Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

ΠΟΑΣΥ: Σημαντικές αποφάσεις για το διεκδικητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας


Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟΘέμα: «Σημαντικές αποφάσεις για το διεκδικητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Τις προηγούμενες ημέρες, στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά, συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της EuroCop με τη συμμετοχή του εκλεγμένου μας σε αυτήν και Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεώργιου, καθώς και συναντήσεις με αξιωματούχους και στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι θα πρέπει να προωθηθούν και να διεκδικηθούν από τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταστούν σαφείς και να τεθούν υπ’ όψιν των υποψηφίων κατά τις επερχόμενες ευρωεκλογές.Κατ’ αρχάς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Βελγικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Hugo REMON κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Βελγικής προεδρίας που ανελήφθη την 01/01/2024, και αφορούν τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία, το άσυλο και τη μετανάστευση, τους συνοριακούς ελέγχους, τη ζώνη Schengen, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, τη διαφθορά, την ενδοοικογενειακή βία κλπ.

Μεταξύ των άλλων, ο κ. REMON ενημέρωσε την Εκτελεστική Γραμματεία για τις ενέργειες της Βελγικής προεδρίας όσον αφορά στην έκδοση Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τον καταμερισμό μεταξύ κρατών- μελών, προκειμένου να συμφωνηθεί μια γενική προσέγγιση η οποία θα αποτελεί και μια διαπραγματευτική εντολή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Επίσης ενημέρωσε για τη συγκρότηση Συμβουλίου με αντικείμενο τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και τόνισε ότι η Προεδρία βρίσκεται στη διαδικασία προσδιορισμού του περιεχομένου που πρέπει να συμπεριληφθεί, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι η βία κατά της αστυνομίας θα μπορούσε να είναι μέρος του τομέα για την εκπαίδευση και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Από την πλευρά της η Εκτελεστική Γραμματεία αφού συνεχάρη για την ανάληψη της Προεδρίας από το κράτος του Βελγίου, εκτός των άλλων ζητημάτων, έθεσε για ακόμα μία φορά, το μείζον ζήτημα της βίας κατά των αστυνομικών, ενώ συμφωνήθηκε να μοιραστεί με τη Βελγική Προεδρία, σχετική μελέτη του Ισπανού καθηγητή κ. Luis A Garcia Segura του Πανεπιστημίου της Nebrija, που αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της βίας κατά της αστυνομίας. Επίσης συζητήθηκε εκτενώς το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί το θέμα της βίας κατά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια μίας από τις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας Επιβολής του Νόμου μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.Ακόμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Κλάδου Συνεργασίας για την Επιβολή του Νόμου της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Rob Rozenburg ο οποίος συνοδευόταν από εκπρόσωπο της Cepol και Σύμβουλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Εκτελεστική Γραμματεία ενημερώθηκε για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία, όπως η έκδοση οδηγίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενιαίων σημείων επαφής και τυποποιημένων εντύπων για την υποβολή αιτήσεων διασυνοριακών πληροφοριών.

Επίσης, η Εκτελεστική Γραμματεία ενημερώθηκε για την πρόθεση αναπροσαρμογής της Συνθήκης του Prüm (Συνθήκη για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία) με σκοπό τη διασύνδεση στον euLISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) και πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες εγγραφές.

Ομοίως, συζητήθηκαν οι δραστηριότητες και δομές της CEPOL που παρέχουν εκπαίδευση σε υπαλλήλους επιβολής του νόμου. Ο Οργανισμός σημειώνει πρόοδο προς τον στόχο του να γίνει κόμβος ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και υλικού και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επανεξετάσει τον κανονισμό της.Επιπλέον, ο κύριος Rozenburg ανέφερε ότι μια εκστρατεία για δράση της ΕΕ για τη βία κατά της αστυνομίας είναι πολύ επίκαιρη για τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και κάτι τέτοιο είναι και πολιτικά σημαντικό. Όπως σημείωσε, η βία από την πλευρά των αστυνομικών αντιμετωπίζεται ήδη από τη Γ.Δ. Δικαιοσύνης και είναι καιρός να συμβεί και το αντίθετο, να αντιμετωπιστεί δηλαδή και η βία κατά των αστυνομικών από τη Γ.Δ. Εσωτερικών.

Για το λόγο αυτό συζητήθηκε η EuroCOP να παρουσιάσει μια μελέτη με αντικείμενο την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου, όπου θα συλλέγονται δεδομένα για τη βία κατά της αστυνομίας, ενώ τέλος επισημάνθηκε και η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει στα κράτη - μέλη μια διαδικασία συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας.Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Όπως προκύπτει από τη λεπτομερή αυτή ενημέρωση, η Ομοσπονδία μας συμμετέχει εκ του σύνεγγυς στα ευρωπαϊκά αστυνομικά δρώμενα και μεταφέρει με τη δέουσα προσοχή και ευθύνη στο εσωτερικό της χώρας μας, τον προβληματισμό και τις προτάσεις που κατατίθενται με τον πλέον επίσημο τρόπο στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Επειδή τα ζητήματα που τίθενται, αφορούν βασικές συνισταμένες της πολιτικής που ακολουθείται έως σήμερα και κυρίως της πολιτικής που θα αποφασιστεί να εφαρμοστεί στο μέλλον στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας το περιεχόμενο των προαναφερθεισών συναντήσεων και εντάξετε στην πολιτική σας τα μείζονος σημασίας αυτά ζητήματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

 


Πηγή: poasy.gr


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια