Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Δικαστική αστυνομία: Ποιος θα διοικεί για (τουλάχιστον) 3 χρόνια την νέα υπηρεσία – Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και τα πρόσωπα-φαβορί


Ανώτερος ή ανώτατος συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός θα αναλάβει την διεύθυνση της Δικαστικής Αστυνομίας, του νέου Σώματος που ιδρύθηκε (μετά από 30 χρόνια εξαγγελιών) δια νόμου και μπαίνει πλέον στη φάση της υλοποίησης ώστε να αρχίσει να λειτουργεί σταδιακά εντός του 2023. ηδη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ο σχεδιασμός προβλέπει την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων για να ξεκινήσει σταδιακά η στελέχωση και οργάνωσή της.


Ο νόμος 4963/2022 που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου και ουσιαστικά περιγράφει το νέο όργανο (Δείτε ΕΔΩ τα προεδρικά διατάγματα που πρέπει να εκδοθούν) που ιδρύεται ως αυτοτελές Σώμα και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό.


Στα βασικά καθήκοντα του ένστολου τμήματος περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και των δικαστικών αιθουσών και την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων και επιδόσεων δικογράφων.


Συνταξιούχος δικαστικός

Όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στο νόμο της νέας υπερ- υπηρεσίας θα ηγείται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός: “Της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας προΐσταται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός”, αναφέρεται στο άρθρο

Για τη θέση αναμένεται να υπάρχει ενδιαφέρον από γνωστούς δικαστικούς λειτουργούς, όμως αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την ύπαρξη ενδιαφέροντος απο συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι συζητήσεις πάντως στα δικαστήρια δίνουν και παίρνουν και μάλιστα κάποιοι περιγράφουν και φαβορί, αλλά προφανώς η κουβέντα αυτή είναι πρόωρη.


Όπως περιγράφεται για υπάρχει διαγωνισμός με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό:

“Για την επιλογή του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας δημοσιεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο

Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή”.

\
Τριετής θητεία στη δικαστική αστυνομία


Τους υποψηφίους ακροάται η Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας και αφού εκφράσει γνώμη την τελική επιλογή κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η θητεία είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια φορά ακόμα : “Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μέριμνα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ”.
Διαφωνία

Πάντως για την αξιοποίηση συνταξιούχων δικαστών διαφωνεί η μειοψηφία της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων υπό τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Χρ. Σεβαστίδη , η οποία σε ανακοίνωσή της λίγο μετά την ψήφιση του νόμου ανέφερε πως “…αντί λοιπόν να γίνει σεβαστό το αίτημα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής μας, να αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης με τον διορισμό αφυπηρετούντων δικαστικών λειτουργών σε διοικητικές θέσεις, η σχέση αυτή μεταξύ των δύο λειτουργιών ενδυναμώνεται”.


Εισαγγελέας


Παράλληλα με την γενική διεύθυνση θα δημιουργηθούν και περιφερειακές υπηρεσίες Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού και αστυνομικού τομέα που οργανώνονται σε επίπεδο τμήματος και εδρεύουν σε δικαστήριο, εισαγγελία ή γενική επιτροπεία, οι οποίες δύνανται να εδρεύουν και σε δικαστικά μέγαρα όπου στεγάζονται περισσότερα δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες.

Αυτές διευθύνονται από τον προϊστάμενο της τοπικής Εισαγγελίας: “Ο εισαγγελικός λειτουργός που διευθύνει την εισαγγελία:


α) προΐσταται των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού και αστυνομικού τομέα,

β) εποπτεύει το έργο τους και

γ) δίνει τις αναγκαίες οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, μεριμνώντας ώστε το προσωπικό του πολιτικού και αστυνομικού τομέα να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών. Αν οι περιφερειακές υπηρεσίες της Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού και αστυνομικού τομέα εδρεύουν σε δικαστικό μέγαρο, όπου δεν υπάρχει εισαγγελία, τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί το όργανο διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της γενικής επιτροπείας και εφόσον υπάρχουν περισσότερα όργανα διεύθυνσης, τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί ο αρχαιότερος από τους διευθύνοντες δικαστικούς λειτουργούς”.
Μεταβατικές διατάξεις για τη δικαστική αστυνομία

Οπως αναφέρουν οι μεταβατικές διατάξεις “…μέχρι τη στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας με το προσωπικό του αστυνομικού τομέα και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του που σχετίζονται με τις δικαστικές υπηρεσίες”.


Πηγή: dikastiko.grΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια