Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Tοποθέτηση του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας που ρυθμίζει θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των ΤΕΑ


1. Από το  έτος 2009, ιδρύθηκε και λειτουργεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών - Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο εδρεύει σε ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Βερανζέρου 30 στην Αθήνα.

 

2. Το Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. διοικείται από επταμελές άμισθο διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται μεταξύ των μελών του, πανελλαδικά. Στο ταμείο λειτουργούν δύο κλάδοι με οικονομική αυτοτέλεια, ο Κλάδος  Συνταξιοδοτικών Παροχών και ο Κλάδος Συμπληρωματικών Παροχών. Ο πρώτος εκ των δύο χορηγεί εφάπαξ παροχή ή σύνταξη ορισμένου χρόνου και ο δεύτερος οικονομικές ενισχύσεις, σε περιπτώσεις νοσηλείας, μόνιμης ολικής ανικανότητας και θανάτου, στα μέλη του και τις οικογένειες τους.   

 

3. Το Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. Ν.Π.Ι.Δ. είναι σήμερα το μεγαλύτερο πληθυσμιακά ταμείο προαιρετικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα το οποίο έως και την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου Ν/Σ έβαινε συνεχώς αυξανόμενο και ο  αριθμός των μελών του σήμερα ανέρχεται σε περίπου 7.300 άτομα. Η μέση ηλικία των μελών είναι τα 44 ετη, η μέση ατομική μερίδα ανέρχεται στα 4.100€ και η μέση μηνιαία εισφορά που παρακρατείται από τον μισθό του δημοσίου στα 75€.

 

4. Μέχρι σήμερα από την έναρξη λειτουργίας του ταμείου ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών έχει αποδώσει σε 1.100 μέλη συνολικό ποσό ύψους 10.000.000€ και ο κλάδος συμπληρωματικών παροχών σε 250 μέλη συνολικό ποσό ύψους 1.000.000€.

 

5. Παρατίθενται οι θέσεις του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. για τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση και ρυθμίζει θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των ΤΕΑ ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτή λειτουργία του προς όφελος των μελών του.

 

6. Άρθρο 13.

Τα έτη ασφάλισης για την εφαρμογή του άρθρου 13 θα πρέπει να αφορούν έτη υπαγωγής ως μέλος και όχι έτη εισφορών προς το ΤΕΑ καθώς σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής ασφάλισης που διαφέρουν ουσιωδώς από αυτούς που διέπουν την κοινωνική ασφάλιση, το συσσωρευμένο κεφάλαιο εξακολουθεί να επενδύεται και επομένως υπόκειται στους κινδύνους επενδύσεων όπως ακριβώς και των ενεργών μελών, ενώ αυτό επιβαρύνεται και από τα έξοδα λειτουργίας του Ταμείου και κατά το χρόνο που δεν παρακρατούνται νέες εισφορές.

 

 

 

 

7. Άρθρο 106

Να προστεθεί στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περίπτωση «κ) Οι παροχές του κλάδου συμπληρωματικών παροχών των ΤΕΑ που αφορούν θάνατο, ασθένεια και νοσηλεία του μέλους.» 

Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα περικόπτεται ένα βοήθημα που δίδεται στα μέλη και τις οικογένειες τους όταν αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη και από οικονομικής πλευράς συγκυρία

λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα και τα θύματα που έχουν θρηνήσει τα σώματα ασφαλείας διαχρονικά. Πρόκειται κατ΄ουσία για προνοιακή παροχή αποζημιωτικού καθαρά χαρακτήρα.

 

8. Άρθρα 107 και 109.

Από την ατομική μερίδα του ασφαλισμένου παρακρατείται ποσοστό της τάξη του 5% υπέρ των εξόδων λειτουργίας του Ταμείου όντας ταμείο χωρίς εισφορά εργοδότη, ενώ αναμένεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί καθώς  από το νομοσχέδιο προβλέπονται αυξημένες απαιτήσεις εποπτείας. Ως Ταμείο συντασσόμαστε με την αυστηρή και ισχυρή εποπτεία, πλην όμως η όποια αύξηση των λειτουργικών εξόδων σε συνάρτηση με την υπερβολική φορολόγηση των παροχών που προβλέπεται στα άρθρα 107 και 109 εξανεμίζει τα οφέλη της συμμετοχής στο Ταμείο. Καμία συνετή διαχείριση των επενδύσεων δεν θα μπορέσει να επιφέρει αποδόσεις που να υπερκαλύπτουν τα αυξημένα έξοδα λειτουργίας σε συνδυασμό με την φορολόγηση που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση Ν/Σ.

 

Παραδείγματα: 1)Στην περίπτωση αστυνομικού 51 ετών με ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000€ ο οποίος εγγράφεται για πρώτη φορά στο ταμείο και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στα 55 έτη, η εφάπαξ παροχή του, σύμφωνα με το Ν/Σ, φορολογείται κατά τη λήψη της με φόρο της τάξης του 20%. Στο ποσοστό αυτό αν αθροισθεί και το ποσοστό του 5% που παρακρατείτε για τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου το ποσοστό (25%) που προκύπτει από την άθροιση αυτή υπερκαλύπτει το οποιοδήποτε όφελος του μέλους, καθώς η φοροαπαλλαγή της εισφοράς του είναι της τάξης του 22%  και δεν είναι δεδομένο ότι οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφάλαιού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα υπερκαλύψουν τη διαφορά του -3% που προκύπτει ώστε το μέλος τουλάχιστον  να μην υποστεί ζημία από τη συμμετοχή του  στο Ταμείο.   

2) Σε περίπτωση μέλους ηλικίας 44 ετών (μέση ηλικία μελών)  όπου ο μέγιστος χρόνος  παραμονής του στο ταμείο θα ανέλθει στα 11 έτη σύμφωνα με το Ν/Σ, η εφάπαξ παροχή του φορολογείται 15%. Με αποτέλεσμα αν συνυπολογιστεί το ποσοστό του 5% των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και αρχική φοροαπαλλαγής της εισφοράς του 22% προκύπτει όφελος της τάξης μόλις του 2% και δέσμευση των χρημάτων του για 11 έτη, που αποτελεί αντικίνητρο συμμετοχής στο ΤΕΑ.      

Ως εκ τούτου συντασσόμαστε πλήρως με την πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης η οποία προβλέπει φορολόγηση της εφάπαξ παροχής ή της περιοδικής παροχής ως ακολούθως:

 

Έτη υπαγωγής ως μέλος

Εφάπαξ

Περιοδικές καταβολές (Σύνταξη)

Έως 10

10%

5%

10+

5%

2,5%

 

Επιπροσθέτως ζητάμε τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου ύψους 20.000€ για τα ποσά που θα συσσωρευθούν στις ατομικές μερίδες των μελών από τις εισφορές τους μετά την εφαρμογή του νόμου, ειδικά σε ταμεία που ασφαλίζουν μισθωτούς και δη δημοσίους υπαλλήλους που οι ετήσιες αποδοχές τους σπάνια ξεπερνούν τις 20.000€ και δεν συμμετέχει ο εργοδότης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας τους.

 

 

 

 

 

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια