Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ (E-Learning): «Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling» & «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Επανένταξης»


Παρουσίαση των εκπαιδευτικών εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling» & «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Επανένταξης»

Η επιστημονική μας ομάδα, με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Γιάννη Πανούση, Ομότιμο Καθηγητή στις Εγκληματολογικές Επιστήμες με έμφαση στην Εγκληματολογία ως Σύστημα Επικοινωνίας και Ελέγχου, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, αποτελούμενη από τους: Διονύση Χιόνη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρο Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, Συγγραφέα, Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου, Δικαστική Ψυχολόγο (MSc) και Personal Coach, Διδάσκουσα στο Hellenic American College, Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΚΕ.Μ.Ε. και Υπεύθυνη του Forensic Psychology Lab, Συγγραφέα και τη γράφουσα Αγγελική Καρδαρά, Δρα Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Φιλόλογο, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Crime & Media Lab του ΚΕ.Μ.Ε., Συγγραφέα, ανέλαβαν τη συγγραφή και εκπαίδευση δύο νέων εκπαιδευτικών εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης που διατίθενται από τον Οκτώβριο του 2021 από το E-LEARNING του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα εν λόγω προγράμματα εμβαθύνουν σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές: την εγκληματολογική προσέγγιση του criminal profiling και τον χώρο των φυλακών, με εστίαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και επανένταξη του έγκλειστου πληθυσμού. Ακολούθως σας παρουσιάζουμε τον σκοπό και τη σύνοψη των μαθημάτων κάθε προγράμματος.Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling

Κατεύθυνση: Νομικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Διάρκεια: 4 μήνες (80 ώρες)

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 3.2

Σκοπός του προγράμματος «Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling» είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Criminal Profiling. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων σε έναν διεπιστημονικό τομέα που άπτεται της Εγκληματολογίας και της Δικαστικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας και ταυτόχρονα περιλαμβάνει την επικοινωνιακή προσέγγιση των θεμάτων που σχετίζονται με το έγκλημα και τον εγκληματία.


Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACYΣτο πρώτο μάθημα, με τίτλο «Εισαγωγή στο Έγκλημα και στις Εγκληματολογικές Θεωρίες» οι εκπαιδευόμενοι/ες εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της Εγκληματολογίας, όπως το έγκλημα, ο εγκληματίας και η εγκληματικότητα και αναδεικνύονται οι μεταξύ τους συνδέσεις και διαφοροποιήσεις. Παρουσιάζονται τα βασικότερα συστήματα ταξινόμησης των εγκλημάτων και παρατίθενται οι σημαντικότερες θεωρητικές κατασκευές, με τις οποίες επιχειρείται η εξήγηση του εγκληματικού φαινομένου. Τέλος, αναλύονται οι βασικές αρχές της επιστήμης της Εγκληματολογίας με παράλληλη αποδόμηση των μύθων γύρω από αυτή.

Στο δεύτερο μάθημα, που φέρει τον τίτλο «Εγκληματολογική Προσέγγιση του Profiling» οι εκπαιδευόμενοι/ες εμβαθύνουν σε καίρια ζητήματα που σχετίζονται με την εγκληματολογική προσέγγιση του profiling. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζεται σε εγκληματολογικό επίπεδο η έννοια του profiling μέσω της ανάλυσης των επιτελούμενων σκοπών του και της εφαρμοζόμενης μεθόδου της. Kαταγράφεται η ιστορία του profiling, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματά του και οι βασικές εγκληματολογικές κατευθύνσεις του. Ειδική αναφορά γίνεται σε ζητήματα ορολογίας, στη χρησιμότητα αλλά και στην αμφισβήτηση και στους περιορισμούς του profiling. Εξετάζονται επίσης σε βάθος σημαντικές έννοιες για τη σκιαγράφηση του profiling, όπως είναι ο «τόπος του εγκλήματος», ο «τρόπος εγκληματικής δράσης» και η «υπογραφή του δράστη» και μελετώνται οι εγκληματολογικές τυπολογίες των κατ’ εξακολούθηση ανθρωποκτόνων και βιαστών. Τέλος, εξετάζεται το πώς και με ποιους τρόπους η μέθοδος σκιαγράφησης μπορεί να αξιοποιηθεί στη δημοσιογραφική έρευνα, μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση παραδειγμάτων.

Στο τρίτο μάθημα του προγράμματος, υπό τον τίτλο «Ψυχολογική Προσέγγιση του Profiling» οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το profiling μέσα από τη ματιά της Ψυχολογίας και ειδικότερα της Δικαστικής Ψυχολογίας. Η διερεύνηση των απαρχών του profiling και των διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεών του αποτελεί τη βάση ώστε να αναλυθεί το πώς η ψυχολογική γνώση συμβάλλει στο profiling. Πέρα όμως από την αναφορά στο παρελθόν, οι εκπαιδευόμενοι/ες συναντούν και μία ιδιαίτερα σύγχρονη χρήση του profiling στο πεδίο του κυβερνοεγκλήματος. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αποδομώνται πολλοί μύθοι, ειδικά ως προς την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητά και τη χρήση του. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς μία μελέτη περίπτωσης που αναλύεται μέσα από διαφορετικές επιστημονικές οπτικές.

Στο τέταρτο μάθημα, που φέρει τον τίτλο «Εγκληματολογική και Δικαστική Διάσταση Μελέτης Περίπτωσης», αναλύεται σε εγκληματολογικό, δικαστικό και επικοινωνιακό επίπεδο μία μελέτη περίπτωσης (case study) ενός διπλού εγκλήματος: του βιασμού και της ανθρωποκτονίας με θύμα ανήλικο, αναδεικνύοντας τις πιο σημαντικές πτυχές και διαστάσεις της. Αρχικά παρουσιάζεται μία γενική εισαγωγή με τα βασικά σημεία της υπόθεσης και στη συνέχεια αναπτύσσονται τα κύρια σημεία που αφορούν τη δικαστική και εγκληματολογική προσέγγιση, τη μιντιακή απεικόνιση, καθώς και την ψυχολογική διάσταση της υπόθεσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσους ασκούν επαγγέλματα που το αντικείμενό τους σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling» και τη διαδικασία εγγραφής στο ακόλουθο link: Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών (elearningekpa.gr)

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Κατεύθυνση: Ψυχολογία-Ψυχιατρική

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Διάρκεια: 6 μήνες (170 ώρες)

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 6.8

Σκοπός του προγράμματος «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Επανένταξης» είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα υποστήριξης κρατουμένων σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, καθώς και σε ζητήματα επανένταξης αποφυλακισμένων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέγγιση του χώρου της φυλακής και της αποφυλάκισης μέσω μιας διεπιστημονικής οπτικής που θεμελιώνεται στην εγκληματολογική, νομική και ψυχολογική γνώση και παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να κατανοήσουν αφενός τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των προγραμμάτων υποστήριξης εντός και εκτός φυλακής, και αφετέρου τις θεσμικές και πρακτικές δυσκολίες που ανακύπτουν, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Στο πρώτο μάθημα, υπό τον τίτλο «Κοινωνιολογική και Εγκληματολογική Προσέγγιση των Φυλακών», αναδεικνύονται οι καίριες πτυχές των φυλακών τόσο σε εγκληματολογικό όσο και σε κοινωνιολογικό επίπεδο. Η φυλακή μελετάται ως θεσμός και ως χώρος έκτισης ποινής και αναλύεται η σύνθετη διαδικασία καθιέρωσης της φυλάκισης ως της κατεξοχήν δημόσιας ποινής. Επίσης, εξετάζονται κρίσιμης σημασίας ζητήματα μεταχείρισης κρατουμένων και μελετάται η σωφρονιστική ιστορία. Τέλος, παρουσιάζονται πρόσφατες και παλαιότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ που αφορούν το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα και μέσω αυτών επιχειρείται η σκιαγράφηση της λειτουργίας του και των προβληματικών που αναφύονται σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο δεύτερο μάθημα, με τίτλο «Προγράμματα Στήριξης» αναλύεται ο ρόλος των ειδικών επιστημόνων των Καταστημάτων Κράτησης και παράλληλα αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι/ες στην καθημερινότητά τους. Γίνεται αναφορά στις καλές πρακτικές στήριξης κρατουμένων καθώς και στο πλαίσιο λειτουργίας των θεραπευτικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων που λειτουργούν εντός των καταστημάτων κράτησης με ειδική εστίαση στα Σχολεία του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Στο τρίτο μάθημα, υπό τον τίτλο «Κώδικας Επικοινωνίας στον Μικρόκοσμο της Φυλακής», μελετάται σε βάθος η ζωή του έγκλειστου πληθυσμού, διερευνώνται οι αρχές του χαρακτηριζόμενου στην εγκληματολογική έρευνα «υποπολιτισμού» των φυλακών, οι άγραφοι κώδικες και αξίες, η ιεραρχία και τυπολογίες κρατουμένων σε ανδρικές και γυναικείες φυλακές. Επίσης εξετάζεται η διαδικασία προσαρμογής στο «υποπολιτιστικό» σύστημα της φυλακής, παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεωρίες διαμόρφωσης του υποπολιτισμού της φυλακής. Παράλληλα, ο ιδιαίτερος γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας του έγκλειστου πληθυσμού, με τις πρακτικές αλλά και συμβολικές διαστάσεις του, αποτελεί αντικείμενο επισταμένης μελέτης μας. Τέλος, η φυλακή εξετάζεται ως ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο και διερευνώνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό το πλαίσιο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους «ειδικούς πληθυσμούς» των φυλακών, στις γυναίκες και τους νεαρούς κρατούμενους.

Στο τέταρτο μάθημα του προγράμματος, με τίτλο «Ψυχολογική Υποστήριξη Κρατουμένων», γίνεται αναφορά στην ψυχολογική υποστήριξη των κρατουμένων και στις πρακτικές εφαρμογές της, καθώς και στη βία ποικίλων μορφών που αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στους χώρους κράτησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η ανάδειξη της αναγκαιότητας για την ύπαρξη δικαστικών ψυχιατρείων (forensic hospitals) στη χώρα μας, χώροι που θεωρούνται απαραίτητοι στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Τέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την καθημερινή επαφή μεταξύ σωφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουμένων, διερευνώνται στοιχεία όπως το στρες και η επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους, καθώς και η επίδρασή τους στη ζωή και την καθημερινότητα των κρατουμένων.

Η έμφαση του πέμπτου μαθήματος, υπό τον τίτλο «Αποφυλάκιση και Επανένταξη υπό το Πρίσμα της Δικαστικής Ψυχολογίας», δίνεται στην αποφυλάκιση και την επανένταξη μέσα από το πρίσμα της Δικαστικής Ψυχολογίας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους και μοντέλα στήριξης και να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες της αξιολόγησης και διαχείρισης ρίσκου, έννοιες, πρακτικές και εργαλεία που στο εξωτερικό θεωρούνται δεδομένα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την αναφορά στα πρακτικά και καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζονται στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά την επανένταξη.

Στο έκτο μάθημα, που φέρει τον τίτλο «Κρίσιμα Ζητήματα Επανένταξης» περιγράφεται το πλαίσιο της επανένταξης στην Ελλάδα, φωτίζεται η νομική διάσταση των σημαντικότερων ζητημάτων επανένταξης, αναλύεται ο κίνδυνος υποτροπής, διακρίνονται οι τύποι των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται/απαγορεύονται αναλόγως με το ποινικό μητρώο αποφυλακισμένων και παρουσιάζεται το παράδειγμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποφυλακισμένων. Τέλος, γίνεται αναφορά σε ζητήματα επικοινωνίας εκτός φυλακής και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, μέσα από την παράθεση παραδειγμάτων και ανάλυση καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ, εργαζόμενους σε Καταστήματα Κράτησης και σε φορείς επανένταξης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς των σχολείων των φυλακών.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Επανένταξης» και τη διαδικασία εγγραφής στο ακόλουθο link:Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Επανένταξης | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών (elearningekpa.gr)Σας ευχαριστούμε για το θερμό ενδιαφέρον και σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα μας συνεχίζει τη διερεύνηση και το επομένο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει και νέα θεματική, στο πεδίο της εγκληματολογίας.

Η φωτογραφία αντλείται από: https://unsplash.com/photos/dMh1A35w_BE

Πηγή: aggelikikardara.wordpress.comΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια