Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Μεγάλη Έλλειψη Προσωπικού στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια της ΔΙ.Π.Υ.Ν Αιτωλοακαρνανίας – Προτάσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Μεγάλη Έλλειψη Προσωπικού στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια της ΔΙ.Π.Υ.Ν Αιτωλοακαρνανίας – Προτάσεις».


Κύριε Υπουργέ,

 

Βρισκόμαστε λίγες μόνο ημέρες πριν την 1η Μαΐου, ημέρα επίσημης έναρξης της Αντιπυρικής περιόδου, του έτους 2024. Όλες οι Δομές του Πυροσβεστικού Σώματος στην ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται στο τελικό στάδιο προετοιμασιών τους προκειμένου να είναι έτοιμες την ανωτέρω ημερομηνία για να υλοποιήσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που προβλέπεται σύμφωνα με το Σχέδιο Δασών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Επιπλέον στην ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν για αυτήν. Η Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αιτωλοακαρνανίας είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα με συνολική έκταση 5.423 τετραγωνικά χιλιόμετρα με ιδιαίτερη γεωμορφολογία και ποικιλόμορφη βλάστηση. Σύμφωνα με το τελευταίο έτος (2021), για το οποίο υπάρχει αποτύπωση των συμβάντων στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.psnet.gr), οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας έχουν επέμβει σε 2.714 συμβάντα, κατατάσσοντας την στην 3η θέση σε Πανελλαδικό επίπεδο, πίσω από Αττική και Θεσσαλονίκη.

Παρόλα αυτά τα απολύτως αντικειμενικά στοιχεία που αναφέρθηκαν, της μεγαλύτερης έκτασης και του πλήθους των συμβάντων, για την επάνδρωση των Υπηρεσιών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα την υπ' αριθμ. 7781/ Φ 102.2/09-02-2024 Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, για το έτος 2024 προβλέπονται μόνο 148 Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου και 28 Αξιωματικοί. Συνολικά ο αριθμός των 176 Πυροσβεστικών Υπαλλήλων κατατάσσουν την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας στην 14η θέση σε κατανομή Υπαλλήλων σε Πανελλαδικό επίπεδο. Περνώντας στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δασών διαπιστώνεται αδυναμία εκτέλεσης του κατά το 1° Στάδιο σχεδόν από το σύνολο των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα διαπιστώνονται τα παρακάτω :

            Στην Π.Υ. Μεσολογγίου υπηρετούν συνολικά πενήντα τέσσερις (54) Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι και ΠΠΥ). Από αυτούς πέντε (5) είναι σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου οπότε μπορούν να εκτελέσουν μόνο καθήκοντα τηλεφωνητή. Μέχρι το 2023 στην Π.Υ. Μεσολογγίου υπηρετούσαν δέκα (10) Εποχικοί Πυροσβέστες εκ των οποίων οι πέντε (5) προσελήφθησαν στο Ε.ΜΟ.ΔΕ, οπότε μέχρι την αντικατάσταση τους απομένουν στην δύναμη μόνο πέντε (5). Συνεπώς η συνολική δύναμη κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να είναι πενήντα εννέα (59) Υπάλληλοι. Κατά το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3) ισχύουν τα κάτωθι:

εικόνα.png

Άρα απαιτούνται συνολικά δέκα επτά (17) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι ανά 24ωρο, συνεπώς για τρία (3) 24ωρα απαιτούνται 17Χ3=51 Υπάλληλοι. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των αδειούχων (20% επί του συνολικού προσωπικού), καθώς και την υποχρέωση από πλευράς της υπηρεσίας για την χορήγηση των δύο (2) μηνιαίων 24ωρων αναπαύσεων στους Υπαλλήλους, καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη δυνάμεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δασών για το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3).

            Στην Π.Υ. Αγρινίου υπηρετούν συνολικά 84 Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι και ΠΠΥ). Από αυτούς οκτώ (8) είναι σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου οπότε μπορούν να εκτελέσουν μόνο καθήκοντα τηλεφωνητή. Άλλοι τέσσερεις (4) έχουν υποβάλει σχετική Δ.Υ. αναφορά με την όποια γνωστοποίησαν στην Υπηρεσία ότι στο τέλος του έτους καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθούν. Ενόψει της επικείμενης συνταξιοδότησης έχουν αιτηθεί και διανύουν την χορήγηση των εναπομεινάντων οφειλόμενων ημερών αδείας καθώς και οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων. Στην εν λόγω υπηρεσία από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου θα υπηρετούν και έξι (6) Εποχικοί Πυροσβέστες. Οπότε η συνολική δύναμη κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να είναι ογδόντα έξι (86). Ο αριθμός αυτός όμως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μειωθεί περαιτέρω, καθώς κάθε χρόνο κατά την αντιπυρική περίοδο μετακινείται σημαντικός αριθμός Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από την Π.Υ. Αγρινίου στις άλλες Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νίας (ήδη υπάρχει σχετική πρόταση από την φυσική ηγεσία και για φέτος), και σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα μειωθεί σημαντικά η συνολική διαθέσιμη δύναμη της Π.Υ. Αγρινίου. Κατά το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3) ισχύουν τα κάτωθι :

εικόνα.png
εικόνα.png

Άρα απαιτούνται συνολικά είκοσι δύο (22) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι ανά 24ωρο, συνεπώς για τρία (3) 24ωρα απαιτούνται 22Χ3=66 Υπάλληλοι. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των αδειούχων (20% επί του συνολικού προσωπικού), καθώς και την υποχρέωση από πλευράς της υπηρεσίας για την χορήγηση των δύο, (2) μηνιαίων 24ωρων αναπαύσεων, καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη δυνάμεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δασών για το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3).

Στην Π.Υ. Ναυπάκτου υπηρετούν συνολικά σαράντα έξι (46) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι (Μόνιμοι και ΠΠΥ). Από αυτούς δύο (2) είναι σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και εκτελούν μόνο καθήκοντα τηλεφωνητή. Ένας (1) ΠΠΥ βρίσκεται σε άδεια καθώς έχει καταθέσει έγγραφα για συνταξιοδότηση. Μέχρι το 2023 στην Π.Υ. Ναυπάκτου υπηρετούσαν επτά (7) Εποχικοί Πυροσβέστες εκ των οποίων οι τρεις (3) προσελήφθησαν στο Ε.ΜΟ.ΔΕ, και μέχρι την αντικατάσταση τους απομένουν στην δύναμη μόνο τέσσερις (4). Οπότε η συνολική δύναμη κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να είναι σαράντα εννέα (49). Κατά το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3) ισχύουν τα κάτωθι :

εικόνα.png

Άρα απαιτούνται συνολικά δέκα πέντε (15) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι ανά 24ωρο, συνεπώς για τρία (3) 24ωρα απαιτούνται 15Χ3=45 Υπάλληλοι. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των αδειούχων (20% επί του συνολικού προσωπικού), καθώς και την υποχρέωση από πλευράς της υπηρεσίας για την χορήγηση των δύο (2) μηνιαίων 24ωρων αναπαύσεων, καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη δυνάμεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δασών για το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3).

Στην Π.Υ. Αμφιλοχίας υπηρετούν συνολικά σαράντα δύο (42) Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι και ΠΠΥ). Από αυτούς ένας (1) είναι σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου οπότε δεν μπορεί να εκτελέσει μάχιμη Υπηρεσία. Ένας (1) βρίσκεται σε μακρά αναρρωτική. Μέχρι το 2023 στην Π.Υ. Αμφιλοχίας υπηρετούσαν είκοσι τρεις (23) Εποχικοί Πυροσβέστες, εκ των οποίων οι επτά (7) προσελήφθησαν στο Ε.ΜΟ.ΔΕ, οπότε μέχρι την αντικατάσταση τους απομένουν στην δύναμη μόνο δέκα έξι (16). Η συνολική δύναμη κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να είναι πενήντα επτά (57). Κατά το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3) ισχύουν τα κάτωθι :

εικόνα.png
εικόνα.png

Άρα απαιτούνται συνολικά δεκαέξι (16) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι ανά 24ωρο, συνεπώς για τρία (3) 24ωρα απαιτούνται 16Χ3=48 Υπάλληλοι. Λαμβάνοντας υπόψη ποσοστό των αδειούχων (20% επί του συνολικού προσωπικού), καθώς και την υποχρέωση από πλευράς της υπηρεσίας για την χορήγηση των δύο (2) μηνιαίων 24ωρων αναπαύσεων, καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη δυνάμεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δασών για το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (3).

Στο Π.Κ. Θέρμου υπηρετούν συνολικά είκοσι τρεις (23) Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι και ΠΠΥ). Από αυτούς ένας (1) είναι σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου οπότε μπορεί να εκτελέσει μόνο καθήκοντα τηλεφωνητή. Ένας (1) βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής διαθεσιμότητας. Οπότε η συνολική δύναμη κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να είναι είκοσι δύο (22). Κατά το 1ο Στάδιο με Δείκτη Επικινδυνότητας (2)&(3) ισχύουν τα κάτωθι:

εικόνα.png

Άρα απαιτούνται συνολικά επτά (7) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι ανά 24ωρο, συνεπώς για τρία (3) 24ωρα απαιτούνται 7Χ3=21 Υπάλληλοι. Λαμβάνοντας υπόψη ποσοστό των αδειούχων (20% επί του συνολικού προσωπικού), καθώς και την υποχρέωση από πλευράς της υπηρεσίας για την χορήγηση των δύο (2) μηνιαίων 24ωρων αναπαύσεων, καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη δυνάμεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δασών για το 1ο Στάδιο με Δείκτη επικινδυνότητας (2)&(3).

Στο Π.Κ. Καλαβρούζας το οποίο αποτελεί Κλιμάκιο Εθνικών Οδών υπηρετούν συνολικά δέκα πέντε (15) Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι και ΠΠΥ). Σύμφωνα με την Σύμβαση που έχει υπογραφεί και τα δύο (2) οχήματα, που έχουν διατεθεί από τη «ΝΕΑ ΟΔΟ» στο Πυροσβεστικό Σώμα για την επέμβαση στις σήραγγες, πρέπει να είναι επανδρωμένα σε καθημερινή βάση. Για την στελέχωση τους απαιτούνται κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι ανά 24ωρο, συνεπώς για τρία (3) 24ωρα απαιτούνται 4Χ3=12 Υπάλληλοι. Λαμβάνοντας υπόψη ποσοστό των αδειούχων (20% επί του συνολικού προσωπικού), καθώς και την υποχρέωση από πλευράς της υπηρεσίας για την χορήγηση των δύο (2) μηνιαίων 24ωρων αναπαύσεων, καθίσταται αδύνατη η καθημερινή επάνδρωση και των δύο (2) οχημάτων όχι μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο αλλά καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Για την εύρυθμη λειτουργία, και για την τήρηση των όρων της Σύμβασης για την στελέχωση του Π.Κ. Καλαβρούζας, απαιτούνται δέκα εννέα (19) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι (18 μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου και ένας (1) Αξιωματικός μέχρι τον βαθμό του Επιπυραγού ως Προϊστάμενος).

Επίκειται τέλος, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της ηγεσίας, και η δημιουργία αυτόνομου Ανακριτικού Γραφείου στις έδρες των ΔΙ.Π.Υ.Ν πριν την έναρξη της Αντιπυρικής οπότε σημαντικός αριθμός Υπαλλήλων από τις υφιστάμενες Π.Υ. θα κληθεί να το στελεχώσει.

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία που παραθέτουμε, εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα πως όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νίας (άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο) είναι υποστελεχωμένες και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις επιχειρησιακές ανάγκες που μπορεί να απαιτηθούν. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τις καθημερινές σχεδόν συνδρομές σε συμβάντα άλλων ΔΙ.Π.Υ.Ν εντός της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας (ιδιαίτερα στην Ηλεία), αλλά και πέραν αυτής, το πρόβλημα γιγαντώνεται,

Οι μετακινήσεις Υπαλλήλων μεταξύ Υπηρεσιών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νίας δεν λύνουν το πρόβλημα, το αμβλύνουν εν μέρει στη μια Υπηρεσία αλλά δημιουργούν νέα δυσεπίλυτα κενά στην Υπηρεσία από την όποια μετακινούνται. Εκτός των άλλων αυτές οι μετακινήσεις επιβαρύνουν οικονομικά, σε δυσβάσταχτο βαθμό, τους συνάδελφους καθώς οι αποστάσεις μεταξύ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νίας, τις οποίες καλούνται να διανύσουν με ιδία μέσα, είναι πολύ μεγάλες [μπορεί να υπερβούν και τα εκατό (100) χιλιόμετρα).

Η αλόγιστη χρήση του μέτρου της επιφυλακής (η όποια από μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τείνει να γίνει καθημερινότητα) όπως και η ανάκληση των νόμιμα χορηγηθεισών κανονικών αδειών δεν μπορεί να είναι η λύση του προβλήματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι βάση των βεβαιώσεων που περιήλθαν στα χέρια μας από συναδέλφους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν Αιτ/νίας, και μέσω της Ένωσης μας έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη διεκδικώντας την πληρωμή τόσο των συσσωρευμένων ημερησίων αναπαύσεων όσο και των οφειλόμενων αδειών οι αριθμοί είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Ο μέσος όρος οφειλόμενων παλιών αδειών είναι περίπου πενήντα (50) ημέρες ανά Υπάλληλο ενώ για τις οφειλόμενες αναπαύσεις (ρεπό) ο μέσος όρος προσεγγίζει τα διακόσια (200) 8ωρα. Οι θετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης στο σύνολο των αγωγών που έχουν κατατεθεί στα Πρωτοδικεία της Αιτωλοακαρνανίας μέσω της Ένωσης μας, για την πληρωμή των οφειλόμενων σε κάθε περίπτωση, δικαιώνουν την επιχειρηματολογία μας.

Κλείνοντας η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί να είναι άλλη από την στελέχωση με προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων κάνοντας πρόσληψη Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για όλη την επικράτεια. Αυτό βέβαια δεν προλαβαίνει να γίνει για την τρέχουσα Αντιπυρική περίοδο. Αυτό που μπορεί όμως να γίνει είναι η ενίσχυση της ΔΙ.Π.Υ.Ν Αιτωλοακαρνανίας μέσω των προσεχών μεταθέσεων για το έτος 2024 αλλά και μέσω αποσπάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να γίνει άμεσα προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου δασών για το έτος 2024 σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν Αιτωλοακαρνανίας.

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια