Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Πανικός στο υπουργείο Παιδείας και την αστική Δικαιοσύνη από το ρεύμα επαναπροκήρυξης της Απεργίας-Αποχής από τα πρωτοβάθμια σωματεία

 


Η απόφαση 74/2024 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων κατά της απεργίας-αποχής από την ΕΛΜΕ Χανίων φανερώνει μεγάλο πανικό τόσο στην κυβέρνηση-ΥΠΑΙΘΑ όσο και στην αστική δικαιοσύνη.

Πανικό από το ρεύμα της επαναπροκήρυξης της απεργίας-αποχής από τα πρωτοβάθμια σωματεία, που με συλλογικές διαδικασίες, πρωτοφανείς σε μαζικότητα, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, μετά την επικίνδυνη χρονοτριβή της ΟΛΜΕ και την επαίσχυντη στάση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΔΟΕ, η οποία με δύο επαίσχυντες συνεχείς αποφάσεις (δες εδώ και εδώ), επιστρατεύοντας νομικίστικα κόλπα, ταυτίστηκε απόλυτα με τους νομικούς ακροβατισμούς της αστικής δικαιοσύνης και σάλπισε πλήρη υποχώρηση χωρίς να επαναπροκηρύξει της απεργία αποχή, προσπαθώντας ταυτόχρονα να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς.

Η παραπομπή της ΕΛΜΕ Χανίων στα αστικά δικαστήρια αποτέλεσε την πρεμιέρα των διώξεων κατά των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η επείγουσα τρομοκρατική εγκύκλιος του Γ.Γ του ΥΠΑΙΘΑ Κατσαρού (Αρ. πρωτ. 29287/Ε3, 20 Μαρτίου 2024), με την οποία κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας προέτρεχαν να σταματήσουν το ρεύμα της επαναπροκήρυξης της απεργίας-αποχής από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) και τις ΕΛΜΕ, διαβλέποντας τον κίνδυνο ακύρωσης των σχεδίων επιβολής της αξιολόγησης. 

Γι’ αυτό και η ουσία της εγκυκλίου βρίσκεται στην συγκεκριμένη ειδική αναφορά: «Αξίζει να αναφερθεί ότι απεργίες που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν από τοπικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με αίτημα την αποχή απ’ την διαδικασία αξιολόγησης των ν. 4692/2020 και 4823/2021 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων δεν είναι σύννομες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. Β της παρ. 8 του αρ. 30 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)».  

Η οποία αναφορά, εκτός από τρομοκρατική είναι και απολύτως ψευδής, επειδή δικαίωμα κήρυξης απεργίας έχουν τα πρωτοβάθμια σωματεία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 20, παραγ.1 του ν.1264/1982), ενώ οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 30 του ν. 1264, μεταξύ των οποίων και η παράγ. 8 στοιχείο Β, που επικαλείται η εγκύκλιος Κατσαρού, αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο, στις οποίες κατηγορίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί.

Ο φόβος των πρωτοβάθμιων σωματείων και η εντεταλμένη απόφαση της αστικής Δικαιοσύνης

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, που έκρινε παράνομη την απεργία-αποχή της ΕΛΜΕ Χανίων, έχει πρώτο και κύριο στόχο να στείλει τρομοκρατικό μήνυμα σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία των εκπαιδευτικών που θα προχωρήσουν σε επαναπροκήρυξη της απεργίας-αποχής.

Εχει επίσης σκοπό να λειτουργήσει, ως προς τα «επιχειρήματα» που επικαλείται, ως πιλότος για τις αποφάσεις της αστικής δικαιοσύνης που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και κατά άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων.

Η αστική δικαιοσύνη για πολλοστή φορά ενήργησε σε διατεταγμένη υπηρεσία, που αυτήν τη φορά είχε ως στόχο ένα πρωτοβάθμιο σωματείο.

Γι’ αυτό και η απόφαση (σελ. 8) ξεκινά από την «κατασκευή» που έκανε η εγκύκλιος Κατσαρού, την οποία και αναπαράγει αυτούσια: «ωστόσο, η ως άνω απεργία-αποχή προκηρύχθηκε από την εναγόμενη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση χωρίς να έχει σχετική προς τούτο αρμοδιότητα και κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 30 παρ. 8 περ. β του ν. 1264/1982, σύμφωνα με την οποία προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις, με αποτέλεσμα η προκείμενη απεργιακή κινητοποίηση να παρίσταται παράνομη, απορριπτομένων ως νομικά αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγόμενης».

Την αναπαράγει αυτούσια μολονότι προηγουμένως στη σελ. 2 της απόφασης αναφέρεται όλη η παράγ.1 του επίμαχου άρθρου 30, που όπως εμείς περιγράψαμε παραπάνω, αναφέρεται στις ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, που απαριθμούνται λεπτομερώς, και στις οποίες κατηγορίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. 

Ιδού το σχετικό απόσπασμα της σελ. 2 της απόφασης:  

« 1. Ο νόμος αυτός, όπως είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 3 10, 16 παρ. 7 9, 22 παρ. 1 και 2, 24 και 27, εφαρμόζεται με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), όπως και στους μόνιμους ή με θητεία υπαλλήλους των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη δε και στους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος. Το ελληνικό Δημόσιο νομιμοποιείται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22, και δια του Υπουργού που ασκεί τη σχετική εποπτεία, και όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές αρμοδιότητες σε Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ’ αντικείμενο αρμόδιων υπαλλήλων (άρθρο 30 παρ. 1 ως ισχύει μετά το άρθρο 29 του ν. 5027/2023)…».

Επικαλείται επίσης το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων όλα τα συνηθισμένα πλέον «επιχειρήματα» των σχετικών αποφάσεων που προηγήθηκαν στις αμέτρητες προσφυγές κατά της απεργίας-αποχής των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ: Το «επιχείρημα» δηλαδή ότι η συνδικαλιστική οργάνωση των εκπαιδευτικών δεν έκανε αίτημα στον ΟΜΕΔ για διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου, όταν  οι αντιρρήσεις των εκπαιδευτικών κατά της αξιολόγησης είναι γνωστές εδώ και μια τριετία τουλάχιστον και έχουν διατυπωθεί δημοσίως και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ. Και το χουντικής έμπνευσης «επιχείρημα» ότι πρόκειται για «πολιτική απεργία», βάσει του οποίου οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα ουδέποτε να απεργήσουν κατά αντιδραστικών ψηφισμένων νόμων, αφού «η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού δεν εξαρτάται από την βούληση του ενάγοντος (σ.σ. του ΥΠΑΙΘΑ), αλλά από τη βούληση του Ελληνικού Κοινοβουλίου» και αφού «επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί σε ζήτημα που ανήκει στην αποκλειστική ρυθμιστική εξουσία της».

Με τα δύο τελευταία «επιχειρήματα» (μη προσφυγή στον ΟΜΕΔ και πολιτική απεργία), θα μπορούσε κάλλιστα η αστική δικαιοσύνη, όπως έχει κάνει άλλωστε πάμπολλες φορές ως τώρα, να πει ότι «παρέλκει» η εξέταση των άλλων «επιχειρημάτων» του ενάγοντος (σ.σ. του ΥΠΑΙΘΑ) και να βγάλει την απεργία-αποχή της ΕΛΜΕ παράνομη. Οτι επέλεξε να ξεκινήσει και να κάνει κύριο το «κατασκεύασμα» της εγκυκλίου Κατσαρού (άρθρο 30, παρ. 8 στοιχείο β του ν. 1264) δείχνει ακριβώς τη στόχευση: να μπει φραγμός στο ρεύμα επαναπροκήρυξης της απεργίας-αποχής από τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η απόφαση είναι «προσωρινά εκτελεστή» ταυτιζόμενο με την πρεμούρα του ΥΠΑΙΘΑ διότι, λέει, «τρέχουν» οι ημερομηνίες (από τις 22/3/2024 να εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας και μέχρι 27/3 να καταρτιστούν τα ζευγάρια αξιολογητών-αξιολογούμενων).

Οι εκπαιδευτικοί δεν τρομοκρατούνται. Συνεχίζουν

Παρά τις απειλές και την τρομοκρατία οι εκπαιδευτικοί δεν πτοούνται. Ο συντονισμός ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ, στην κοινή κατεύθυνση της επαναπροκήρυξης της απεργίας-αποχής, καλά κρατεί. Ο αριθμός των πρωτοβάθμιων σωματείων που μπαίνει στο χορό αυξάνεται και πραγματοποιούνται πρωτοφανείς μαζικότατες ΓΣ σε όλη τη χώρα, που εντείνουν την πίεση στους αστογραφειοκράτες των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ.

Με νέα Γενική Συνέλευση των μελών της, η ΕΛΜΕ Χανίων αποφάσισε:

  • να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης που έκρινε την απεργία-αποχή παράνομη
  • να στηρίξει την εισήγηση της ΟΛΜΕ για επαναπροκήρυξη της απεργίας-αποχής από την Ομοσπονδία (ομόφωνα)
  • να επαναπροκηρυχθεί απεργία-αποχή από την ΕΛΜΕ Χανίων σε περίπτωση που είτε δεν αποφασίσει η ΓΣ των προέδρων είτε η απόφαση για απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ κριθεί και πάλι παράνομη, είτε υπάρξει κωλυσιεργία εκ μέρους της ΟΛΜΕ (ομόφωνα)
  • να κηρυχθούν 3ωρες κυλιόμενες (1, 2, ή 3 ωρών) διευκολυντικές στάσεις εργασίας για τον μήνα Απρίλιο, παράλληλα με τις 3ωρες στάσεις που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ.

Επίσης, η ΕΛΜΕ Χανίων διέγραψε από μέλη της τρεις Συμβούλους Εκπαίδευσης, που προχώρησαν σε αξιολογήσεις εκπαιδευτικών, παρά τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες είναι από το e-Wall.


Πηγή: eksegersi.gr


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια