Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Ε.Σ.Πε.Ε. Νήσων: Αποζημίωση εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών σε αργίες


Τελικώς φαίνεται οτι από τα ταμεία του κράτους έλειπαν τα 8,80 ευρώ της αποημίωσης των στρατιωτικων για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργιών.
Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η μεθόδευση της σιωπηρής διακοπής καταβολής του εν λόγω ποσού, σύμφωνα με τις δεκάδες καταγγελίες στελεχών του ΠΝ.
Η ισχύουσα (από το 2015) Διαταγή του τότε Α/ΓΕΕΘΑ (Ναυάρχου Αποστολάκη) καταργηθηκε δίχως νεότερο έγγραφο. Το ποσόν απλώς σταμάτησε να καταβάλλεται από 1/1/2023 προς τα στελέχη που λαμβανουν αποζημίωση για νυκτερινή απασχόληση. Απόδειξη προς τούτο αποτελεί το γεγονός ότι οι ΟΒΑ (που δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη νυκτερινή απασχόληση) συνεχίζουν να λαμβάνουν την αποζημίωση των 8,80 ευρώ για τις ημέρες αργιών.
Μια ακόμα "περικοπή μέριμνας" που ουδείς είχε έστω το σθένος να γνωστοποιήσει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες στρατιωτικούς,.
Η Ένωση Στρατιωτικών Νήσων αναδεικνύει και αυτή την αθλιότητα εις βάρος του ΠΝ, που προφανώς αφορά το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.


ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Αποζημίωση Εκτέλεσης 24ωρων Υπηρεσιών σε Αργίες)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»)

              β.   Φ. 845/54/221191/Σ.5446/17-Δεκ-2015/ΓΕΕΘΑ/Γ3-ΙΙ

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1572/2022/ΠΟΕΣ

              δ.   ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ.840/134808/Σ.21822/2022 (ΦΕΚ Β΄ 6672, Καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

  1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το (β) σχετικό είχε καθιερωθεί η αποζημίωση της εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών κατά τις ημέρες επισήμων ή τοπικών αργιών, καθώς και Σαββατοκύριακων.

 

  1. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αποζημίωση είχε θεσμοθετηθεί στο 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (α) σχετικό [είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €)] δηλαδή εννιά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά μικτά (9,78 €). Κατόπιν φορολόγησης, στην τσέπη των στελεχών έφτανε το «δυσθεώρητο» ποσόν των οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80 €) για κάθε εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρα αργίας.

 

  1. Τις τελευταίες ημέρες καταφθάνουν ολοένα περισσότερες καταγγελίες από στελέχη του ΠΝ, σύμφωνα με τις οποίες από την ημέρα που ξεκίνησε η καταβολή της αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας, εν λόγω καταβολή (εκτέλεσης υπηρεσίας σε αργία) διεκόπη. Εξαίρεση αποτελούν οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), στους οποίους συνεχίζει να καταβάλλεται κανονικά, λόγω του γεγονότος ότι εξαιρούνται από τη νυκτερινή αποζημίωση.

 

  1. Μετά λύπης μας διαπιστώσαμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έγγραφο το οποίο να καταργεί το (β) σχετικό. Αντιθέτως, τα μέχρι τώρα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η καταβολή της αποζημίωσης για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρα αργίας απλώς έπαψε να εγκρίνεται, σιωπηρά.

 

  1. Ανατρέξαμε στο σχετικό (δ) (καθώς και στο άρθρο 76 του ν. 5018/2023) για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο συγκαλυμμένο λεκτικό που να μας είχε διαφύγει: δεν βρήκαμε κανένα που να δικαιολογεί μια τέτοια ενέργεια. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι ο λόγος για την ανωτέρω ενέργεια είναι προφανής: επιχειρείται να παρουσιαστεί έμμεσα ότι, η αποζημίωση για τη «νυκτερινή απασχόληση» είναι το ίδιο με την αποζημίωση για «εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες». Αποτέλεσμα τούτου του αυθαίρετου συλλογισμού είναι ότι δεν επιτρέπεται «διπλή» αποζημίωση για τον «ίδιο» λόγο, κάτι που δεν είναι εφικτό να ισχύει διότι δεν προκύπτει από το υφιστάμενο πλαίσιο.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από τις αδικίες που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί εις βάρος των στρατιωτικών, υπό τον παραπλανητικό όρο «παροχές», έρχεται να προστεθεί μια ακόμα επιθετική ενέργεια: η σιωπηρή κατάργηση της αποζημίωσης 24ωρων υπηρεσιών σε ημέρες αργιών, γεγονός που μας κάνει να διερωτηθούμε δημοσίως: άραγε τόσα λείπουν από την Πολιτεία; Τα 8,80 € των στρατιωτικών;

 

  1. Για την ιστορία απλώς θα καταγράψουμε ότι, η παραπάνω νέα «περικοπή μέριμνας» ισοδυναμεί με πρόσθετη περικοπή μίας (1) ακόμα ημέρας από τις αποζημιούμενες ώρες για τη νυκτερινή εργασία ανά μήνα, αφού το (καθαρό) ποσόν των οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80 €) αντιστοιχεί σχεδόν σε μία ολόκληρη μέρα (καθαρής) αποζημίωσης για νυκτερινή απασχόληση [που ανέρχεται σε εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (9,90 €)]. Δηλαδή στην τσέπη για μία ολόκληρη βάρδια θα καταβάλλεται το δυσθεώρητο ποσό που ανέρχεται σε ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (1,19 €)!

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι:

 

              α.   Πρόκειται για μια ακόμα άθλια μεθόδευση εις βάρος των στρατιωτικών, για την οποίαν ουδείς είχε το σθένος να ενημερώσει αρμοδίως. Η αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας σε ημέρες αργιών οφείλει να επιστρέψει άμεσα.

 

              β.   Επιπλέον τούτου, οφείλουν να αναληφθούν ενέργειες άμεσης αναβάθμισης εν λόγω αποζημίωσης σε ρεαλιστικά επίπεδα που να αναγνωρίσουν τη διαφοροποίηση των αργιών από τις υπόλοιπες ημέρες, καθ’ όσον ήδη το ποσόν των 8,80 € ήταν ούτως ή άλλως απολύτως προσβλητικό.

 

  1. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.Πηγή: poes.gr


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια