Θέμα: « Καταβολή του επιδόματος 600 ευρώ στα στελέχη της Εξωτερικής
Φρουράς σωφρονιστικών καταστημάτων.».
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Η πρώτη απόφαση της Κυβέρνησης σας το 2019 ήταν η υπαγωγή των
σωφρονιστικών καταστημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση
αυτή δημιούργησε προσδοκίες για την θεσμική και ουσιαστική θωράκιση της
Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης , της ένοπλης και
ένστολης Υπηρεσίας που φρουρεί και μεταγάγει το σύνολο των κρατουμένων.
Η χθεσινή σας αναγγελία για την καταβολή επιδόματος στα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού και η μη αναφορά στο προσωπικό της
Εξωτερικής Φρουράς είναι άδικη και απογοητευτική.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
 Οι Εξωτερικοί Φρουροί κατά την διάρκεια της πανδημίας εκτέλεσαν και
συνεχίζουν εκατοντάδες μεταγωγές και φρουρήσεις ασθενών κρατουμένων
covid-19. Μάλιστα ασθένησαν δεκάδες συνάδελφοι μας κατά την άσκηση του
καθήκοντος και δυστυχώς κάποιοι εξ αυτών έχασαν την ζωή τους.
 Το μεταναστατευτικό έχει αυξήσει κατά 20% τον αριθμό των κρατουμένων, ένα
ποσοστό που συνεχώς θα αυξάνεται και θα απασχολεί τα σωφρονιστικά
καταστήματα και τα στελέχη μας για αρκετά χρόνια ακόμα λόγω των ποινών
που επιφέρουν τα σχετικά αδικήματα.
Λόγω της υποστελέχωσης της υπηρεσίας μας (υπηρετούμε μόλις 1600
Φρουροί) εργαζόμαστε υπερωριακά , με τα οφειλόμενα ρεπό να αυξάνονται και
οι συνάδελφοι μας να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικούν όσα
δικαιούνται.
 Η Υπηρεσία μας διοικείται από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα
λάβουν το σχετικό επίδομα ενώ παραδόξως οι συνάδελφοί μας που εκτελούν
το έργο των μεταγωγών και των φυλάξεων κρατουμένων, όχι.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Είναι εκ των ων ουκ άνευ η καταβολή του επιδόματος να επεκταθεί στα 1600
στελέχη της Υπηρεσίας μας.