Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Εμφύλιος στην Πυροσβεστική


Εμφύλιος πόλεμος έχει ξεσπάσει στο Πυροσβεστικό Σώμα με μήλο της έριδος τα καθήκοντα και την αρχαιότητα στις τάξεις των κατωτέρων αξιωματικών του Σώματος. Κόντρες και διαφωνίες μεταξύ συναδέλφων με αφορμή νόμους και τροπολογίες που φτιάχτηκαν στο πόδι, με πρωτοφανή προχειρότητα που έχουν ως αποτέλεσμα αδικίες σε βάρος της μειοψηφίας που προσπαθεί να ορθώσει ανάστημα αλλά βρίσκει «πόρτες κλειστές» ακόμα και από τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους… Το αποτέλεσμα είναι πόλεμος ανακοινώσεων και τελικά το θέμα να φτάνει μέχρι τη Βουλή με ερώτηση και απάντηση του Υφυπουργού.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εκτός της δυνατότητας εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών του Π.Σ. μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, με την ψήφιση του Ν.4662/2020 δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα σε υπαξιωματικούς παραγωγικής σχολής στο βαθμό του Πυρονόμου (Ανθυπασπιστή) να εξελιχθούν στο βαθμό του Ανθυποπυραγού (Ανθυπολοχαγού), κάτι που ίσχυε και στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας. Όπως περιγράφεται στο Άρθρο 39, αυτό γίνεται :

Α) είτε μέσω εξετάσεων (εφόσον κατέχεται 3 χρόνια ο βαθμός) και φοίτηση 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και καταλαμβάνοντας οργανική θέση Αξιωματικού μετά την ορκωμοσία,

Β) είτε χωρίς εξετάσεις (εφόσον κατέχεται ο βαθμός του Πυρονόμου για 8 έτη ή με 26 έτη υπηρεσίας) και 4μηνη φοίτηση διαδικτυακά εξ αποστάσεως (!!!) σε Ειδικό Τμήμα αυτής με διατήρηση οργανικής θέσης Πυρονόμου (αμετάθετο στην ηλικία 48 και άνω) και δυνατότητα άσκησης καθηκόντων του προηγούμενου βαθμού (!!!) μετά την ορκωμοσία.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, πρόκειται για δύο διαφορετικές επετηρίδες αξιωματικών (βάσει οργανικών θέσεων). Το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι οι Αξιωματικοί της 2 ης περίπτωσης, λόγω πιο σύντομης φοίτησης να εξέρχονται πρώτοι και να θεωρούνται αρχαιότεροι ενώ κατέχουν οργανική θέση και εν δυνάμει καθήκοντα χαμηλότερου βαθμού (!!!). Ενώ ακόμα ένα παράδοξο ήταν ότι με την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, λόγω της τότε χρονικής στιγμής, εισήχθησαν όσοι υπαξιωματικοί είχαν τα τυπικά προσόντα στο Ειδικό Τμήμα (περίπου 480 άτομα) ενώ δεν είχε λειτουργήσει ακόμη η Σχολή Επιμόρφωσης παρά μόνο το επόμενο έτος. Μάλιστα υπάλληλοι που τότε ήταν αρχαιότεροι στο βαθμό του Πυρονόμου, παρακάμφθηκαν από το τυπικό προσόν των 26 ετών υπηρεσίας.

Την αδικία αυτή ήρθε να άρει η τροπολογία (Άρθρο 71 παρ. δ του 5043/2023) που κατατέθηκε στη Βουλή τον Απρίλιο του 2023 (και αφού είχαν μεσολαβήσει 3 χρόνια) η οποία καθόριζε την σειρά αρχαιότητας μεταξύ των 2 αυτών κατηγοριών αποφοίτων αλλά και με τη σχολή Αξιωματικών ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης του βαθμού.

2. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού:

γ. Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, που προέρχονται από παραγωγική σχολή, είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

δ. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της περ. α’ της παρ. 20 του άρθρου 39 του παρόντος, είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους, οι οποίοι προέρχονται από το Ειδικό Τμήμα της περ. β’ της παρ. 20 του ίδιου άρθρου.

Η παραπάνω τροπολογία όπως φαίνεται όμως, είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας και συγκεκριμένα στο Άρθρο 3 παρ.3 του Ν.3686/2008 της Αστυνομίας που υπάρχει το αντίστοιχο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, αναφέρεται ότι :

3. Για το αστυνομικό προσωπικό των άρθρων 7 παρ. 7, 9, 10 και 11 τηρείται αντίστοιχη επετηρίδα. Η αρχαιότητα του προσωπικού αυτού σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού:

α. οι Υπαστυνόμοι Β’, Υπαστυνόμοι Α΄ και Αστυνόμοι Β’ που προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7, είναι νεότεροι από τους ομοιοβάθμους τους αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και από τους ομοιοβάθμους τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων,

Δηλαδή όπως φαίνεται βάσει νομολογίας, η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων καθορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού στην αντίστοιχη επετηρίδα.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό με την ψήφιση της τροπολογίας, δημιουργήθηκαν ανακατατάξεις και το πρόβλημα που θα έλεγε κάποιος μοιάζει με τη μάχη του Δαυίδ εναντίον του Γολιάθ. Η μάχη της μειοψηφίας της Σχολής Επιμόρφωσης, εναντίον της πλειοψηφίας του Ειδικού Τμήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Με ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών φορέων αλλά με ερώτηση στη Βουλή, ασκείται πίεση ώστε η εν λόγω τροπολογία να εφαρμοστεί κατ’ έτος μεταξύ των 2 αυτών επετηρίδων. Προκύπτουν όμως δύο βασικά ερωτήματα:

Α) θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο μεταξύ των 2 αυτών ή θα περιλαμβάνεται και η Σχολή Αξιωματικών

Β) κατά πόσο μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει και τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Να σημειωθεί πως ενώ το θέμα αυτό διαιωνίζεται στις τάξεις της Πυροσβεστικής, προκύπτουν και άλλα θέματα όπως τα κενά εκατοντάδων θέσεων έμπειρων οδηγών (αμιγώς μηχανοκίνητο σώμα) που δημιουργούνται. Όλα αυτά είναι γνωστά και σε ανώτατο επίπεδο, με τη φυσική και πολιτική ηγεσία να καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις… ίδωμεν!


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια