Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

«Επισημάνσεις - Προτάσεις για τα κριτήρια εισαγωγής στην σχολή Αρχιπυροσβεστών»

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος .
Τηλ.: 6978520351 - 6974881331, website: www.eakp.gr, email: info@eakp.gr
Αθήνα 30 Αυγούστου 2022
Προς: Κο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Στυλιανίδη Χρήστο
Κοιν.: Κο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Τουρνά Ευάγγελο

Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Ράπανο Αλέξιο
Θέμα: «Επισημάνσεις - Προτάσεις για τα κριτήρια εισαγωγής στην σχολή
Αρχιπυροσβεστών»
Κύριε Υπουργέ
Όσο προχωρά η εφαρμογή του νόμου 4662/2020 τόσο αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος
πλέον για δύο συνεχόμενες αντιπυρικές περιόδους ότι λειτουργεί σε βάρος όχι μόνο των
αναγκών του λαού αλλά και των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχε έγκαιρα προειδοποιήσει την κυβέρνηση,
τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους στο Π.Σ. για τις επιπτώσεις που θα είχε η εφαρμογή
του στην πυροπροστασία της χώρας και στα εργασιακά μας δικαιώματα και είχε προβεί σε κάθε
δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου και με παράσταση
διαμαρτυρίας στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία!
Στην παρούσα φάση, στρεβλότητες και αδικίες του συγκεκριμένου νόμου φαίνονται και με
την αναμενόμενη σύμφωνα με το έγγραφο 47443 Φ.201.1 από 28-7-2022, προκήρυξη για
φοίτηση στη σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Κατά την παράγραφο 19 του άρθρου 39 στο συγκεκριμένο νόμο, ορίζονται μεταξύ άλλων ότι
«Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών δύναται να εισάγονται Πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των
προερχόμενων εκ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον
τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες μη
Παραγωγικής Σχολής, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη.».
Οι βασικές αντιφάσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι οι εξής:
 Έχοντας υπόψη ότι στη Σχολή Ανθυποπυραγών μπορούν να εισαχθούν μέσω
πανελληνίων εξετάσεων πολίτες τελειόφοιτοι λυκείου όπως και πτυχιούχοι ανωτάτων
σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί κ.α.), χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή προϋπηρεσία και οι οποίοι θα κληθούν να
εκτελέσουν και μάχιμη υπηρεσία, θεωρούμε παράλογο και άδικο να μην δίνεται η
δυνατότητα συμμετοχής πυροσβεστών που έχουν μικρότερη των τεσσάρων χρόνων
εμπειρία και προϋπηρεσία στο Π.Σ. και μάλιστα για την βαθμίδα του υπαξιωματικού του
Π.Σ. και όχι του Αξιωματικού!

 Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 στο πρόσφατο Π.Δ.17/2022, «Από τον
αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 15%, καθ’
υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ’ έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται
υποχρεωτικά από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους,
ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο…».
Δηλαδή, για να αναβαθμιστεί εν ενεργεία πυροσβέστης στην κατηγορία των
αξιωματικών και να αναλάβει κατά πολύ σημαντικότερα καθήκοντα, δεν απαιτείται ούτε
μια ώρα προϋπηρεσίας στο βαθμό του Πυροσβέστη ενώ για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών
απαιτείται 4ετή εμπειρία! Μάλιστα στην πρώτη περίπτωση εισάγεται και σε
προχωρημένο εξάμηνο.
 Ένα τρίτο σημείο άξιο λόγου αφορά το σκέλος των εξετάσεων. Ενώ κάποιοι μπορεί ήδη
να φέρουν το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη (μη παραγωγικής σχολής) μετά από δεκαπέντε
(15) χρόνια υπηρεσίας στο Π.Σ. σύμφωνα με το νόμο 4662/2020, ο ίδιος νόμος απαιτεί
να υποβληθούν οι παραπάνω υπάλληλοι σε γραπτές εξετάσεις για να φοιτήσουν στην
σχολή Αρχιπυροσβεστών και να τους απονεμηθεί ο βαθμός που ήδη κατέχουν.
Προφανώς, και τα νέα καθήκοντα απαιτούν εκπαίδευση για να μπορεί κάποιος να
ανταποκριθεί πλήρως. Επισημαίνουμε όμως ότι όσοι φέρουν το βαθμό του
Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής ασκούν ήδη καθήκοντα αξιωματικού
υπηρεσίας, επόπτη, αρχιοδηγού κ.λπ., εκτός της άσκησης των προανακριτικών
καθηκόντων και θεμάτων πυρασφάλειας κοινόχρηστων χώρων, άρα κατά την γνώμη μας
στο μόνο που πρέπει να επιμορφωθούν είναι στα δύο αυτά επιμέρους αντικείμενα!
 Άλλωστε το προηγούμενο που δημιούργησε η δική σας κυβέρνηση με την επιμόρφωση
των Πυρονόμων παραγωγικής, δίνοντάς τους την δυνατότητα για την προαγωγή τους σε
Αξιωματικούς να υποβάλουν μόνο μια αίτησή για να παρακολουθήσουν την Σχολή
επιμόρφωσης, καταδεικνύει το τρόπο χειρισμού και για την αναβάθμιση των
Αρχιπυροσβεστών από μη παραγωγικής σε παραγωγικής σχολής!
Κύριε Υπουργέ
Θέση και στόχος διεκδίκησης της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι, η
δημιουργία ενός βαθμολογίου που θα εξασφαλίζει την διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ομαλή
εξέλιξη της ιεραρχίας σε όλες τις βαθμίδες, με ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη
για όλους τους υπαλλήλους και με την αποσύνδεση του βαθμού από τα καθήκοντα. Δηλαδή την
πλήρη βαθμολογική εξέλιξη του κάθε υπαλλήλου αποκλειστικά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας,
έτσι ώστε ο κάθε βαθμός αποσυνδεόμενος πλέον από τα καθήκοντα, να αποτελέσει προϋπόθεση
μόνο για να μπορεί ο κάθε υπάλληλος να διεκδικήσει θέση Ευθύνης – Διοίκησης, δηλαδή
καθήκοντα ανάλογα του βαθμού του με αντίστοιχη αμοιβή, πέραν των πάγιων βασικών
καθηκόντων σε εργασίες Πυρόσβεσης – Διάσωσης – Ανακριτικών Καθηκόντων για το μάχιμο
προσωπικό και των καθηκόντων Διοικητικού Τομέα για το υπόλοιπο προσωπικό.
Έως ότου όμως να υλοποιηθούν τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις αδικίες και τις
αντιφάσεις που προαναφέρθηκαν, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε:
 Στις εξετάσεις για την Σχολή Αρχιπυροσβεστών να έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι
πυροσβέστες άσχετα με τα χρόνια υπηρεσίας.
 Οι πυροσβέστες που μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας φέρουν τον βαθμό του
Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής, να έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν,
μετά από αίτησή τους να συμμετέχουν σε σχολή επιμόρφωσης για να γίνουν
Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια