Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Συνάντηση του Προεδρείου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Πρόεδρο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.


Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»

Συνάντηση προεδρείου Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον πρόεδρο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Πάκο Δημοσθένη, Α΄ Αντιπρόεδρο Χρυσάφη Γρηγόριο, Οργανωτικό Γραμματέα Κοσμίδη Θεμιστοκλή, Ειδικό Γραμματέα Τύπου & ΜΜΕ-Υπεύθυνο Έκδοσης Εφημερίδας Φούκα Θεόδωρο, Αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα Κρόκο Ιωάννη και τον Αντιπρόσωπο Αυρηλιώνη Γεώργιο συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο κύριο Μανώλη Ευάγγελο, ο οποίος μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν έκανε μία ανάλυση σχετικά με το Ταμείο και των παροχών αυτών προκειμένου να το επικοινωνήσουμε προς τα μέλη της Ένωσης Αθηνών. Συγκεκριμένα:

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. συγκροτείται από δύο (2) κλάδους: (Α) τον Κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ βοηθήματα) και (Β) τον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) (συμπληρωματικές παροχές υγείας).

Στον Κλάδο Πρόνοιας έχουν ενταχθεί: (α) ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών [Τ.Π.ΑΣ.] (ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής), (β) ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων [Τ.Π.Υ.Α.Π.] (ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και (γ) ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος [Τ.Π.Υ.Π.Σ.].

Επιπλέον, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μεταφέρθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός του ν.826/1978 (με το άρθρο 137 του ν. 4483/2017), στον οποίο είναι μέτοχοι όλοι οι ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής.

Ο Κλάδος Υγείας είναι φορέας παροχών υγείας, συμπληρωματικός του ΕΟΠΥΥ, στον οποίο ασφαλίζεται υποχρεωτικά όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. της τέως Αστυνομίας Πόλεων και όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι (ως και τα μέλη των οικογενειών τους) και προαιρετικά το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένο στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 08-04-2007) (δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης μέχρι και την 08/04/2023) (με τα μέλη των οικογενειών τους).

Αντικείμενο δραστηριότητας του Ταμείου

Κύριος σκοπός των ενταχθέντων Φορέων στο Ταμείο, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, είναι η χορήγηση:

α. Εφάπαξ βοηθημάτων.

β. Παροχών Υγείας (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).

γ. Οικονομικών ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ.).

δ. Προσωπικών Δανείων Εκτάκτων Αναγκών.Δράσεις – Προοπτικές

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με την ουσιαστική παρέμβαση και των εκπροσώπων της ΠΟΑΣΥ στο Δ.Σ. ανέλαβε πρωτοβουλίες για νομοθετικές ρυθμίσεις που εκσυγχρόνισαν τη λειτουργία του Ταμείου και επέλυσαν χρονίζοντα προβλήματα και περαίωσαν λιμνάζουσες εκκρεμότητες αναφορικά με θέματα ενδιαφέροντος του ασφαλιστικού Φορέα μας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:Νομοθετική ρύθμιση προσδιορισμού των κρατήσεων του εφάπαξ βοηθήματος [τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ από 10-3-2014 Υ.Α. (Β’ 625)].

Ειδικότερα, μετά από έγγραφο της ΠΟΑΣΥ, σχετική απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η επιλογή σεναρίου, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι κρατήσεις στον προκαταληκτικό και καταληκτικό μισθολογικό βαθμό κατά τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, στους μετόχους Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., (ανεξάρτητα αν διαγράφηκαν με αίτησή τους ή με αυτεπάγγελτη αποστρατεία) και διαμορφώνονται σε κράτηση ίση με 3% επί του συνολικού υπολογισθέντος εφάπαξ βοηθήματος (προ κρατήσεων), με αναδρομική ισχύ από την 30-10-2021, δηλ. την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Βαθμολογίου.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται επίσης ότι στις περιπτώσεις θανόντων μετόχων εν ώρα υπηρεσίας από βίαιο συμβάν, δεν θα γίνεται κράτηση ποσού κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος στους εν λόγω μετόχους για προφανείς ανθρωπιστικούς λόγους.

Εκσυγχρονισμός του Κλάδου Υγείας [Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και αύξηση των παροχών του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του.

Με την από 23/02/2022 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στον Κλάδο Υγείας ασφαλίζεται υποχρεωτικά όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. της τέως Αστυνομίας Πόλεων και όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι (ως και τα μέλη των οικογενειών τους) και προαιρετικά το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (με τα μέλη των οικογενειών τους) που είναι ασφαλισμένο στην τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 08-04-2007 και δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης μέχρι και την 08/04/2023).

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις υπολογίζονται στο ποσοστό 1,5% επί των συντάξιμων αποδοχών. Η πρόσβαση όλων των μελών στις παροχές του Κλάδου Υγείας αρχίζει υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή από την ένταξή τους σε αυτόν.

Οι παροχές του Κλάδου Υγείας είναι οι ακόλουθες:Φαρμακευτική Περίθαλψη, ποσοστό συμμετοχής (5%, 10%, 12,5% ή 25%) στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ γενοσήμου – πρωτοτύπου φαρμάκου.
Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, ποσοστό συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.
Νοσοκομειακή περίθαλψη, ποσοστό συμμετοχής 10% είτε 30% (αναλόγως του είδους νοσηλείας) επί του ποσοστού αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο – ΚΕΝ), στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες παρόχους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Επίδομα Τοκετού, ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..
Ειδική οικονομική παροχή λόγω απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων (000 ευρώ για άγαμα μέλη, 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα & 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα).
Ειδική οικονομική παροχή λόγω τοποθέτησης προθέσεων τεχνητών μελών άκρων λόγω ακρωτηριασμού, αντικατάστασης και συντήρησης αυτών, ποσού που αντιστοιχεί στα 2/3 του ποσού που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Ειδική οικονομική παροχή λόγω εμβολιασμού ανηλίκων έμμεσα ασφαλισμένων του κατά της μηνιγγίτιδας, ποσού εκατό (100) ευρώ ανά μία εκ των δύο προβλεπόμενων δόσεων.
Ειδική οικονομική παροχή λόγω ριζικής ή τροποποιημένης μαστεκτομής ή αφαίρεσης τμήματος του μαστού ασφαλισμένων του, λόγω κακοήθους παθήσεως (καρκίνος), ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ ανά μαστό (για άμεσα και έμμεσα μέλη).
Ειδική οικονομική παροχή λόγω χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας ασφαλισμένων του με νοσηλεία σε ιδιώτη πάροχο, ποσού τριάντα (30) ευρώ ανά θεραπεία. Σε περιπτώσεις επαναχορήγησης της εν λόγω παροχής δεν μπορεί αυτή να υπερβεί συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δικαιούχο.
Ειδική οικονομική παροχή νοσηλείας ασφαλισμένων του σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για καρδιοχειρουργικές και παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ποσού μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ με την προσκόμιση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σε περιπτώσεις επαναχορήγησης μέχρι του ορίου των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ ανά δικαιούχο).

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση του Κλάδου Υγείας (αφορά μόνον στην αποζημίωση του φαρμάκου)

Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλονίκης, ώστε οι ασφαλισμένοι σε αυτούς τους νομούς, στους οποίους εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. επί των εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους καθώς και του ποσοστού 50% (διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης φαρμάκου, ήτοι τη διαφορά γενοσήμου και πρωτοτύπου) στα φαρμακεία που ανήκουν στους ανωτέρω Συλλόγους. Αντίθετα, στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός των περιοχών αυτών, προκειμένου να καταβληθεί από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμμετοχής ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής 5%, 10%, 12,5% ή 25% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην συνταγογράφηση καθώς και τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου και στη συνέχεια αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να εκκαθαριστεί και πιστωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2022

Σε όλη τη διάρκεια του έτους 2022 χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεως χαμηλότοκα (4%) προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου, συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.800.000€ και ειδικότερα 3.500.000€ της π. Ελληνικής Χωροφυλακής, 2.200.000€ της π. Αστυνομίας Πόλεων & 3.100.000€ του Τομέα του Πυροσβεστικού Σώματος).

Επισημαίνεται ότι με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Ταμείου είχε ληφθεί Απόφαση του Δ.Σ. για τη μείωση του ετήσιου επιτοκίου από 5,5 % σε 4% των δανείων εκτάκτων, επιφέροντας σε αυτούς συνολικά οφέλη από 50,00 € έως 100,00 € περίπου.Λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78

Ο Ειδικός Λογαριασμός χορηγεί οικονομικές ενισχύσεις σε αναξιοπαθούντες αστυνομικούς (ασφαλισμένους της π. Ελληνικής Χωροφυλακής) και τις οικογένειες αυτών για λόγους θανάτου, παθήσεων και οικονομικής δυσχέρειας. Ο Ειδικός Λογαριασμός υπαγόταν στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής μέχρι το 2016. Ακολούθως και μετά από δύο έτη (και με την συμβολή της ΠΟΑΣΥ), υπήχθη στον αντίστοιχο Τομέα Πρόνοιας των ασφαλισμένων της π. Χωροφυλακής. Το Ταμείο σήμερα συνεχίζει να χορηγεί κανονικά τις οικονομικές ενισχύσεις του ν. 826/78 σε δικαιούχους.

Την 12-07-2022 με Απόφαση Δ.Σ του Ταμείου μας, υποβλήθηκε πρόταση σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού, με στόχο αφενός τον εξορθολογισμό των παροχών του Ειδικού Λογαριασμού και αφετέρου την επέκταση της ένταξης και νέων μελών σε αυτόν. Επιδιώκεται να εδραιωθεί ένα πιο στοχευμένο και δίκαιο πλαίσιο χορήγησης της εκάστοτε παροχής, όπου η δυσμενής οικονομική κατάσταση που περιήλθε ο αιτών λόγω της ασθένειας που επικαλείται, θα περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα προσαρμόζεται το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για θεραπεία σε συνάρτηση με το ετήσιο εισόδημα, τις ημέρες απουσίας από την υπηρεσία του, αν βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία ή όχι, τη σοβαρότητα της ασθένειας.

Επιπρόσθετα, ως προς την ένταξη νέων μελών ,προβλέπεται ότι μέτοχοι του Λογαριασμού καθίστανται υποχρεωτικά και όλοι οι εισερχόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στην τέως Αστυνομία Πόλεων. Επιπλέον, οι αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων, με χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα έτη, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στο Λογαριασμό εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Η πρόσβασή τους στις παροχές του θα αρχίζει με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ένταξή τους στο Λογαριασμό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις πάθησης ή θανάτου που προκλήθηκε σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αναμένεται η υλοποίηση της υποβληθείσας νομοθετικής πρότασης.

Επισημαίνεται δε ότι έχουν σωρευτεί αιτήματα εξαιτίας αφενός της μετά από δύο (2) έτη έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την υπαγωγή του Ειδικού Λογαριασμού στον Τομέα Πρόνοιας και αφετέρου της αύξησης των εισερχόμενων αιτημάτων τα τελευταία χρόνια. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τη Διοίκηση του Ταμείου για την επίσπευση εξέτασης αυτών με τον καθορισμό κριτηρίων (δυσίατο νόσημα, χαμηλό εισόδημα, τραυματισμός σε διατεταγμένη υπηρεσία, τριτεκνία-πολυτεκνία, τρομοκρατική ενέργεια) για την κατά προτεραιότητα εξέταση των πλέον σοβαρών αιτημάτων, εν αναμονή και του νέου νομοθετικού πλαισίου.Τροπολογία νόμου αναφορικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το Ταμείο διατηρεί σήμερα συνολικά 8 ακίνητα στην Αττική.

Σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας το Ταμείο –μετά και από παρεμβάσεις των εκπροσώπων της ΠΟΑΣΥ στο Δ.Σ. του Ταμείου- έχει θέσει ως προτεραιότητα τόσο την επανεκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης των κατάλληλων προς τούτο μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων του Φορέα μας όσο και τον εξορθολογισμό του αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του.

Ειδικότερα, με πρόταση της Διοίκησης και Απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία η ανάθεση από το Ταμείο της διενέργειας μελέτης αξιοποίησης των ακινήτων σε συμβουλευτική εταιρεία.

Επίσης, με πρόταση του Δ.Σ. προωθήθηκε πρόταση νόμου εκσυγχρονισμού του πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, μας παρέχεται η δυνατότητα, εάν κριθεί σκόπιμο, να απευθυνθούμε σε εταιρεία για την αξιοποίηση των ακινήτων, θεραπεύοντας τις αδυναμίες του δυναμικού του Φορέα μας να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες ανάγκες της υλοποίησης σύνθετων εργασιών (λ.χ. ανακαίνισης κτηρίων, κατασκευής κ.ά.). Επιπρόσθετα, θεσπίζεται η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων του Ταμείου σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας με εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης μιας όλως εξειδικευμένης υπηρεσίας (όπως το Ταμείο) με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την επιστημονική κατάρτιση και τις γνωστικές εξειδικεύσεις του υπάρχοντος προσωπικού, απευθύνθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενίσχυση του Ταμείου με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα κατέχει πιστοποιημένη γνώση σε αντικείμενα που άπτονται των αντικειμένων του Ταμείου (οικονομικά, λογιστική, στατιστική, νομική κ.ά.).Σχέδιο Π.Δ. «Οργανισμός Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)»

Με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου μας υποβλήθηκε πρόταση Σχεδίου Π.Δ. του Οργανισμού λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., όπου θα εξειδικεύονται νομικά όλες οι αρμοδιότητες και οι δράσεις του Ασφαλιστικού μας Φορέα, υλοποιώντας μία χρονίζουσα νομοθετική εκκρεμότητα. Βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Απόκτηση σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος & τεχνοοικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παροχή υψηλότερου επιπέδου αξιόπιστων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των εργασιών και τη δημιουργία απλουστευμένων και ενιαίων διαδικασιών, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης, εφαρμογής λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα είναι ολοκληρωμένο μέχρι τέλος επόμενου έτους και θα καλύπτει αντίστοιχες εφαρμογές όλων των τμημάτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..Ενημέρωση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. επί των δικαιούμενων παροχών από τον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Η Διοίκηση του Ταμείου, στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση εν γένει των Αστυνομικών, με σκοπό την ορθή, άσκηση των δικαιωμάτων τους, έχει καταρτίσει -κατόπιν σχετικής πρότασης του κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης σε συνεργασία με το Α.Ε.Α.- προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων ανάδειξης του συγκεκριμένου θέματος της προαιρετικής ένταξης στον Κλάδο Υγείας αλλά και ευρύτερης ενημέρωσης του αστυνομικού προσωπικού επί ασφαλιστικών θεμάτων, ως ακολούθως:Διαλέξεις με δια ζώσης ενημέρωση στις έδρες πολυπληθών αστυνομικών Υπηρεσιών
Τηλεδιασκέψεις με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις έδρες των ΓΕΠΑΔ και Διευθύνσεων Αστυνομίας
Ένταξη ειδικού ενημερωτικού σεμιναρίου στο πρόγραμμα σπουδών όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας
Διανομή σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού στις έδρες των ΓΕΠΑΔ και Διευθύνσεων Αστυνομίας
Κατάρτιση και συμπερίληψη ειδικής ενότητας στο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση».
Ανάρτηση σχετικού πληροφοριακού υλικού σε διαδικτυακούς τόπους Υπηρεσιών
Συντονισμός κοινών δράσεων με τις Ομοσπονδίες και Ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων (κατά τόπους διαλέξεις με την παρουσία στελεχών του Ταμείου, τηλεδιασκέψεις, ημερίδες κ.ά.).

Επίσης, έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. και υλοποιείται ανά τακτά διαστήματα η πραγματοποίηση από στελέχη του Ταμείου επιμορφωτικών διαλέξεων και σεμιναρίων για την καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης και της ενημέρωσης των αστυνομικών – μετόχων του, αναφορικά με όλο το φάσμα λειτουργίας του Φορέα μας .

Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου, ανταποκρινόμενη πάντα στις προσκλήσεις των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των ασφαλισμένων μας, παρίσταται σε συνελεύσεις, συνεδριάσεις, ημερίδες και συνέδρια αυτών, με σκοπό την εν γένει προβολή του έργου του Ταμείου και την ενημέρωση αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων του, το κοινό καλό των οποίων επιδιώκουμε να εξυπηρετούμε όλοι υπηρεσιακοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες.

Πηγή: easya.gr


Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
όπως πάντα μπλα μπλα...τίποτα για το ποσοστό που δικαιούμαστε από τις κλήσεις...τίποτα για το ποσοστό που δικαιούμαστε από γήπεδα-εισιτήρια κλπ, τίποτα...τίποτα...τίποτα...αλλά όλα πάνε καλά...