- Ειδικοί Φρουροί οι οποίοι επιθυμούν να μετατεθούν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου κατά τις έκτακτες μεταθέσεις, παρακαλούμε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα κενών οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών και την κάλυψη τους μέσω των έκτακτων μεταθέσεων τις επόμενες ημέρες.
  
  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                        ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ