Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Τι συζητήθηκε κατά τη συνάντηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. Αλεξανδράκη Γεώργιο


Διαβάστε την ανακοίνωση:

Συνάντηση με τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. Αλεξανδράκη Γεώργιο πραγματοποίησε χθες η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Κατά την πολύωρη και εποικοδομητική συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τα προβλήματα, που απασχολούν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την επίλυσή τους.

Ο κ. Αρχηγός αναφερόμενος στις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΠΔ 11/21, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον κ. ΥΝΑΝΠ, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαμόρφωσή του κατά τρόπο, που να εγγυάται δικαιοσύνη, διαφάνεια, λειτουργικότητα και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επανέλαβε ότι η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με την πολυετή της δράση έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας του κάθε συναδέλφου και η ηγεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σέβεται τη συνδικαλιστική φωνή και κυρίως αφουγκράζεται με πολύ μεγάλη προσοχή τους διεκδικούμενους προβληματισμούς και τις προσπάθειες, που καταβάλλονται από την Ομοσπονδία μας.

Θέλησε επίσης να μας διαβεβαιώσει ότι προσωπικά ως Αρχηγός θα στηρίζει κάθε συνάδελφο ξεχωριστά και θα υποστηρίζει τα δίκαια συλλογικά αιτήματά μας με ευσυνειδησία και δουλεύοντας πάντα με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επαγγελματικής εξέλιξης.

Από την πλευρά μας αρχικά δηλώσαμε την ικανοποίησή μας, αναγνωρίζοντας και τη δική του συμβολή στην κατεύθυνση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των μεταθέσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τονίσαμε ότι μείζον ζήτημα για την Ομοσπονδία μας είναι αυτό των συναδέλφων μας, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής σε υπηρεσίες 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. της 3ης Μαρτίου 2023, αποφάσισε να ζητήσει την άμεση συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού προκειμένου το συγκεκριμένο θέμα να τεθεί ως θέμα Ημερήσιας Διάταξης, για την επίλυση του θέματος εντός του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στη συνέχεια αναφερθήκαμε σε ζητήματα, τα οποία έχουν νομοθετηθεί ή εξαγγελθεί ωστόσο δεν έχουν μέχρι σήμερα εφαρμοστεί.

Συγκεκριμένα:

Κάλυψη δικαστικών εξόδων υπεράσπισης

Με το άρθρ. 31 του ν. 4770/21 θεσπίστηκε η χορήγηση προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης, που αφορά στην προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγόμενου για πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχουν καθοριστεί η αμοιβή, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά καταβολής εξόδων και η προκαταβολή επί των εξόδων. Η ψήφιση αυτής της διάταξης αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας για έμπρακτη στήριξη της πολιτείας προς τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η ενεργοποίησή της θα προστατέψει όποιο στέλεχος βάλλεται άδικα.

Κάλυψη στεγαστικών αναγκών

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελούσε για την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. μια πάγια και διαχρονική διεκδίκηση. Η Ομοσπονδία μας αφού επανέφερε το αίτημα αυτό με νέα δεδομένα και επιχειρήματα κατόρθωσε με την υπερψήφιση του άρθρ. 33 του ν. 4676/2020 να ενταχθεί στον προγραμματισμό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο σχεδιασμός για τη στέγαση του προσωπικού, που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων ή σε άλλες δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου όπου υπάρχουν αντικειμενικές έως ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εξεύρεση στέγης, με την ευχέρεια για μίσθωση ακινήτων.

Την επόμενη κιόλας μέρα της δημοσίευσης του νόμου φροντίσαμε να μην αποτελέσει μια απλή ρύθμιση αποτυπωμένη σε νόμο δίχως συνέχεια αλλά να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες για την εφαρμογή της.

Στο πλαίσιο αυτό μετά από δική μας παρέμβαση συγκροτήθηκε Ομάδας Εργασίας του ΥΝΑΝΠ με σκοπό τη σύνταξη και υποβολή πρότασης κάλυψης στεγαστικών αναγκών στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 6 του άρθρ. 55 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 33 του ν. 4676/2020 (Α’ 67).

Ζητήσαμε να ενταθούν οι ενέργειες στην κατεύθυνση υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.

Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε η προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού και διεθνούς συμμετοχής διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με αντικείμενο την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 9.315.140,00 €.

Η εξέλιξη αυτή χαιρετήθηκε καθώς δικαίωνε την επί σειρά ετών επίμονη διεκδίκηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για την προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού του συνόλου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και παρότι τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κλήθηκαν να δηλώσουν μεγέθη μέχρι και σήμερα αναμένουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Παρά το γεγονός ότι είχε εξασφαλιστεί δωρεά ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική μελέτη και εν συνεχεία να υλοποιηθεί το έργο ριζικής ανακαίνισης της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που βρίσκεται στον Πειραιά, διαπιστώνονται αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, για την υλοποίηση του έργου.

Υπενθυμίσαμε ότι το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι το μόνο Σώμα, το οποίο δεν έχει κτιριακές εγκαταστάσεις για το σκοπό της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες να φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά γεγονός, που παρουσιάστηκε ως μία από τις αιτίες της μείωσης για το 2023 των εισακτέων Δοκίμων κατά 40%!

Δελτία ταυτότητας

Σύμφωνα με το άρθρ. 67 του ν. 4504/2017 θα έπρεπε να έχει εκδοθεί δελτίο ταυτότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τύπου πιστωτικής κάρτας. Όπως είναι γνωστό οι υπηρετούντες στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούνται στην έκδοση διαβατηρίου και στην επίδειξή του για τις μετακινήσεις τους στις χώρες Σέγκεν, καθώς το δελτίο υπηρεσιακής τους ταυτότητας δεν έχει ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου.

Επιπρόσθετα, κατά την πρόσφατη λειτουργία της σχετικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον covid-19 (Covid Free GR Wallet), διαπιστώθηκαν προβλήματα στην καταχώρηση στοιχείων ταυτοποίησης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθόσον το δελτίο ταυτότητάς τους δεν αναγνωριζόταν με συνέπεια να μην επιτρέπεται η ένταξή τους στη διαδικασία της αξιοποίησης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

Παρά την παρέλευση έξι (6) χρόνων από την ψήφιση του ν. 4504/17 για την αλλαγή των δελτίων ταυτότητας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δεν έχουν μέχρι σήμερα αντικατασταθεί.

Πληρώματα ΠΠΛΣ – Ημερήσια αποζημίωση πληρωμάτων ΠΠΛΣ (Πλεύσιμα)

Η προγραμματισμένη ένταξη νέων σκαφών στο Σώμα τα επόμενα χρόνια, η έλλειψη κινήτρων, η μη αναγνώριση του επικίνδυνου της εργασίας και ο μέσος όρος ηλικίας στα πληρώματα των πλωτών περιπολικών σκαφών συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν στοιχίζει στην ασφάλεια και επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποκλειστικά χάρις στον ζήλο, τον υψηλό επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των συναδέλφων μας.

Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο απόφασης για τον καθορισμό του ποσού, των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης στα πληρώματα των περιπολικών, ναυαγοσωστικών και αντιρρυπαντικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (πλεύσιμα) είχε προωθηθεί στο ΥΠΟΙΚ πριν δύο (2) χρόνια με το τελευταίο να θέτει σειρά ενστάσεων επί αυτού.

Επαναφέραμε το αίτημα για την επαναπροώθηση της σχετικής απόφασης στο ΥΠΟΙΚ με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Χορήγηση δανείων μέσω ΤΑΛΣ

Μια δυνατότητα, που παρέχεται στο άρθρ. 12 του β.δ.160/1970 και έχει ανασταλεί εδώ και είκοσι επτά (27) έτη είναι η χορήγηση δανείων στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από το Τ.Α.Λ.Σ. Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της εν γένει λειτουργίας του Τ.Α.Λ.Σ., πρώτη έθεσε το ζήτημα της χορήγησης δανείων από το Ταμείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου εξάλλου από το 2018 συμμετέχει με εκπρόσωπό της.

Στη συνέχεια αποδέχθηκε πλήρως τα προαπαιτούμενα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. του Τ.Α.Λ.Σ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ήδη από το 2020.

Σκοπός μας ήταν και παραμένει να επιτραπεί η χορήγηση των εν λόγω δανείων. Δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα, που τέθηκε από το Ταμείο δεν έχει τηρηθεί με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή μέχρι και σήμερα η έναρξη χορήγησης δανείων.

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί οδοιπορικών εξόδων

Με το ν.4336/15 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις, που αφορούν τις δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των ένστολων.

Περαιτέρω, προβλέφθηκε η εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικού διατάγματος κάτι, που δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί έως και σήμερα, παρότι υπήρχε ώριμο έργο από την διακλαδική επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2016.

Προσλήψεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επισημαίνοντας τις σοβαρές υφιστάμενες οργανικές/λειτουργικές ανάγκες ζητήσαμε από τον κ. Αρχηγό να μεριμνήσει για την πρόσληψη ικανού αριθμού νέων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατάργηση ΚΕΑ/ΛΣ – Αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας

Η κατάργηση τριών (3) Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών έχει επιφέρει αβεβαιότητα και ανησυχία στους συναδέλφους που τα στελεχώνουν. Αρκετοί είναι αυτοί, που για περισσότερο από ένα χρόνο έχουν υποβάλει αναφορές αποχώρησης από τα ΚΕΑ/ΛΣ δηλώνοντας «απαρέσκεια».

Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς, που διέπει τα ΚΕΑ/ΛΣ εντός 60 ημερών τα εν λόγω στελέχη θα έπρεπε να έχουν αποχωρήσει οριστικά από τα Κλιμάκια, να τοποθετηθούν στις οικείες Λιμενικές Αρχές και εν συνεχεία να δηλώσουν εναλλακτικές υπηρεσίες και να συμπεριληφθούν στις τακτικές μεταθέσεις σύμφωνα με τα μόρια που διαθέτουν.

Επιπρόσθετα δεν ανακοινώθηκαν οργανικές θέσεις για καταργούμενα Κλιμάκια και η αναμονή προκαλεί ανησυχία, προβληματισμό και ανασφάλεια στα στελέχη και τις οικογένειές τους. Το κλίμα αβεβαιότητας και το αίσθημα τιμωρίας, που νιώθουν οι συνάδελφοί μας μόνο ως επιβράβευση δεν μεταφράζεται για τις επιτυχίες τους και την προσπάθεια ανάδειξης του Σώματος μέσα από δύσκολες αποστολές, που καλούνται διαχρονικά να ανταποκριθούν.

Επιπλέον ζητήσαμε την παρέμβαση του κ. Αρχηγού στο πρόσφατο ζήτημα, που ανέκυψε σχετικά με τις αποζημίωσης των οχημάτων, για τη μετακίνηση εκτέλεσης υπηρεσίας των συναδέλφων μας των ΚΕΑ/ΛΣ.

Υπερεργασία

Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από συναδέλφους μας, οι οποίοι μετακινήθηκαν για εκτέλεση υπηρεσίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι όποιες διαμαρτυρίες συναδέλφων μας αναφορικά με την καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας αντιμετωπίζονται απαξιωτικά από κάποιους προϊσταμένους Λιμενικών Αρχών.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις των ΠΠΛΣ, τα οποία είναι αποσπασμένα από την ηπειρωτική χώρα για ενίσχυση του Ανατολικού Αιγαίου, με την ελάχιστη σύνθεση μονού πληρώματος, είναι φύση αδύνατο να εκτελούν καθημερινή 24ωρη υπηρεσία. Η ευθύνη της υποστελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών βαραίνει διαχρονικά τη φυσική μας ηγεσία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κάλυψη αυτών των υπηρεσιακών αναγκών με συνθήκες εργασίας από άλλη εποχή.

Δηλώσαμε στον κ. Αρχηγό την έντονη δυσαρέσκειά μας για τη Διαταγή ΕΔΕ μετά από σχετική ανακοίνωση της ΕΠΛΣ Νοτίου Πελοποννήσου για τα παραπάνω καθώς θεωρούμε ότι τέτοια ζητήματα απαιτούν άλλου τύπου παρεμβάσεις. Οι Ενώσεις Προσωπικού μέλη της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. αλλά και η ίδια η Ομοσπονδία μας εκπροσωπούν θεσμικά τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αυτό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Τέλος, κάναμε γνωστό ότι συντασσόμαστε πλήρως με την ΕΠΛΣ Νοτίου Πελοποννήσου.Όλα όσα θέσαμε αποτελούν ζητήματα, τα οποία απασχολούν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και στόχους ενταγμένους στο στρατηγικό σχεδιασμό της Ομοσπονδίας μας και είναι αυτονόητο ότι ζητάμε τη συμβολή της φυσικής μας ηγεσίας για την επίλυσή τους.

Ο κ. Αρχηγός άκουσε με προσοχή όσα αναλύσαμε και δήλωσε ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις αγωνίες του προσωπικού και θα εξακολουθήσει να κινείται στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των δίκαιων αιτημάτων μας.


Πηγή: neaplefsi.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια