Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

ΠΟΕΣ: Δικαιώματα Προσωπικού (Προσπάθεια επιβολής λογοκρισίας)


Η ΠΟΕΣ επανέρχεται στο θέμα της προσπάθειας επιβολής λογοκρισίας από το ΓΕΣ στα στελέχη του ΣΞ, σχολιάζοντας νέα Διαταγή του ΓΕΣ για περιορισμούς στη χρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο ΓΕΣ θα έπρεπε να επικρατεί προβληματισμός ως προς το γιατί τα στελέχη εκφράζουν
δυσαρέσκειά και παράπονα, ποιοι είναι δηλαδή οι λόγοι που τα δημιουργούν και όχι αν γίνεται χρήση των ΜΚΔ, το οποίο εξάλλου σχετίζεται συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και ελευθερίες του Ανθρώπου σύμφωνα με την ΕΕ. Το ΓΕΣ, δυστυχώς, φαίνεται ότι εχει επιλέξει να κινείται σε επικίνδυνους και σκοτεινούς δρόμους που θυμίζουν άλλες εποχές.

Η ΠΟΕΣ θα σταθεί απέναντι σε κάθε τέτοια προσπάθεια επιβολής αντιδημοκρατικών πρακτικών και απαιτεί την άμεση ανάκληση όλων των σχετικών Διαταγών και εγγράφων.


ΘΕΜΑ: Δικαιώματα Προσωπικού

ΣΧΕΤ.: α. Σύνταγμα της Ελλάδος
β. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ
γ. ΕΠ Φ.460/10/824254/Σ.1269/11-Ιουλ-22/ΓΕΣ/Δ3
δ. Υπ’ αριμ. πρωτ. 1271/2022 έγγραφό μας
ε. Φ.460/3/862582/Σ.139/24-Ιαν-23/ΓΕΣ/Δ3

Κύριε Αρχηγέ.

Μόλις λίγοι μήνες πέρασαν από το το (δ) σχετικό, με το οποίο η
Ομοσπονδία μας αντέδρασε έντονα στην κυκλοφορία της (γ) σχετικής
Διαταγής, την οποίαν χαρακτηρίσαμε επικίνδυνη, αναχρονιστική και
αντιδημοκρατική, διότι επιχειρεί να επιβάλει λογοκρισία στα στελέχη του
ΣΞ μέσα από περιορισμούς και απαγορεύσεις σε μία σειρά από
δραστηριότητες. Μία εξ αυτών, έστω και συγκαλυμμένα, ήταν η χρήση των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, βούληση την οποίαν είχαμε προβλέψει ότι
εμπεριέχετο στην υπόψιν Διαταγή.

Με το (ε) σχετικό, ένα κυριολεκτικά κατάπτυστο και αντιδημοκρατικό
έγγραφο, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαν οι προβλέψεις μας: τα ΜΚΔ ήταν εξαρχής
ο κύριος στόχος του ΓΕΣ. Ομοίως είναι αδύνατο να καλυφθεί και ο σκοπός
της εν λόγω ενέργειας: «H άσκοπη και υπέρμετρη προβολή του προσωπικού
του Στρατού στα MME και ΜΚΔ το καθιστά, ακούσια, αφορμή διατύπωσης
σχολίων από την κοινή γνώμη, πολλές φορές με αρνητικό πρόσημο, γεγονός
που θέτει σε κίνδυνο την εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ’ επέκταση
του Στρατού Ξηράς.»

Κύριε Αρχηγέ.

Δεδομένου ότι είμαστε βέβαιοι ότι εσείς, ως Αρχηγός, γνωρίζετε πολύ
καλά, θεωρούμε επιβεβλημένο να πληροφορηθούν και οι επιτελείς σας, ότι
τόσο η ελευθερία της έκφρασης, όσο και της συμμετοχής στην κοινωνία της
πληροφορίας είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα, αφενός με τα άρθρα 5 και 5Α
του Συντάγματος, αφετέρου με το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τα ΓΕ δεν έχουν καμία δυνατότητα να ορίζουν το «άσκοπον» και το
«υπέρμετρον» της χρήσης των ΜΚΔ. Συναφώς τούτου, πουθενά δεν παρέχεται
εξουσιοδότηση στα ΓΕ για παρεμβάσεις στις εν λόγω ελευθερίες των
Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών, ακόμα κι αν η Πολιτεία κρίνει ότι πρέπει
να τεθούν περιορισμοί με νόμο για λόγους όπως της εθνικής ασφαλείας
(λόγος που διακινείται συχνά στην επικαιρότητα του τελευταίου
διαστήματος).

Θεωρούμε ότι το ΓΕΣ (και κατ’ επέκταση και τα υπόλοιπα ΓΕ) θα πρέπει
περισσότερο να ανησυχούν για τα πολύ σοβαρά προβλήματα των Ελληνίδων και
των Ελλήνων στρατιωτικών, όπως:

τα δικαιώματα (εργασιακά και μη) που διαρκώς συρρικνώνονται, για τα
φαινόμενα διοικητικής αυθαιρεσίας που αυξάνονται,
το βιοτικό επίπεδο των στρατιωτικών που διαγράφει σταθερά πτωτική
πορεία,
τα υπηρεσιακά προβλήματα που γιγαντώνονται,
τις παραιτήσεις που αυξάνονται λόγω εργασιακών συνθηκών και χαμηλών
επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης κλπ.
Αυτοί είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους είναι που εξωθούν τους
στρατιωτικούς στην ανάγκη να εκφράζουν τα απολύτως δικαιολογημένα
παράπονά τους στα ΜΚΔ, ενέργεια που το ΓΕΣ, επίσημα πλέον, θεωρεί ότι
«τσαλακώνει» την εικόνα των ΕΔ και κατ’ επέκταση του ΣΞ.

Να σας ενημερώσουμε, λοιπόν, ότι η εικόνα των ΕΔ και του ΓΕΣ
«τσαλακώνεται» ούτως ή άλλως από την απλήρωτη εργασία κατά την εκτέλεση
24ωρων Υπηρεσιών (όπως το 8ωρο ανάμεσα στο εργάσιμο και τη νυκτερινή
εργασία), από την επί 6 χρόνια απλήρωτη νυκτερινή εργασία, από τα
δεδουλευμένα που διαρκώς πρέπει να διεκδικούνται σε αίθουσες
Δικαστηρίων, από τις υπερωρίες που δεν αναγνωρίζονται, από τις δεκάδες
διακρίσεις εις βάρος των στελεχών των ΕΔ, από την ελαστικοποίηση των
Διαταγών πάντα με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας (πχ για τα ανώτατα
μηνιαία όρια υπηρεσιών, ανά έτη υπηρεσίας και βαθμό), από την πλημμελή ή
μη τήρηση των προβλέψεων περί Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και από
πολλούς ακόμα λόγους. Δεν «τσαλακώνεται» από τα παράπονα του προσωπικού,
που αν διάφορα επίπεδα διοικήσεως δεν κώφευαν, δεν θα χρειαζόταν να
εξωτερικεύονται στα ΜΚΔ.

Αν το ΓΕΣ επιθυμεί να σταματήσει να «τσαλακώνεται» η εικόνα του, μπορεί
να μεριμνήσει ώστε τεθούν τα προβλήματα του προσωπικού σε πορεία
επίλυσης και όχι να εκδίδει Διαταγές που κινούνται σε πολύ επικίνδυνα
και σκοτεινά μονοπάτια, με σκοπό (τα προβλήματα) να μην βγαίνουν προς τα
έξω. Αντ’ αυτού, επιλέγει να αναχαιτίσει τη γνωστοποίησή τους, ενέργεια
απαράδεκτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, επανερχόμαστε στο αίτημα που θέσαμε με το (δ)
σχετικό και παρακαλούμε για την άμεση κατάργηση της (γ) σχετικής
Διαταγής ως επικίνδυνης, αναχρονιστικής και αντιδημοκρατικής, καθώς και
για την απόσυρση του απαράδεκτου και κατάπτυστου (ε) σχετικού. Οι
Ελληνίδες και οι Έλληνες στρατιωτικοί έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα
και του Νόμους: εξυπακούεται ότι ισχύουν και γι’αυτούς εξίσου.

Συναφώς των ανωτέρω, αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας, επί τη αφορμή της
ανάληψης των νέων καθηκόντων σας, σε ημερομηνία και τόπο που θα ορίσετε
προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα του στρατιωτικού
προσωπικού.


--
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία
με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Πρόεδρος: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Δημήτριος Μεθενίτης,


Γεν. Γραμματέας: Συνταγματάρχης (ΜΧ) Διονύσιος Τσακαλάκης,

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια