Ticker

6/recent/ticker-posts

Νομοσχέδιο-έκτρωμα για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της Υγείας


H κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέβασε στη Διαβούλευση το νομοσχέδιο-έκτρωμα με το οποίο επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο και να δουλεύουν και στα μαγαζιά των εμπόρων υγείας. Ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα στους πανεπιστημιακούς γιατρούς, που μέχρι τώρα είχαν μόνο το δικαίωμα να έχουν ιδιωτικό ιατρείο, να δουλεύουν και στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας. Τέλος, δίνει το δικαίωμα στους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα να καταλαμβάνουν θέση Συντονιστή Διευθυντή στο ΕΣΥ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι απευθύνεται σε κρετίνους, παρουσιάζει το νομοσχέδιο-έκτρωμα ως συνταχθέν από τη Γκάγκα, η οποία απ΄ ό,τι φαίνεται δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Ο Πλεύρης, βέβαια, είχε αναφέρει στη Βουλή ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλωστε, δεν μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό, καθώς με βάση το νόμο 4622 τα πάντα, ακόμη και τα δευτερεύοντα ζητήματα, ελέγχονται από τον αυτοκρατορίσκο Μητσοτάκη και την αυλή του.

Το νομοσχέδιο είχε δοθεί αρχές Σεπτέμβρη στην ΕΙΝΑΠ και στην ΟΕΓΝΕ και είχε 35 άρθρα. Τώρα που δόθηκε στη Διαβούλευση έχει 56 άρθρα! Κι όταν εισαχθεί στη Βουλή θα προσθέσουν και άλλα. Το σημειώνουμε γιατί είναι πάγια η τακτική να κρύβουν άρθρα που κάνουν «τζιζ», όπως για παράδειγμα το άρθρο για τη μετατροπή όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεθοδεύει αυτή τη μετατροπή. Η Γκάγκα, στις 8 Φλεβάρη του 2022, είχε αναφέρει στη Βουλή:

«Θεωρούμε ότι με αυτή την επιλογή, που είναι επιλογή που έχει όλη η Ευρώπη για τα νοσοκομεία της, θα είναι αποδοτικότερη η λειτουργία και ορθολογικότερη η χρήση των πόρων του, βελτιωμένη δε η παροχή των υπηρεσιών του. Να θυμίσω, όπως είπα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ενωση η πλειοψηφία των δημοσίων νοσοκομείων λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (…) Θα εφαρμοστούν καινοτομίες και σύγχρονο μοντέλο διοίκησης που περιλαμβάνουν γενικό διευθυντή, διαχειριστή κλινών και διαχειριστή κινδύνου, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων, τη βέλτιστη διαχείριση και τον συντονισμό της κατανομής των κλινών και τον συντονισμό των διαδικασιών ελέγχου κινδύνων για το νοσοκομείο. Κι αυτό είναι κάτι που θέλουμε για όλα τα νοσοκομεία μας και ήδη το ξεκινάμε πολύ σύντομα μέσα στο μήνα με τα Νοσοκομεία “Παπαγεωργίου“ και “ΠΑΓΝΗ“ σαν πιλοτικά και το συνεχίζουμε με τον ΟΔΙΠΥ» (η έμφαση δική μας).
Απασχόληση των πανεπιστημιακών γιατρών στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001, η απασχόληση πανεπιστημιακών γιατρών στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο (παράγραφος 2) να έχουν οι ίδιοι ιδιωτικά ιατρεία-μαγαζιά. Παραθέτουμε αυτές τις διατάξεις (οι εμφάσεις δικές μας):

«2. Οι πανεπιστημιακοί ιατροί πλήρους απασχόλησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), επιτρέπεται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 30 ΤΟΥ Ν. 4025/11, ΦΕΚ-228 Α/2-11-11Μετά τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς ιατρούς που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., η παροχή υπηρεσιών, με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, καθώς και η εγκατάσταση ιδιωτικών ιατρείων ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων».

Τον Οκτώβρη του 2011, ο τότε υπουργός Υγείας της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νομοσχέδιου με τίτλο: «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις», έδινε το δικαίωμα στους πανεπιστημιακούς να δουλεύουν στα μαγαζιά των εμπόρων υγείας. Την παραθέτουμε:

«3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.3868/2010 (Α’129) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες , που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες, με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτή του συμβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις , που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και να εγκαθιστούν ιδιωτικά ιατρεία ή ιδιωτικά μηχανήματα εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων, εφ’ όσον συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας».

Αυτή η κατάπτυστη διάταξη, όμως, δεν πέρασε στη Βουλή γιατί συνάντησε ισχυρή αντίθεση και αρκετών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που απείλησαν ότι δεν θα την ψηφισουν. Παραθέτουμε τις τοποθετήσεις τεσσάρων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ:

Οδυσσέας Βουδούρης: «Ερχομαι τώρα σ’ ένα δεύτερο θέμα, το οποίο αφορά το άρθρο 30 για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς και θα ήθελα να απευθυνθώ προσωπικά στον Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο, λέγοντας το εξής: Κύριε Υπουργέ, έχω μία πολύ βαθιά εκτίμηση για το πρόσωπό σας και ξέρω τη μεταρρυθμιστική σας πυγμή. Πιστεύω και το λέω με όλη τη βαρύτητα, την οποία μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή στο λόγο αυτό- ότι εάν περάσει αυτό το άρθρο, θα είναι μία κηλίδα στο κυβερνητικό σας έργο. Διότι είναι προφανές στον καθένα ότι αυτό το άρθρο, το οποίο μπαίνει εμβόλιμα σ’ ένα νομοσχέδιο τελείως άσχετο, δεν είναι το προϊόν μίας περίσκεψης κι ενός σχεδιασμού για το πώς θέλουμε το εθνικό σύστημα υγείας, αλλά είναι καθαρά το προϊόν συντεχνιακών πιέσεων.

Είμαι κάθετα εναντίον του περιεχομένου αυτού του άρθρου, αλλά πέρα από το ειδικό θέμα των πανεπιστημιακών γιατρών, πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα πάρα πολύ κακό μήνυμα την περίοδο που παίρνουμε αυστηρά μέτρα περικοπής, την περίοδο που λέμε ότι πλέον αλλάζουμε νοοτροπία κι ότι δεν υποκύπτουμε στις διάφορες συντεχνιακές πιέσεις, όταν ερχόμαστε και ειδικά σ’ αυτό το θέμα εμβόλιμα βάζουμε κάτι, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως λογική κι είναι προφανώς αποτέλεσμα αυτών των συντεχνιακών πιέσεων. Πρέπει να δεχθώ ότι είναι πάρα πολύ λογική η κριτική την οποία έχουμε δεχθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από την Αριστερά. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της πλήρους ιδιωτικοποίησης, της διάλυσης του ΕΣΥ, και πολύ λογικά λέει: “Εάν αυτό το επιτρέπετε στους πανεπιστημιακούς, γιατί δεν το επιτρέπετε και στους γιατρούς του ΕΣΥ;“. Αυτή όμως δεν είναι η λογική μας. Πιστεύω ότι η λογική μας είναι αυτή, η οποία έχει εκφραστεί από την Αριστερά γιατί ανήκουμε κι εμείς σ’ αυτόν το χώρο, είμαστε μέρος αυτού του χώρου- ότι δηλαδή εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο να έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα. Θα ήθελα, λοιπόν –και το λέω ακόμη μια φορά με πολλή βαρύτητα- να αποσυρθεί αυτό το άρθρο, το οποίο δηλώνω εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ψηφίσω» (Πρακτικά Βουλής, 12.10.2011, σελίδα 242, η έμφαση δική μας).

Αθανάσιος Τσούρας: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω αναλύσει πολλές φορές τις θέσεις μου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Σήμερα θα ήθελα τελείως περιληπτικά να επανακαταθέσω την άποψή μου, γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω το άρθρο 30.

Πρώτον, αυτή η Βουλή και αυτή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ –η ίδια Βουλή και η ίδια Ομάδα- ομόφωνα ψήφισε πριν ένα έτος το ακριβώς αντίθετο άρθρο. Για τη σημερινή πλήρη ανατροπή δεν υπάρχει καμία αιτιολογία είτε που να αφορά ζητήματα γενικότερης δημοσιονομικής ή άλλης πολιτικής είτε που να αφορά ορθολογικότερη λειτουργία της δημόσιας υγείας. Ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι και γι’ αυτόν δεν είναι θέμα αρχής. Γι’ αυτό για μένα η υπερψήφιση της νέας απολύτως, κατά εκατόν ογδόντα μοίρες, αντίθετης διάταξης, αποτελεί θέμα πλήρους πολιτικής αναξιοπιστίας. Αποτελεί θέμα απόλυτης αναξιοπρέπειας ενός Βουλευτή.

Δεύτερον, είναι σαφές πως η λειτουργία ιατρείων έξω από τα πανεπιστήμια είναι προκλητικά και απαράδεκτα προνομιακή και άνιση αντιμετώπιση σε σχέση με όλους τους άλλους γιατρούς του ΕΣΥ. Είναι στρέβλωση όλου του συστήματος υγείας. Και έχει πολλά να μας πει –και αρκετοί την έχουμε διαβάσει- η υπ’ αριθμόν 1672/2002 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που τα αναλύει πλήρως αυτά… Ολη η ιστορία είναι ένα ρουσφέτι για ολίγους. Είναι ένα ρουσφέτι απάνθρωπο και ανήθικο για να πλουτίσουν αυτοί οι ολίγοι σε βάρος δεκάδων χιλιάδων ασθενών και των οικογενειών τους. Είναι ένα ρουσφέτι για ολίγους που θα το πληρώσουν ματώνοντας χιλιάδες Ελληνες κάθε χρόνο» (Πρακτικά Βουλής, 13.10.2011, σελίδες 315-316, η έμφαση δική μας).

Στη γραμμή του Α. Τσούρα κινήθηκαν και άλλοι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι Β. Γιουματζίδης και Δ. Κουσελάς, απειλώντας ότι δεν θα ψηφίσουν το άρθρο 30.

Ετσι, ο λαλίστατος Α. Λοβέρδος (που στην κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο Παπαγγελόπουλου-Τουλουπάκη παρουσίασε ως φιλολαϊκή την πολιτική που άσκησε ως υπουργός Υγείας, προσπαθώντας να ταΐσει με σανό τους δικαστές) αναγκάστηκε να πάρει πίσω την κατάπτυστη παράγραφο 3 του νομοσχεδίου (που μετά την ψήφιση του είναι ο νόμος 4025/2011).

Από τότε πέρασαν 11 χρόνια και καμιά από τις επόμενες αστικές κυβερνήσεις δεν τόλμησε να επιχειρήσει να περάσει αυτή την κατάπτυστη διάταξη του Λοβέρδου. Ερχεται τώρα και το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το άρθρο 10 του νομοσχέδιου (όπως ανέβηκε στην περιβόητη Διαβούλευση). Από τη διάταξη του Λοβέρδου αφαίρεσαν τη φράση «και να εγκαθιστούν ιδιωτικά ιατρεία ή ιδιωτικά μηχανήματα εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων». Οι λόγοι είναι προφανείς και δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.

Οσον αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ, τους επιτρέπει να ανοίξουν ιδιωτικά ιατρεία και να δουλεύουν στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας με την επιπλέον προϋπόθεση να δουλεύουν όλη την εβδομάδα στην πρωινή ζώνη λειτουργίας του ΕΣΥ, ενώ για τους πανεπιστημιακούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11, η προϋπόθεση είναι να δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου-εκτρώματος, η άδεια για την απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας και για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων-μαγαζιών δίνεται είτε από τον διοικητή είτε από τον πρόεδρο του νοσοκομείου. Ομως, η άδεια στους πανεπιστημιακούς γιατρούς δίνεται από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου στο οποίο υπάγονται! Πρόκειται για άλλη μια διακριτική μεταχείριση για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς, που αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία για το ΕΣΥ.

Είναι γνωστό ότι οι σύγκλητοι των ΑΕΙ παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και ικανοποιούν όλες τις παράνομες απαιτήσεις των πανεπιστημιακών γιατρών, όπως έγινε για παράδειγμα με την πανεπιστημιακό που έστησε το «παραμάγαζο» στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού».
Μερική απασχόληση ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ (άρθρο 7)

Στο αρχικό νομοσχέδιο έγιναν δύο προσθήκες πολύ σημαντικές, που διευρύνουν την εφαρμογή του. Αρχικά προβλεπόταν η καθιέρωση της μερικής απασχόλησης ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ μόνο στην περίπτωση που μια προκήρυξη διαγωνισμού για προσλήψεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών καθίστατο άγονη. Είχαμε επισημάνει ότι η βασική αιτία που συνέβαινε αυτό ήταν ότι δεν προκηρύσσονταν όλες οι κενές θέσεις των νοσοκομείων και εξηγήσαμε γιατί οι διαγωνισμοί για την πλήρωση κενών θέσεων γιατρών κηρύσσονται άγονες (Διαβάστε: Να μην περάσει το νομοσχέδιο-έκτρωμα για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ).

Στη δεύτερη εκδοχή του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στη Διαβούλευση, προστέθηκαν δύο ακόμη περιπτώσεις που μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες με μερική απασχόληση: «Πρώτον στις άγονες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΔ 131/1987. Δεύτερον σε ειδικότητες που χαρακτηρίζονται άγονες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 38 του νόμου 1397/1983».
Κατάργηση θέσεων που είχαν προκηρυχθεί μέχρι το 2013 (άρθρο 8)

Η διάταξη παραμένει όπως εισήχθη στην πρώτη εκδοχή του νομοσχεδίου. Παραπέμπουμε στην προγενέστερη ανάλυσή μας για να μην επαναληφθούμε.
Συμμετοχή ιδιωτών γιατρών σε προκήρυξη θέσης Συντονιστή Διευθυντή (άρθρο 11)

Αφαίρεσαν την προϋπόθεση (προκειμένου να γίνει προκήρυξη) να υπηρετούν τουλάχιστον πέντε γιατροί κλάδου ΕΣΥ και δύο απ΄ αυτούς να είναι Διευθυντές. Αφαίρεσαν και τη φράση «είτε ανήκουν στον κλάδο ΕΣΥ, ανεξαρτήτως βαθμού, ή είναι ιδιώτες γιατροί».

Η αφαίρεση αυτής τα φράσης έχει να κάνει με την αποκάλυψή μας σε άρθρο με τίτλο: Γκάγκα και Πλεύρης βάζουν την ταφόπλακα στο ΕΣΥ. Επισημαίναμε:

«Ιδιώτες ειδικευμένοι γιατροί, με 8 χρόνια στην ειδικότητά τους, μπορούν να διεκδικήσουν θέση Συντονιστή Διευθυντή σε νοσοκομείο του ΕΣΥ! Θέσεις που ως τώρα διεκδικούν μόνο Διευθυντές του ΕΣΥ, που για να γίνουν Διευθυντές έχουν εργαστεί τουλάχιστον επί 15 χρόνια στις βαθμίδες των Επιμελητών Α’ και Β’ και πάντα ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης!

Μ’ αυτή τη διάταξη γίνεται ελκυστική η θέση του Συντονιστή Διευθυντή για τους ιδιώτες γιατρούς, καθώς με το άρθρο 10 θα μπορούν να διατηρούν τα ιδιωτικά ιατρεία τους και να συνεχίσουν να εργάζονται στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας! Στόχος; Να μετατρέψουν ολόκληρους τομείς και τμήματα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ιδιωτικά μαγαζιά».

Επειδή μας διαβάζουν, σκέφτηκαν να αφαιρέσουν αυτή τη φράση, για να μη φαίνεται ότι μπορούν να παίρνουν μέρος και ιδιώτες γιατροί. Επειδή οι εργαζόμενοι δεν διαβάζουν τα νομοσχέδια και δεν κάνουν σύνθεση σε αυτά που διαβάζουν, σκέφτηκαν ότι δεν θα πέσει στην αντίληψή τους η φράση: «αν ως Συντονιστής Διευθυντής οριστεί ειδικευμένος ιατρός κλάδου ΕΣΥ», που υποδηλώνει ότι στη διεκδίκηση της θέσης του Συντονιστή Διευθυντή παίρνουν μέρος και ιδιώτες γιατροί.

Οπως είχαμε γράψει, με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της πρώτης εκδοχής αυτού του κατάπτυστου νομοσχέδιου επιχειρούν να ιδιωτικοποιήσουν και τις διακομιδές. Μετά την αύξηση των άρθρων, το συγκεκριμένο άρθρο έχει τον αριθμό 38.

Από τη δεύτερη ημέρα της περιβόητης Διαβούλευσης τα κοράκια της ιδιωτικής υγείας έσπευσαν να ευχαριστήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για το άρθρο 10 του νομοσχεδίου-εκτρώματος, στήνοντας πανηγύρι. Εχουμε καθήκον να χαλάσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προς λύπη των κορακιών, των επίορκων γιατρών του ΕΣΥ και των καθηγητάδων γιατρών όλων των βαθμίδων, που αλωνίζουν απροκάλυπτα μέσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.


Πηγή: eksegersi.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια