Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

ΕΑΚΠ: Οι ελλείψεις και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στην πυροπροστασία και την δασοπροστασία της χώρας επιβάλλουν, σύγχρονη, δομημένη, διαρκή και όχι συγκυριακή παρέμβαση του κράτους


Ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών:

«Οι ελλείψεις και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στην πυροπροστασία και την δασοπροστασία της χώρας επιβάλλουν, σύγχρονη, δομημένη, διαρκή και όχι συγκυριακή παρέμβαση του κράτους»

Πυροσβέστριες - Πυροσβέστες,

Μετά την αύξηση των οργανικών θέσεων του Π.Σ. με το Π.Δ. 79/2022 και όσο πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές, παρατηρείται ένας καταιγισμός από ρεπορτάζ και φήμες περί διαδοχικών προκηρύξεων και χιλιάδων προσλήψεων στο Π.Σ.. Αν και η Ε.Α.Κ.Π. δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίληψη για το πώς διεκδικούμε τη στελέχωση της υπηρεσίας με νέο προσωπικό.

Στην ιστοσελίδα www.eakp.gr μπορεί κάθε συνάδελφος να ενημερωθεί για τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. περί Μισθολογίου – Βαθμολογίου και γενικότερου πλαισίου Θεσμικών και Οικονομικών Αιτημάτων. Η διαδικασία προσλήψεων στο Π.Σ. δεν μπορεί να εξετάζεται ξεκομμένα από αυτό το γενικότερο πλαίσιο.

Μια από τις βασικές αρχές είναι οι προσλήψεις όλων των υπαλλήλων να αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη των κατά τόπους κενών οργανικών θέσεων. Έτσι θα περιοριστούν οι ανάγκες για διενέργεια μεταθέσεων – αποσπάσεων με κόστος τόσο για την Υπηρεσία αλλά κυρίως για τους πυροσβέστες οι οποίες μάλιστα συχνά λειτουργούν και ως μοχλός πίεσης και χειραγώγησης. Παράλληλα επιτυγχάνεται η απόκτηση προσωπικού με τη μέγιστη εξοικείωση με τον τομέα επιχειρησιακής ευθύνης χωρίς ιδιαίτερα έξοδα, κόπο και χρόνο.

Πριν από οποιαδήποτε άλλη νέα πρόσληψη, διεκδικούμε:

l Άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών (εποχικών, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων), με σταθερή - μόνιμη σχέση εργασίας σε υπηρεσίες με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας και της δασικής υπηρεσίας, προκειμένου να καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες στον τομέα της πρόληψης, φύλαξης, διαχείρισης, και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο, αλλά και τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εκχιονισμούς, πλημμύρες, χιονοπτώσεις.

l Ένταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσων εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού, σε ότι αφορά τα όρια ηλικίας, και τις γραμματικές γνώσεις και την κατάσταση της υγείας. Προτεινόμενα όρια ηλικίας το 35ο για τους άνδρες και το 30ο για τις γυναίκες.

l Διαχωρισμός επιχειρησιακού με διοικητικό και τεχνικής υποστήριξης προσωπικό για την ενδυνάμωση από το υπάρχον προσωπικό του επιχειρησιακού σκέλους του Π.Σ. και την αξιοποίηση σε αυτούς τους τομείς όσων συμβασιούχων δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο επιχειρησιακό προσωπικό. Παράλληλα με την διαδικασία αυτή να υπάρξει μέριμνα αναπλήρωσης των θέσεων διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού με διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για κάθε ειδικότητα – τομέα, καθώς και μέσω προαιρετικών μετατάξεων από τον λοιπό δημόσιο τομέα αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Σκοπός κάθε αναπροσαρμογής της οργανικής δύναμης και διενέργειας προσλήψεων δεν μπορεί παρά να είναι η πλήρης κάλυψη των κοινωνικών αναγκών κατά περιοχή, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:

· Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών σε όλα τα αστικά κέντρα, ανάλογης τάξης με τις επικρατούσες πληθυσμιακές και παραγωγικές συνθήκες.

· Μετατροπή όλων των Πυροσβεστικών Κλιμακίων σε Σταθμούς τουλάχιστον Δ΄ τάξης και στη συνέχεια αναβάθμιση όσων εξυπηρετούν μεγαλύτερες ανάγκες, βάση σχετικών μελετών και στατιστικών σε ότι αφορά τους τομείς ευθύνης τους.

Κατόπιν της μονιμοποίησης κάθε συμβασιούχου και οριστική κατάργηση αυτών των κατηγοριών υπαλλήλων, διεκδικούμε οποιαδήποτε πρόσληψη στο επιχειρησιακό σκέλος να αφορά μόνιμο προσωπικό και να γίνεται αποκλειστικά μέσω πανελληνίων εξετάσεων ώστε να υπάρχει σταθερή και σχεδιασμένη εισροή ατόμων νεαρής ηλικίας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εξαίρεση δύναται να αποτελέσουν οι θέσεις που απαιτούν ειδικά καθήκοντα και γνώση επιστημονικών αντικειμένων (π.χ. οικονομικά, νομική, ιατρική, μηχανική/μηχανολογία, κ.α.). Λόγω ότι η εισαγωγή στο Π.Σ. αποτελεί ένταξη στις δομές της πολιτικής προστασίας εν καιρώ ειρήνης και πολιτικής άμυνας εν καιρώ πολέμου της χώρας, να αποδεσμεύονται οι επιτυχόντες από την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας και να προσαρμόζεται η εκπαιδευτική διαδικασία εντός της πυροσβεστικής ακαδημίας σε αυτά τα δύο αντικείμενα.

Ενιαία ειδικά κριτήρια για τις σωματικές ικανότητες του υφιστάμενου συστήματος προσλήψεων μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Παράλληλα, κατάργηση κάθε είδους κριτηρίου όπως αυτό του αναστήματος που στοχεύει μόνο ως φίλτρο για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων (π.χ. γυναίκες) χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για μειωμένη επαγγελματική απόδοση.

Επιβάλλεται εκ των πραγμάτων κοινή και ενιαία εκπαίδευση για όλους τους πυροσβέστες με βάση ένα και μοναδικό πρόγραμμα σπουδών, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Για οποιαδήποτε άλλο εξειδικευμένο καθήκον απαιτούν υπηρεσίες, όπως η Ε.Μ.Α.Κ., να υπάρχουν ειδικές μετεκπαιδεύσεις που θα παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι μετά τη βασική τους εκπαίδευση.

Επομένως απορρίπτουμε την τακτική των προκηρύξεων – πυροτεχνημάτων, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους, χωρίς την εποπτική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και με διαφορετικά κάθε φορά τυπικά «προσόντα» λάστιχο με συνεντεύξεις, ψυχοτεχνικά τεστ, αθλήματα, είδος και χρονική διάρκεια εκπαίδευσης που καταργούν την αξιοκρατία και την ισονομία και ευνοούν την ρουσφετολογική ομηρία των ενδιαφερόμενων για εισαγωγή στο Π.Σ. πολιτών και συμβασιούχων.

Στα πλαίσια εφαρμογής των προτάσεων μας διεκδικούμε:

l Αντίστοιχη αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τους παραπάνω σκοπούς με δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, επαρκής στελέχωση και δημιουργία πεδίων ασκήσεων και πεδίων εκπαίδευσης χειρισμού οχημάτων και μηχανημάτων. Συνεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένα σεμινάρια και δημιουργία Τμημάτων Μετεκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο για όλο το εν ενεργεία προσωπικό με σκοπό την επικαιροποίηση της επαγγελματικής γνώσης και την διεκδίκηση θέσης ευθύνης και όχι μόνο ως τυπική διαδικασία για την απονομή βαθμού.

l Πλήρη κάλυψη από το κράτος των διατροφικών και στεγαστικών αναγκών καθώς και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εισακτέων στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

l Δημιουργία μικρότερων πεδίων ασκήσεων σε κάθε Νομό, που θα εξυπηρετεί τη διενέργεια ασκήσεων μεταξύ των ομώνυμων υπηρεσιών. Καθημερινή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο βάρδιας, που θα διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Πυροσβεστικών Σταθμών.

l Εμπλουτισμός της επαγγελματικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική ύλη. Σύσταση επιτροπής έρευνας για συνεχόμενη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει προσανατολισμός οργάνωση και δομή με γνώμονα την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της κοινωνικής αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι να απεμπλακεί από τα Σώματα Ασφαλείας και να επέλθει η πλήρη αποστρατιωτικοποίησή του και να ενταχθεί μέσα σε έναν άρτια δομημένο ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό με αποκλειστική ευθύνη του κράτους με όλους τους συναρμόδιους φορείς στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας.

ΚΑΛΟΥΜΕ κάθε συνάδελφο αλλά και κάθε υποψήφιο μελλοντικό συνάδελφο να παλέψει με την Ε.Α.Κ.Π. προς αυτή την κατεύθυνση διότι μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε τόσο την ποιοτική αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και την αποτελεσματικότητά του προς όφελος του λαού, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, όσο και την αποτροπή χρήσης του ως πεδίο προεκλογικών παιχνιδιών, πολιτικών εκβιασμών και χώρου εμπορίας ελπίδας και ονείρων.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα όλων των επί σύμβαση πυροσβεστών και τους καλούμε να υιοθετήσουν την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που τους εξασφαλίζει μόνιμη και σταθερή εργασία στην βάση των πραγματικών συνθηκών και δεδομένων που υφίσταται σε όλο το φάσμα της πολιτικής προστασίας και να μην «παγιδεύονται» σε ανέφικτους στόχους που έχουν δοκιμαστεί εδώ και 2,5 δεκαετίες από το εμπόριο ελπίδας από όλους όσοι είναι στοιχισμένοι με τους εκάστοτε κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ κάλεσμα στην Ομοσπονδία και σε όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις και σε όλους τους συναδέλφους, να στηρίξουν με μαζική παρουσία τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Να ενώσουμε μόνιμοι και συμβασιούχοι τις δυνάμεις μας για να απαιτήσουμε από κοινού αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους και τον επανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών της χώρας και του λαού μας!

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Και κατάργηση του 24ωρου