Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Μοιράζουν δεύτερες συντάξεις από το Δημόσιο σε μέλη και στελέχη κυβερνήσεων, βουλευτές και αιρετούς, ακόμη και μετακλητούς, συν εφάπαξ σε δημάρχους


Ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, γκεσέμι του Σημίτη παλιά, υπάλληλος του Μητσοτάκη τώρα, βαδίζει στα χνάρια της γενικής γραμματέα του ίδιου υπουργείου Αννας Στρατινάκη, εκδίδοντας παράνομες εγκυκλίους, χωρίς αυτές να προβλέπονται ούτε από αντεργατικούς νόμους.

Μια φορά κατήργησε -με παράνομη εγκύκλιο- το δικαίωμα των χηρών να λαμβάνουν την εθνική σύνταξη των θανόντων συνταξιούχων συζύγων τους. Τώρα –πάλι με παράνομη εγκύκλιο- μοιράζει δεύτερες συντάξεις από το Δημόσιο σε διατελέσαντες υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, βουλευτές, νομάρχες, δημάρχους κτλ, ακόμα και μετακλητούς υπαλλήλους, καθώς και (πέραν της δεύτερης σύνταξης) εφάπαξ στους δημάρχους.

Αν μη τι άλλο, ο υφυπουργός Τσακλόγλου επιδεικνύει ταξική συνέπεια στην παρανομία του. Από τη μια πλήττει συνταξιούχους, από την άλλη ευνοεί στελέχη που υπηρέτησαν από κυβερνητικές ή αιρετές θέσεις το σύστημα.
Εκοψε συντάξεις από χήρες…

Ας μας επιτραπεί να παραθέσουμε ένα μεγάλο απόσπασμα από το άρθρο μας Παράνομη εγκύκλιος Τσακλόγλου για την καταβολή της εθνικής σύνταξης, που δημοσιεύτηκε στις 9 Γενάρη του 2022:

«2. Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4387/2016, σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και είναι και δικαιούχος σύνταξης λόγω θανάτου από 13.05.2016 και εφεξής, σας γνωρίζουμε ότι η διάταξη αυτή αφορά περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου και μόνο δικαιώματος, όπου αυτό προκύπτει (λ.χ. γήρατος και αναπηρίας).

Στην περίπτωση επομένως, δικαιούχου μίας σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος και μίας σύνταξης λόγω θανάτου, οι περιορισμοί της ως άνω διάταξης δεν έχουν εφαρμογή και συνεπώς τα δύο ως άνω δικαιώματα αντιμετωπίζονται αυτοτελώς, για τον υπολογισμό του ποσού τόσο της εθνικής, όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης, που απορρέει από το καθένα (βλ. παράδειγμα 5, σελ. 16 σχετικής εγκυκλίου – ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ).

Και τούτο, λαμβανομένου υπόψη ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ουσιαστικά προκύπτει από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του θανόντα, ο οποίος θα δικαιούτο αυτοτελή εθνική σύνταξη» (οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο, η έμφαση δική μας).

Είναι ξεκάθαρη, λοιπόν, η τοποθέτηση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι σε τις περιπτώσεις όπως η σύνταξη χηρείας είναι δικαίωμα των συνταξιούχων να παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις και ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του αντιασφαλιστικού νόμου 4387/2016 για την καταβολή της εθνικής σύνταξης.

Και βέβαια, είναι παράνομη η εγκύκλιος Τσακλόγλου, που καταργεί αυθαίρετα τόσο το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 της εγκυκλίου Φ80000/οικ.60272/2196 όσο και το σημείο 2 του εγγράφου Φ80.000/26767/1138/22/6/2017.

Αναφέρει η παράνομη εγκύκλιος Τσακλόγλου:

«Κατόπιν των ανωτέρω (σ.σ. των αυθαίρετων ερμηνειών, δηλαδή) το παράδειγμα 5 της υπ΄ αριθμ.Φ80.000/οικ.60.272/2196/23.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΘΙΩ-ΡΦΘ) Εγκυκλίου και το σημείο 2 της υπ’ αριθμ. Φ80.000/26767/1138/22.6.2017 Εγκυκλίου ανακαλούνται ως αντίθετα με τα ανωτέρω» (η έμφαση δική μας – διευκρινίζουμε ότι το δεύτερο έγγραφο δεν είναι εγκύκλιος αλλά απαντητικό έγγραφο της ΓΔΚΑ στην ΓΔΑΣ του ΕΦΚΑ).
…μοιράζει δεύτερες συντάξεις σε στυλοβάτες του συστήματος

Η νέα παράνομη εγκύκλιος Τσακλόγλου δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του υπουργείου Εργασίας στις 26 Απρίλη του 2022 και προβλέπει τα εξής:

Πρώτο, δίνει το δικαίωμα σε βουλευτές, προέδρους κοινοτήτων, δημάρχους, νομάρχες, προέδρους και αντιπροέδρους κυβέρνησης, υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και μετακλητούς υπαλλήλους να παίρνουν δεύτερη σύνταξη από το Δημόσιο και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Γενάρη του 2017.

Δεύτερο, δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους να λαμβάνουν εφάπαξ χωρίς να έχουν καταβληθεί εισφορές.

Αναφορικά με τη διπλή σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 58 του ΠΔ 169/2007, δεν καταβάλλεται δεύτερη σύνταξη από το Δημόσιο. Αυτό αφήνει παγερά αδιάφορο τον Τσακλόγλου, που με την εγκύκλιό του δίνει το δικαίωμα στους προαναφερθέντες (δεν γνωρίζουμε σε πόσες χιλιάδες ανέρχονται) να παίρνουν διπλή σύνταξη από το Δημόσιο.

Παραθέτουμε το σχετικό εδάφιο από την κατάπτυστη εγκύκλιο Τσακλόγλου: «Δεν αποτελεί κανόνα που απαγορεύει την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης η παρ. 8 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, η οποία δεν επέτρεπε τη καταβολή δεύτερης σύνταξης από το Δημόσιο ταμείο. Η ανωτέρω διάταξη δεν εμποδίζει την αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης εντός του e-Ε.Φ.Κ.Α».

Ο Τσακλόγλου δεν περιορίζεται στην παρανομία της χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε όλους τους προαναφερθέντες από τις 26 Απρίλη του 2022. Με δεύτερη παρανομία εισάγει διάταξη στην εγκύκλιό του για αναδρομική εφαρμογή της από την 1η Γενάρη του 2017!

Για να έχει κάποια νομιμοφάνεια η αναδρομική εφαρμογή αυτής της παράνομης απόφασης, ανασύρει από τα κιτάπια του υπουργείου Εργασίας τη Γνωμοδότηση 233/11/2017 του ΣΤ’ Τμήματος του ΝΣΚ, την οποία έκανε αποδεκτή ο πρώην υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ).

Η γνωμοδότηση 233, όμως, αφορούσε αποκλειστικά το αν οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας (ΠτΔ) δικαιούνται αποζημίωση για έξοδα παράστασης ύψους ενός μισθού βουλευτή. Οι Νομικοί Σύμβουλοι του ΣΤ’ Τμήματος αγνόησαν προκλητικά την παράγραφο 8 του άρθρου 58 του ΠΔ 169/2007 και αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί στην ουσία δεύτερη σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο (τον κρατικό προϋπολογισμό) στους πρώην ΠτΔ, βαφτίζοντάς την «αποζημίωση για έξοδα παράστασης», αρχής γενομένης από την 1η Γενάρη του 2017. Σαν τους καλόγερους που βαφτίζουν το κρέας ψάρι για να το χλαπακιάσουν… χωρίς να αμαρτάνουν!

Ο συριζαίος υφυπουργός Πετρόπουλος, αποδεχόμενος (δεν ήταν υποχρεωμένος) την παράνομη Γνωμοδότηση 233, διέπραξε την ίδια παρανομία με τον Τσακλόγλου, καθώς παραβίασε τη ρητή απαγόρευση για καταβολή δύο συντάξεων από το Δημόσιο Ταμείο.

Η διαφορά των αποφάσεων Πετρόπουλου-Τσακλόγλου ανάγεται μόνο στον αριθμό των δικαιούχων της δεύτερης σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο. Το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι πολύ μεγαλύτερο στην περίπτωση του Τσακλόγλου, καθώς αναφέρεται σε χιλιάδες δικαιούχους, έναντι του μικρού αριθμού των ΠτΔ. Επό της αρχής, όμως, είναι και στους δύο κοινή η παραβίαση της παραγράφου 8 του άρθρου 58 του ΠΔ 169/2007, που άνοιξε το δρόμο για ανάλογες παραβιάσεις υπέρ των στελεχών της αστικής διακυβέρνησης.

Στο τέλος παραθέτουμε εκτενές απόσπασμα της παράνομης εγκυκλίου Τσακλόγλου, που αναφέρεται στη Γνωμοδότηση 233.

Aναφορικά με το εφάπαξ των δημάρχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του αντιασφαλιστικού νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) οι συνταξιοδοτούμενοι δικαιούνται εφάπαξ υπό τον όρο της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στην εγκύκλιό του ο Τσακλόγλου αγνοεί αυτή τη διάταξη και προβλέπει ως μόνη προϋπόθεση την καταβολή κύριας σύνταξης! Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:

«Με βάση τα ανωτέρω, η εφάπαξ παροχή χορηγείται με μόνη προϋπόθεση τη συνταξιοδότηση από τον κλάδο κύριας ασφάλισης (λόγω γήρατος ή οριστικώς λόγω αναπηρίας). Επομένως, δεν κωλύει τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 δεν απονέμεται χορηγία δημάρχου, αλλά ενιαία σύνταξη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., η οποία περιλαμβάνει το χρόνο ασφάλισης αιρετού. Δεδομένου ότι εντός e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν καταβάλλεται, αλλά μία σύνταξη με βάση όλο τον ασφαλιστικό βίο ή περισσότερες ανταποδοτικές συντάξεις, σημειώνεται ότι η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται εφόσον έχει απονεμηθεί σύνταξη/συντάξεις από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για την οποία/τις οποίες έχει αξιοποιηθεί ο χρόνος αιρετού».

Και σε αυτή τη διάταξη, για την παράνομη καταβολή εφάπαξ στους δημάρχους, ο Τσακλόγλου δεν παραλείπει να αναφερθεί για μια ακόμη φορά στην παράνομη καταβολή δύο συντάξεων από το Δημόσιο Ταμείο.

ΥΓ1. Οι κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων αρνούνται διαχρονικά να δώσουν τόσο στους/στις εν ενεργεία όσο και στους/στις συνταξιούχους δημόσιους υπάλληλους (π.χ. εκπαιδευτικούς), μετά τον θάνατο του/της συζύγου δημόσιου υπάλληλου, μαζί με το μισθό ή τη σύνταξή τους και το 70% της σύνταξης του/της θανόντος/θανούσης συζύγου.

ΥΓ2. Το ΕΝΔΙΣΥ (Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων), που τώρα πρόσκειται ιδεολογικοπολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε ως τώρα δύο Δελτία Τύπου (στις 27 Απρίλη και στις 5 Μάη, το τελευταίο με αφορμή την κατάθεση στις 4 Μάη Ερώτησης 49 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ). Και στις δύο ανακοινώσεις αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι να αναφερθεί στη Γνωμοδότηση 233, γιατί με την αποδοχή της από τον Πετρόπουλο εκτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ, για τους λόγους που προαναφέραμε. Επίσης, δεν κάνει καμιά αναφορά στην παράνομη καταβολή εφάπαξ στους δημάρχους.

ΥΓ3. Ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας (πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ) ανήρτησε στο facebook ανακοίνωσή του καταγγέλλοντας την κατάπτυστη εγκύκλιο Τσακλόγλου. Αυτός, σε αντίθεση με το ΕΝΔΙΣΥ, αναφέρθηκε στη Γνωμοδότηση 233, υποβάθμισε όμως τη σημασία της, προφανώς για να αποσείσει τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για την αποδοχή της. Εγραψε συγκεκριμένα: «Με μια αυθαίρετη ερμηνεία, δίχως ρητή διάταξη νόμου, επικαλούμενος μια άσχετη γνωμοδότηση (ΝΣΚ 233/2017 που αναφέρεται σε επαναχορήγηση σύνταξης στον ΠτΔ, που ούτε εκλέγεται, ούτε διατηρεί υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο και στην οποία είχε αντιδράσει ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΝΣΚ».

Καταρχάς, να θυμίσουμε στον κ. Τεμπονέρα ότι στους νόμους οι διάφορες διατάξεις είναι σαφείς και δεν χρειάζεται η προσθήκη του επιθετικού προσδιορισμού «ρητή», που αποτελεί υπερβολή και δημιουργεί ασάφειες.

Στη σημασία της Γνωμοδότησης 233 αναφερθήκαμε παραπάνω. Θα προσθέσουμε μόνο πως δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ότι δήθεν διαφώνησε ο Πρόεδρος του ΣΤ’ Τμήματος, αντιπρόεδρος του ΝΣΚ Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Αυτός και δύο ακόμη νομικοί σύμβουλοι διαφώνησαν με την πλειοψηφία σε άλλα ερωτήματα, που δεν αφορούσαν την καταβολή δεύτερης σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο με τη μορφή της «αποζημίωσης για έξοδα παράστασης» των πρώην ΠτΔ!

Τέλος, επισημαίνουμε ότι και ο Δ. Τεμπονέρας απέφυγε να αναφερθεί στην καταβολή εφάπαξ στους δημάρχους.

ΥΓ4. Οι 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στη λογική που ανέπτυξε ο Δ. Τεμπονέρας, ενώ αποσιωπούν την παράνομη καταβολή εφάπαξ στους δημάρχους. Δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος ο συντάκτης της Ερώτησης, λόγω των ιδιοτήτων του, που αναφέραμε παραπάνω.

Το κυριότερο είναι πως με την κατάθεση Ερώτησης και όχι Επίκαιρης Επερώτησης ο ΣΥΡΙΖΑ υποβάθμισε πολύ το ζήτημα. Κατά το κοινώς λεγόμενο, έκανε μια κίνηση για το θεαθήναι, χωρίς να θέλει να στριμώξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να πάρει πίσω την κατάπτυστη εγκύκλιο Τσακλόγλου.

Θυμίζουμε ότι οι Ερωτήσεις δεν συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής. Απλά, οι ερωτώμενοι υπουργοί έχουν περιθώριο ένα μήνα για να απαντήσουν γραπτώς. Δεν δεσμεύονται ούτε σ’ αυτό και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν απαντούν καν. Η ανάγκη να υποβληθεί Επίκαιρη Επερώτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα απορρέει από το γεγονός ότι προϋπήρξε και η άλλη παράνομη εγκύκλιος Τσακλόγλου για το κόψιμο από τις χήρες της εθνικής σύνταξης των θανόντων συζύγων τους.
Απόσπασμα από την παράνομη εγκύκλιο ΤσακλόγλουΠηγή: eksegersi.grΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια