Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Ενημέρωση περί αποδοχής της τεκμηριωμένης επιστολής της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη


Ύστερα από την με αρ. πρωτ. 118/14-01-2023 επιστολή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προς τον Συνήγορο του Πολίτη, για την μη εφαρμογή της Διαδοχικής Ασφάλισης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρ. Ε.Π.Υ. & Ο.Π.Υ. και την άρνηση του Μ.Τ.Ν να θωρήσει αυτούς ως Μετόχους του, με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια για τους συναδέλφους της περίπτωσης αυτής της επικουρική τους σύνταξης, η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, θεωρώντας πλήρως τεκμηριωμένη την επιστολή που συνέταξε το Οικονομικό μας Επιτελείο, και υιοθετώντας τα επιχειρήματά μας, με τo αρ. πρωτ 330441/27362/7-6-2023 έγγραφό της, κάνει σαφείς υποδείξεις προς το Αρμόδιο Υπουργείο, για την επίλυση του θέματος.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή της οποία σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση, επισημαίνεται ότι για την θεσμοθέτηση και την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, βασικός γνώμονας των ενεργειών της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης και η συναφής αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, βάσει των οποίων ο πολίτης θα πρέπει να έχει την πεποίθηση ότι ορισμένη νομική κατάσταση ή συμπεριφορά της διοίκησης τον προστατεύει, ώστε να μην βλάπτονται και να μην τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντά του. Οι αρχές αυτές πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους.

Η Ομοσπονδία βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των συναδέλφων, παρακολουθεί και κινείται ταχύτατα σε όλα τα θέματα που προκύπτουν και ενεργεί όταν χρειάζεται για την επίλυσή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


το σχετικό έγγραφο

Θέμα: Επικουρική σύνταξη συνταξιούχων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρώην Ο.Π.Υ.

και Ε.Π.Υ.

 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του αρμοδιότητας, κατά το άρθρο 103 παρ.9 του Συντάγματος και τον ν.3094/2003, εξετάζει αναφορά της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, σχετικά με την επικουρική σύνταξη συνταξιούχων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρώην ΕΠΥ και ΟΠΥ. Στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν πρώην Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) και Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), οι οποίοι, κατά την συγκεκριμένη πενταετία, ήταν ασφαλισμένοι για κύρια ασφάλιση στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για επικουρική σύνταξη στο τ. ΙΚΑ -ΤΕΑΜ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3865/2010, για το χρονικό διάστημα που οι ΟΠΥ ή ΕΠΥ ήταν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι ασφαλιστικές τους εισφορές για κύρια  και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που είχαν καταβληθεί στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και τ. ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ αποδόθηκαν στο Δημόσιο (τ. ΓΛΚ) και τα αντίστοιχα Μετοχικά Ταμεία.

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος θεωρεί ότι:

- οι πρώην ΟΠΥ ή ΕΠΥ των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβληθεί στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ αποδόθηκαν στα αντίστοιχα Μετοχικά Ταμεία, αποτελούν αυτοδίκαια μετόχους των Ταμείων αυτών.

 

- Η εμπλοκή στην χορήγηση επικουρικής σύνταξης των συνταξιούχων του Πυροσβεστικού

Σώματος από τον ΕΦΚΑ, οφείλεται στην άρνηση του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), να συμμετάσχει στην διαδικασία της Διαδοχικής Ασφάλισης με τον ΕΦΚΑ (τ. ΤΕΑΠΑΣΑ), επειδή το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, σε αντίθεση με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), αρνείται να τους θεωρήσει ως μετόχους του για το χρονικό διάστημα της πενταετούς θητείας τους, έτσι ώστε να εφαρμοστούν στην συνεχεία οι διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης.

2. Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3865/2010, «Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α ́) που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του Ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α ́), και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27135/0092/17-02-2011 εγκύκλιο του τ.ΓΛΚ που αφορά το άρθρο 21 του Ν.3865/2010, «...Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνση τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο».

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 5481/32 σχετικά με την λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, «Εν ενεργεία μέτοχοι είναι άπαντες οι τεταγμένοι εις το Β. Ναυτικόν, το Λιμενικόν Σώμα και την Υπηρεσίαν των Φάρων (ως και οι εις την Αεροπορίαν εκ του Β.Ν. μεταταχθέντες) και την στρατιωτικήν ιδιότητα έχοντες παντός βαθμού του κλάδου, μόνιμοι Αξιωματικοί  Υπαξιωματικοί, Δίοποι "λιμενοφύλακες" και Ναύται Εθελονταί και μαθητευόμενοι ως και οι έκ του Σώματος της Ν. Δικαιοσύνης προαγόμενοι εις μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου».  Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, «Μέτοχοι, δηλ. ασφαλισμένοι του Ταμείου είναι οι Μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Οπλίτες Στρατού και Χωροφυλακής από τις αποδοχές των οποίων γίνονται κρατήσεις υπέρ του Ταμείου, βάσει του άρθρου 14 του Κ.Ν.,οι οποίες περιέρχονται σ' αυτό συγκεντρωτικά».

3. Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη

Σε τηλεφωνική επικοινωνία της Αρχής με την Διεύθυνση Λογιστικού του ΜΤΝ, ενημερωθήκαμε για τις απόψεις του Ταμείου και τις ενέργειες στις οποίες αυτό προέβη προς το ΓΕΝ και το ΥΠΕΘΑ.

Συνοπτικά, το ΜΤΝ θεωρεί ότι οι Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) του ν.1513/1985, όπως ο θεσμός τους επεκτάθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό μεταγενέστερα με τις διατάξεις του ν.1848/1989, δεν περιλαμβάνονται στους έχοντες την ιδιότητα του μετόχου ΜΤΝ, όπως αυτοί αναγράφονται στις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου, καθόσον αφενός δεν τελούσαν υπό καθεστώς μονιμότητας για το χρόνο που διανύθηκε με την ιδιότητα του ΟΠΥ και ΕΠΥ, αφετέρου οι απομακρυνθέντες από τις θέσεις αυτές, ουδέποτε κατέστησαν μέτοχοι του Ταμείου μέχρι και την 24.07.2001, για το χρόνο της πενταετούς υπηρεσίας τους με την ως άνω ιδιότητα στο Πολεμικό Ναυτικό (έναρξη ισχύος ν.2936/2001 την 25.07.2001). Η αναγνώριση δηλαδή επικουρικής ασφάλισης στο Ταμείο, προϋποθέτει μετοχική σχέση με αυτό, την οποία οι πρώην ΟΠΥ και ΕΠΥ δεν απέκτησαν, εφόσον δεν τελούσαν υπό καθεστώς μονιμότητας. Κατόπιν αυτού, το ΜΤΝ θεωρεί ότι, εφόσον δεν υπάρχει μετοχική σχέση, δεν είναι δυνατή η αποστολή χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, είναι όμως διατεθειμένο να μεταφέρει αυτούσια τα ποσά που έχουν μεταφερθεί σε αυτό από το τ. ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ στον ΕΦΚΑ (τ. ΤΕΑΠΑΣΑ), από όπου και θα εκδοθεί η σχετική συνταξιοδοτική Απόφαση.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία της Αρχής με αρμόδιο υπάλληλο του ΕΦΚΑ (τ. ΤΕΑΠΑΣΑ), ενημερωθήκαμε ότι η ανωτέρω μεταφορά ποσού από το ΜΤΝ σε αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, επειδή αυτό δεν προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Αρχής με το ΜΤΣ, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ιδίου θέματος από το Ταμείο, διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η μονιμότητα, αφού αναφέρονται ως μέτοχοι του Ταμείου και οι Οπλίτες γενικότερα, από τις αποδοχές των οποίων γίνονται κρατήσεις υπέρ του Ταμείου. Με αυτή τη βάση, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης μετοχικής σχέσης των πρώην ΟΠΥ και ΕΠΥ για την πενταετία που αποδόθηκαν οι εισφορές τους από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ στο ΜΤΣ, μετά από εξέταση του θέματος του εκάστοτε ενδιαφερόμενου από το ΔΣ του Ταμείου.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στις διατάξεις των καταστατικών νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία των σχετικών Μετοχικών Ταμείων ως προς την αναγνώριση μετοχικής σχέσης με το Ταμείο.

Στο υπ. αρ. πρωτ. 29511/21250/2023 έγγραφο της ΓΓΚΑ προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, αναγράφεται ότι «...Τις διατάξεις αυτές είχαν επεξεργασθεί τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής

Άμυνας, καθώς αφορούν στρατιωτικούς . (...) Δεδομένου ότι το ΜΤΝ υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΝ), οι Υπηρεσίες του θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και την αξιοποίηση του χρόνου και των εισφορών επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΜ που έχουν μεταφερθεί στο μετοχικό Ταμείο.

(...) Το ΜΤΝ υποχρεούται να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του νδ 4202/61, όπως ισχύουν».

Στο ανωτέρω έγγραφο, δεν διαφαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις του ΜΤΝ σχετικά με την μη ύπαρξη μετοχικής σχέσης με το Ταμείο, το οποίο όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη από το εποπτεύον Υπουργείο προκειμένου να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης.

 

4. Πρόταση της Αρχής

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στη λήψη επικουρικής σύνταξης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρώην ΟΠΥ και ΕΠΥ, μετά την διαγραφή και μεταφορά χρόνου ασφάλισης και εισφορών από το τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ στον ΜΤΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3865/2010. Υπάρχει όμως βάση και στην άποψη του ΜΤΝ ως προς το ότι ο Ν.3865/2010 τυγχάνει εφαρμογής από το Ταμείο σε συνάρτηση με τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις του. Το ΜΤΝ ουσιαστικά δεν αρνείται να εφαρμόσει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά εκφράζει αδυναμία θεώρησης των πρώην ΟΠΥ και ΕΠΥ ως μετόχους του Ταμείου για την πενταετία που υπηρέτησαν στο Πολεμικό Ναυτικό, παρά το ότι οι αντίστοιχες εισφορές έχουν μεταφερθεί σε αυτό. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης θα συνυπολογιστεί και θα χορηγηθεί επικουρική σύνταξη από τον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό, δηλαδή τον ΕΦΚΑ (τ. ΤΕΑΠΑΣΑ). Ο χρόνος ασφάλισης και οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβληθεί στο τ. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, αφού ακυρώθηκαν σε αυτό, μεταφέρθηκαν στο ΜΤΝ, με τελικό προορισμό και πάλι το τ. ΤΕΑΠΑΣΑ.

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι για την θεσμοθέτηση και την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, βασικός γνώμονας των ενεργειών της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης και η συναφής αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, βάσει των οποίων ο πολίτης θα πρέπει να έχει την πεποίθηση ότι ορισμένη νομική κατάσταση ή συμπεριφορά της διοίκησης τον προστατεύει, ώστε να μην βλάπτονται και να μην τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντά του. Οι αρχές αυτές πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους.

Με δεδομένα ότι:

- το θέμα αφορά και τα τρία Μετοχικά Ταμεία, οπότε απαιτείται η ίδια αντιμετώπιση των ασφαλισμένων συνταξιούχων με συνολική παροχή οδηγιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως εποπτεύον Υπουργείο, - το ΜΤΝ έχει ήδη αποστείλει έγγραφα προς το ΓΕΝ και το ΥΠΕΘΑ με τα οποία αναφέρεται αναλυτικά στο θέμα και προτείνει την αυτούσια μεταφορά των χρόνων ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ (τ. ΤΕΑΠΑΣΑ), όπως ακριβώς έχουν διαβιβαστεί σε αυτό από τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), παρακαλούμε για την εξεύρεση διοικητικής επίλυσης,

- είτε με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης του κατηργημένου χρόνου ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών του τ. ΙΚΑ -ΤΕΑΜ από το ΜΤΝ στο τ. ΤΕΑΠΑΣΑ (όπως προτείνεται από το ΜΤΝ), ή για την δυνατότητα ένταξης των ενδιαφερόμενων στους έχοντες μετοχική σχέση με το Ταμείο παρά την έλλειψη του στοιχείου της μονιμότητας,

- είτε με παροχή σχετικής εντολής, εγκυκλίου ή και οδηγιών προς το ΜΤΝ, σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσης των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε σύντομα απάντηση εκ μέρους σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Βέρα Θεοφυλάκτου

 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια