Προσφορά Υποτροφιών και Εκπτώσεων Διδάκτρων του ΠανεπιστημίουΠάφου στα μέλη ΠΕΑΛΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας μας με τοΠανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο, προσφέρονται στα μέλη της Ένωσής μας Υποτροφίες και Εκπτώσεις Διδάκτρων για τους επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματά σπουδών του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, προσφέρει δυο (2) υποτροφίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, με καταβολή μόνο του 50% των διδάκτρων, καθώς επίσης έκπτωση ύψους 15% σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιλέξουν τα ενδιαφερόμενα μέλη της ΠΕΑΛΣ.

Σε ότι αφορά στις δύο (2) υποτροφίες έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό αίτημα στο e-mailpealsgr@gmail.com με την ένδειξη «Υποτροφία Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου».

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότεροι από δυο ενδιαφερόμενοι η ΠΕΑΛΣ θα διενεργήσει κλήρωση στα γραφεία της (Γρ. 18 εντός κτιρίου ΥΝΑΝΠ) σε ημέρα και ώρα που θα σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως.

Διαβάστε (εδώ) την επιστολή με την σχετική προσφορά.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ        Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ