"Εμείς να δείς πόσο οργισμένοι είμαστε που μας χρωστάνε..." Κείμενο πυροσβέστη

Εμείς να δείς πόσο οργισμένοι είμαστε που χρωστάνε εδώ και μήνες στους συναδέλφους

1. τα έξοδα μεταθέσεων όσων μετατέθηκαν τον
Φεβρουάριο,
2 τις εκπαιδευτικές αποζημιώσεις των συναδέλφων που πήγαν την προηγούμενη χρονιά σε όλες τις Σχολές εκτος Π.Σ.
3. το επίδομα διοίκησης στους νέους Επιπυραγούς
4.τη διαφορά του επιδόματος εξομάλυνσης στους διαζευγμένους συναδέλφους.
5. τα εκτός έδρας για τις φετινές πυρκαγιές
6. το υπόλοιπο 50% της διαφοράς των περικοπών του μισθού σύμφωνα με το ΣτΕ
7. μια δεύτερη φόρμα πυρκαγιάς
8, τα Μ.Α.Π. που χρήζουν αντικατάσταση
9. την παύση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού 10, την αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικινδύνου και ανθυγιεινού,
11. την τακτοποίηση της ελεύθερης μετακίνησης στα Μ.Μ.Ε. και πόσα άλλα ακόμα.
Αυτά όλα ποια Αρχή θα τα ελέγξει:Κείμενο του Γιάννη Σταμούλη, προέδρου της ΕΑΠΣ
.