Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Έκτακτο βοήθημα: Ποιοι θα πάρουν 2.500 ευρώ με μια αίτηση

Επίδομα: Το ποσό των 2.500 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, υποβάλλοντας αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ώστε να συμμετάσχουν στα νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι ανάπηροι, χρόνιοι πάσχοντες , άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ψηφιακές του δεξιότητες στους υπολογιστές και να λάβουν την ανάλογη πιστοποίηση.

Μια αίτηση είναι αρκετή για να διεκδικήσετε 2.500 ευρώ με μεγάλες πιθανότητες.

Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτησης δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18 έως 29 να εισπράξουν 5 ευρώ την ώρα για 500 ώρες εκπαίδευσης.

Επίδομα: Τι προσφέρουν τα Προγράμματα

Πιστοποίηση στις δεξιότητες υπολογιστών (ΤΠΕ) και στα εξειδικευμένα Προγράμματα Εμπόριο και Εξωστρέφεια ή Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης.

Η πιστοποίηση στους υπολογιστές διενεργείται από διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και ισχύει για το ΑΣΕΠ.

Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Ποιους αφορά:

Στα προγράμματα μπορούν να πάρουν μέρος , νέοι και νέες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, άνεργος 18-29 ετών, που είναι και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτος/η Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ)
Επίδομα: Πρακτική άσκηση

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) και θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Το υποχρεωτικό οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης στους υπολογιστές (ΤΠΕ) θα έχει διάρκεια 150 ωρών και καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών.

Να διευκρινιστεί ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως για παράδειγμα είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή.

Αντίθετα μάλιστα θα συνεχίσουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση.
Επίδομα: Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών Ωφελούμενων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων ξεκίνησε στις 05/07/2022 και λήγει στις 31/10/2022 και ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email katartisi.neets@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Νέο voucher 1.000 ευρώ για εργαζόμενους

Το πρόγραμμα του πρώην ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) αφορά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, άνω των 18 ετών με ενεργή κάρτα ανεργίας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, το νέο voucher αφορά το έργο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Κατάρτιση σε ψηφιακές & «πράσινες δεξιότητεs» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας (50-250 ώρες)

Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1.000 ευρώ

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% των συνολικών ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους πάροχους κατάρτισης (ΚΕΚ) και να δηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση, ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επίσης, δεν υπάρχει διαφορά αν ο εργαζόμενος είναι με σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Βασικές προϋποθέσεις για τους δικαιούχους είναι:

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Hλικία άνω των 18 ετών

Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού και όταν κάνουν την αίτηση αλλά και όταν εισέρχονται στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, η δυνατότητα εξαργύρωσης των επιταγών (voucher) των δικαιούχων εκπαιδευτικών του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», με στόχο τη μέγιστη απορρόφηση των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για αγορά ψηφιακού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Σημειώνεται ότι από τις 166.599 επιταγές που εκδόθηκαν, οι 162.014 -ποσοστό άνω του 97%- έχει εξαργυρωθεί ή αναμένεται να εξαργυρωθεί άμεσα (έχουν γίνει παραγγελίες).

Η παράταση της προθεσμίας εξαργύρωσης της επιταγής αποφασίστηκε κατόπιν αιτημάτων των δικαιούχων:

α) Εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια, οι οποίοι απασχολούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

β) Οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η Αυγούστου 2021 και οι οποίες έχουν εξαρτώμενα μέλη που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας.
Κατάρτιση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες

Δυνατότητα να επισκεφθούν για πρώτη φορά τις πανεπιστημιακές αίθουσες για να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα μαθήματα σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες θα έχουν από τον Σεπτέμβριο και οι απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου και των ΙΕΚ και όχι μόνο οι πτυχιούχοι άνεργοι που θα επιλεγούν στο πρώτο μεγάλο από τα προγράμματα νέας γενιάς που υλοποιεί η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αν και το πρόγραμμα των 80.000 θέσεων της ΔΥΠΑ θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού, ύψους 100 εκατ. ευρώ, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον πρώτο κύκλο των ωφελούμενων που θα ξεκινήσουν μαθήματα εντός του Σεπτεμβρίου θα λήξει την προσεχή Τετάρτη 31/8 και ώρα 23:59. Η ζήτηση των προγραμμάτων είναι, όντως, ιδιαίτερα υψηλή.

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε στην «Εφ.Συν.» ότι μέχρι χθες είχαν υποβάλει αιτήσεις (αποκλειστικά ηλεκτρονικά) 62.000 ενδιαφερόμενοι άνεργοι προκειμένου να εξασφαλίσουν αμειβόμενη κατάρτιση μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔιΒιΜ) των 15 πανεπιστημιακών σχολών της χώρας και των αδειοδοτημένων ΚΕΚ.

\Ταυτοχρόνως, προχωρά και η αξιολόγηση των προγραμμάτων που έχουν καταθέσει οι πάροχοι, μεταξύ των οποίων το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ.
Η αξιολόγηση αυτήν τη φορά γίνεται από δύο μεγάλες εξειδικευμένες εταιρείες.

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής θα ανακοινωθούν οι επιτυχόντες για τον πρώτο κύκλο στα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το 30% των μαθημάτων θα γίνει διά ζώσης. Εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, που έχει ανακοινωθεί στις 27 Αυγούστου, θα δημοσιοποιηθούν και τα αναλυτικά πεδία σπουδών στα οποία θα μπορέσουν στη συνέχεια να εγγραφούν όσοι επιλεγούν.

Η επιλογή θα γίνει από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται στον ωφελούμενο, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχει ο ίδιος δηλώσει. Η λίστα θα ανανεώνεται διαρκώς ανάλογα με τις εγκρίσεις των μαθημάτων και ειδικοτήτων.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες και εφόσον ολοκληρώσει τον κύκλο κατάρτισης και επιτύχει στις εξετάσεις θα λάβει και την σχετική πιστοποίηση.

Πάντως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επιλογή Κέντρου, στην οποία θα προχωρήσουν οι άνεργοι, καθώς για πρώτη φορά δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα διαγωνίζονται με τα ιδιωτικά ΚΕΚ στον τομέα της πολύπαθους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα.

Επίσης, στον βαθμό που υπάρξει μεγάλη ζήτηση προς τις πανεπιστημιακές σχολές, παραμένει ασαφές εάν και πώς θα εξασφαλιστεί η φιλοξενία των ανέργων σε μία περίοδο ταυτόχρονης έναρξης των μαθημάτων και για τους φοιτητές.

Πηγή: newsme.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια