Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


ΠΟΕΣ: Απασχόληση στρατιωτικών πέραν του εργασίμου ωραρίου


Η ΠΟΕΣ μετά από ανάδειξη του θέματος από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αττικής (ΕΣΠΕΕΔΤΑ) φέρνει στο προσκήνιο περίπτωση υπερεργασίας προσωπικού των ΕΔ σε ώρα και μέρα εκτός ωραρίου (Σάββατο 18/3). Ο λόγος ήταν η συντηρηση οχημάτων και η πρόβα διελεύσεως για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι, γιατί δεν επαρκούσε ο προβλεπόμενος χρόνος εργασίας; Θα αποζημιωθεί το προσωπικό για την υπερεργασία; Η Διαταγή δόθηκε όντως προφορικά;

ΘΕΜΑ: Απασχόληση Προσωπικού πέραν του Ωραρίου

ΣΧΕΤ. : α. ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94, «»Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ»)

β. Οδηγία 2003/88/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

γ. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

δ. ΥΑ Φ. 400/165047/Σ.4722/17-Οκτ-11 [ΦΕΚ Β΄ 2340, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 400/ 163881/ Σ. 4187/ 08-09-2011 (ΦΕΚ Β’ 2156) απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας ‘’Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ’’»]

ε. Φ. 400/96/264124/Σ.3991/19-Οκτ-14/ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδος

στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 73/2023 έγγραφο ΕΣΠΕΕΔΤΑ

Κύριε Υπουργέ.

Όπως έχουμε αναδείξει κατ’ επανάληψη, ένα από τα μείζονα προβλήματα των Ελληνίδων και Ελλήνων στρατιωτικών είναι οι τακτικές παρεμβάσεις της Υπηρεσίας στον ελεύθερο χρόνο των στρατιωτικών με αφορμή τις «υπηρεσιακές ανάγκες».

Δυστυχώς διαφαίνεται ότι πάντα θα προκύπτει κάποια νέα αφορμή, ή θα επανέρχεται κάποια από τις συνηθισμένες. Έτσι και τώρα, μας γνωστοποιήθηκε με το (στ) σχετικό της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (ΕΣΠΕΕΔΤΑ) το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, ότι την περασμένη Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, έλαβε χώρα σοβαρή παρέμβαση της Υπηρεσίας στο θεσμοθετημένο ελεύθερο χρόνο των στρατιωτικών για αμιγώς υπηρεσιακές ανάγκες, για τη σοβαρότητα των οποίων δεν έχουμε πειστεί.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταφέρθηκε ως προφορική Διαταγή στο προσωπικό που προγραμματίζεται να συμμετάσχει στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 προγραμματίστηκε να διενεργηθεί συντήρηση οχημάτων και δοκιμαστική διέλευση των τμημάτων, από ώρα 09:00 έως 13:00.

Η δε, μαζική ανάκληση των στελεχών όντως έγινε και τα δοκιμαστικά διήρκησαν έως (περίπου) τη 13.50΄, μεσημβρινή, γεγονός που τεκμαίρει υπερεργασία κατόπιν Διαταγής σε ημέρα αργίας (Σάββατο) πέραν του θεσμοθετημένου εργασίμου ωραρίου.

Κύριε Υπουργέ.

Ο προσωπικός χρόνος των στελεχών είναι θεσμικά κατοχυρωμένος και απαραβίαστος από τα σχετικά (α) και (β) και δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Το γεγονός δε, ότι το εργάσιμο ωράριο στις ΕΔ είναι προκαθορισμένο και με την επισήμανση να τηρείται προσεκτικά ώστε να μην παραβιάζεται [ιδέτε σχετικά (δ) και (ε)], το καθιστά εκτός «διακριτικής ευχέρειας» της Υπηρεσίας για τυχόν ελαστικοποίησή του.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με την παρα.2 του άρθρου 2 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. [σχετικό (γ)], η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας έχει εφαρμογή και στο ένστολο προσωπικό των ΕΔ στο πλαίσιο της τήρησης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, γεγονός που δεν επιτρέπει καμία περαιτέρω αμφιβολία περί του τι ισχύει ως προς προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Η δε, αναγκαιότητα διενέργειας συντηρήσεως και δοκιμαστικής διελεύσεως το Σάββατο, αντί για το εργάσιμο της Δευτέρας, οφείλει να εξηγηθεί τεκμηριωμένα, κάτι που είμαστε βέβαιοι ότι θα εμπεριέχεται στην εκδοθείσα Διαταγή για την ανωτέρω συντονισμένη ενέργεια, καθόσον δεν θεωρούμε ότι μια τέτοια Διαταγή μπορεί να ήταν όντως προφορική όπως μας έχει μεταφερθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως:

α. Μας χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της προαναφερθείσας Διαταγής επί της οποίας να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα εργασίας εκτός θεσμοθετημένου ωραρίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους το 40ωρο δεν κρίθηκε επαρκές.

β. Μας γνωστοποιήσετε τις ενέργειες που είμαστε βέβαιοι ότι έχουν αναληφθεί για την υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού που μετακινήθηκε.

γ. Για ποιον λόγο η Υπηρεσία παρενέβη στα θεσμοθετημένα δικαιώματα του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ δίχως καμία απολύτως μέριμνα (πχ επιμέλεια τέκνων, οργάνωση μετακίνησης, χορήγηση απαλλαγών εντός της τρέχουσας εβδομάδας κλπ).

--
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία
με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Πρόεδρος: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Δημήτριος Μεθενίτης,


Γεν. Γραμματέας: Συνταγματάρχης (ΜΧ) Διονύσιος Τσακαλάκης,
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια