Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Συνταξεις: Αυξήσεις ως και 204 ευρώ στα ΑΤΜ – Οι δικαιούχοι
Συνταξεις: Δείτε τα ποσά που λάβουν οι συνταξιούχοι που ασφαλίστηκαν σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ειδικά Ταμεία. Αναλυτικά πίνακες…Συντάξεις εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, με όλο το ποσό (οριστική) και με αύξηση από το νόμο 4670 ως και 204 ευρώ σε σύγκριση με τα ποσά που θα έπαιρναν αν έμεναν σε ισχύ τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387 πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης, θα πάρουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου και Ειδικών Ταμείων

Με την ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας για τις «fast track» συντάξεις, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που θα υποβάλουν τώρα τις αιτήσεις τους, αλλά και όσοι είναι σε εκκρεμότητα ως 31/3/2022, εξασφαλίζουν γρήγορη απονομή κύριας σύνταξης, επικουρικής, αλλά και εφάπαξ.

Σύμφωνα με την εργατολόγο-δικηγόρο Μαργαρίτα Κάρδαρη, τα οφέλη από τη νέα διάταξη είναι:

1) Γρήγορη, εντός τριών μηνών απονομή της κύριας σύνταξης, απονομή επικουρικής σύνταξης εντός τριών μηνών από την έκδοση της κύριας και έκδοση εφάπαξ σε 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης.

2) Δυνατότητα συμπλήρωσης μέχρι 2 ετών με εξόφληση εντός ενός έτους στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει υπολογισθεί επιπλέον χρόνος για την απονομή σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή δεν ανατρέπεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

3) Δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά έως εκατόν πενήντα ημέρες, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 67ο έτος με 4.500 ημέρες εργασίας στους ασφαλισμένους/ες που συμπληρώνουν στο 2022 το 67ο έτος, με εξαίρεση τους ασφαλισμένους/ες του τ. ΟΓΑ.

4) Δυνατότητα ένταξης στην προαιρετική ασφάλιση και καταβολή εισφορών μέχρι τρία έτη στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο κατ’ ελάχιστο απαιτούμενος χρόνος για συνταξιοδότηση (η συγκεκριμένη διάταξη αφορά και τις εκκρεμείς συντάξεις).

5) Διαπίστωση χρόνου ασφάλισης στην περίπτωση που υπάρχει χρόνος σε συγχωνευόμενα με το τ. ΙΚΑ Ταμεία, π.χ. τ. ΤΑΤ, με τα βιβλιάρια στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημα ασθενείας χωρίς να απαιτείται σχετική βεβαίωση από το ενταχθέν Ταμείο, η οποία εκδιδόταν μετά την παρέλευση τουλάχιστον διετίας.

6) Αμεση γνωστοποίηση, με την υποβολή της αίτησης, των άνω των επιτρεπόμενων ορίων οφειλών.

Συνταξεις: Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή στα εξής σημεία:

* Λόγω της σύντομης επεξεργασίας των αιτημάτων ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης πολλών απορριπτικών αποφάσεων.

* Παρέχεται δίμηνη προθεσμία σε οφειλέτες να καταβάλουν το ποσό οφειλών άνω των επιτρεπόμενων ορίων (άνω των 20.000 ευρώ), προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξη με συμψηφισμό της υπόλοιπης οφειλής έως τις 20.000 ευρώ.

* Θα πρέπει να φυλάσσονται για μια 10ετία έγγραφα και δικαιολογητικά που είναι αποδεικτικά χρόνου ασφάλισης ο οποίος καταχωρίσθηκε κατά δήλωση των ασφαλισμένων, προκειμένου να ελεγχθούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις ως προς την ορθότητά τους.

* Υπάρχει κίνδυνος επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από τους συνταξιούχους αλλά και τους κληρονόμους τους αν μια σύνταξη αποδειχθεί λάθος σε έλεγχο εντός 5ετίας.
Πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη και προκειμένου να αποφύγουν λάθη στον υπολογισμό ετών ασφάλισης και ποσού σύνταξης συνιστάται στους ασφαλισμένους: Να αναζητήσουν τα ένσημά τους που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί προσκομίζοντας τις καρτέλες ενσήμων ΙΚΑ για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση ή αντίστοιχη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή αναζήτηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας από το ΝΑΤ.
Να υποβάλουν αιτήματα για εξαγορά πλασματικών ετών όπου απαιτείται.
Να προβαίνουν σε έλεγχο προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τουλάχιστον ένα έτος πριν την πιθανή ημερομηνία συνταξιοδότησης.
Οι συντάξεις ΙΚΑ και Δημοσίου και οι αυξήσεις του νόμου 4670 σε σύγκριση με το νόμο 4387

Με 33, 35 και 37 έτη ασφάλισης

 

Μισθός (*)

 Με 33 έτη ασφάλισης Με 35 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση
890 672 657 15 716 685 31 761 715 46
1.020 714 696 17 765 729 36 816 763 53
1.150 756 736 19 813 773 40 871 812 59
1.280 798 776 22 862 817 45 926 860 66
1.410 840 816 24 910 861 49 981 909 73
1.540 882 856 26 959 905 54 1.036 957 79
1.670 924 896 28 1.007 949 58 1.091 1.005 86
1.800 966 935 30 1.056 993 63 1.146 1.054 93
2.190 1.092 1.055 37 1.201 1.124 77 1.312 1.199 113

Με 38, 39 και 40 έτη ασφάλισης

Μισθός (*) Με 38 έτη ασφάλισης Με 39 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση
1.026 845 784 61 871 803 68 897 823 74
1.144 898 830 68 927 851 76 956 874 82
1.262 951 876 75 983 899 84 1.015 924 91
1.380 1.004 922 82 1.039 947 92 1.074 975 99
1.498 1.057 968 89 1.095 995 100 1.133 1.025 108
1.605 1.105 1.010 95 1.146 1.039 107 1.187 1.071 116
1.723 1.158 1.056 102 1.202 1.087 115 1.246 1.121 124
1.959 1.264 1.148 116 1.314 1.183 130 1.364 1.222 141
2.397 1.460 1.319 142 1.522 1.362 160 1.583 1.410 173

Οι συντάξεις για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων και οι αυξήσεις του νόμου 4670 σε σύγκριση με το νόμο 4387

Μισθός (*) 35,6 έτη ασφάλισης 38,3 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση
1.262 871 821 50 959 882 77 1.015 924 91
1.380 916 862 55 1.013 928 84 1.074 975 99
1.498 962 902 59 1.066 975 91 1.133 1.025 108
1.723 1.048 980 68 1.169 1.064 105 1.246 1.121 124
1.841 1.094 1.021 73 1.223 1.110 112 1.305 1.172 133
1.959 1.139 1.062 77 1.276 1.157 119 1.364 1.222 141
2.397 1.308 1.214 95 1.476 1.330 146 1.583 1.410 173
2.835 1.477 1.365 112 1.675 1.502 173 1.802 1.597 204
Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.
Ποσά συντάξεων, μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.
Νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση).
Νόμος 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).
Συνταξεις Ιουνιου 2022: Νέες ημερομηνίες πληρωμης – Δείτε αναλυτικά

Συνταξεις Ιουνιου 2022: Δείτε τις αλλαγές σχετικά με την πληρωμή των συντάξεων. Η μικρή καθυστέρηση στην καταβολή…

Με λίγες μέρες «καθυστέρησης» πρόκειται να καταβληθούν οι συντάξεις προς τους δικαιούχους, καθώς μεσολαβεί περισσότερο από ένας μήνας από τις πληρωμές των συντάξεων Μαΐου.

Συγκεκριμένα, η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 25 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι συντάξεις του ΕΦΚΑ αναμένεται να πληρωθούν ως εξής:

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022,για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουνίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν οι συντάξεις από τον ΟΑΕΕ
Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν οι συντάξεις από τον ΟΓΑ

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν οι συντάξεις από το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις από το ΝΑΤ

Οι συντάξεις του Δημοσίου αναμένεται να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ (Μισθωτών).
Συνταξεις: Κλειδωσαν αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές στα ΑΤΜ

Συνταξεις: Αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις για τους δικαιούχους συνταξιούχους αναλύει δημοσίευμα εφημερίδα.

Περιθώρια και ευελιξία ως προς τη χρήση αποθεματικών για να δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξει σε αντίστοιχα ποσοστά με τις κύριες συντάξεις (4,8%-5%), ακόμη και αν υπάρχουν ελλείμματα, δίνει στο ΕΤΕΑΕΠ σχετική διάταξη νόμου.

Η διάταξη-παράθυρο για τις αυξήσεις περιλαμβάνεται στο άρθρο 96 του νόμου 4387 του 2016 (με τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4670 του 2020, με τον οποίο αποκαταστάθηκαν κατόπιν δικαστικής απόφασης οι περικοπές που είχαν γίνει στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούσαν τα 1.300 ευρώ σε άθροισμα με τις κύριες.
Ο ένας νόμος μείωσε τις επικουρικές και ο άλλος τις επανέφερε στα παλιά ποσά, αλλά το κοινό στοιχείο και των δύο είναι ότι αν προκύπτουν ελλείμματα, αυτά μπορούν να καλύπτονται (μηδενίζονται) και με τη χρήση των αποθεματικών.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 4670/2020 (που τροποποιεί το άρθρο 96 του νόμου 4387/2016) αναφέρει για τις αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων τα εξής:
«Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης.

Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών (σ.σ.: ως Ιούνιο 2022) οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, προκύπτει έλλειμμα, σε ποσοστό μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους (2021).
Μετά την προαναφερόμενη περίοδο (σ.σ.: από Ιούνιο 2022) οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, θα προκύπτει έλλειμμα.

Στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του κλάδου της επικουρικής ασφάλισης.

Οι αυξήσεις, όπως λέει το άρθρο 45, θα έρθουν στις επικουρικές εφόσον δεν υπάρχουν ελλείμματα μετά και τη χρήση των περιουσιακών του στοιχείων.

Αυτό το παράθυρο (χρήση περιουσιακών στοιχείων) επιτρέπει ουσιαστικά να καλυφθούν τα όποια ελλείμματα και να δοθούν αυξήσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει δοθεί καμία αύξηση στις επικουρικές συντάξεις από το 2010 και μετά, η διάταξη για τη χρήση αποθεματικών μπορεί να αξιοποιηθεί ως εγγύηση για να προχωρήσει το ΕΤΕΑΕΠ σε αυξήσεις το 2023.
Συνταξεις Ιουνιου 2022: Συνταξεις: Τα αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικής και εφάπαξ) ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ.

Μια αύξηση της τάξης του 5% κοστίζει περίπου 200 εκατ. ευρώ στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΤΕΑΕΠ και μπορεί να «χρηματοδοτηθεί» από τα αποθεματικά ακόμη και εξολοκλήρου, χωρίς το παραμικρό έλλειμμα.

Σημειώνεται ότι στη διάταξη για χρήση αποθεματικών στηρίχθηκε συστηματικά η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όχι για να δίνει αυξήσεις, αλλά για να μπορεί να πληρώνει τις συντάξεις, μια που τα Μνημόνια είχαν καθηλώσει τα έσοδα από τις εισφορές.

Για να βγει ο λογαριασμός, δηλαδή να μη μετρήσουν έλλειμμα στο ΕΤΕΑΕΠ για το 2022, υπάρχει και άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο, που έχει να κάνει με τα έσοδα.

Αν συνυπολογιστεί και η κρατική επιχορήγηση των 230 εκατ. ευρώ που δίδεται μετά την αποκατάσταση των περικοπών που είχαν γίνει από το νόμο Κατρούγκαλου στις επικουρικές συντάξεις, τότε είναι πιθανό να μη χρειαστεί το «μαξιλάρι» των αποθεματικών για τις αυξήσεις του 2023.
Συνταξεις: Τι αυξήσεις έρχονται στις επικουρικές συντάξεις ανά Ταμείο

Το «καλό σενάριο», αν βγαίνει δηλαδή ο λογαριασμός για πλεόνασμα στο ΕΤΕΑΕΠ (με ή χωρίς την αξιοποίηση αποθεματικών), προβλέπει μια αύξηση κατά 5% στις επικουρικές όλων των κατηγοριών (γήρατος, αναπηρίας και χηρείας).

Δικαιούχοι των αυξήσεων είναι περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη.

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», στο ενδεχόμενο αυξήσεων για το 2023 (με σενάριο για 5%) οι μέσες επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑΕΠ θα διαμορφωθούν ανά Ταμείο ως εξής:
Στο ΙΚΑ, η μέση επικουρική λόγω γήρατος θα ανέλθει στα 191 ευρώ από 182 ευρώ που είναι τώρα, η αναπηρίας στα 142 ευρώ από 135 ευρώ σήμερα και λόγω θανάτου (χηρείας) στα 114 ευρώ από 109 ευρώ που είναι σήμερα.
Στο ΤΕΑΔΥ (Δημόσιο), η μέση επικουρική λόγω γήρατος θα ανέλθει στα 188 ευρώ από 179 ευρώ που είναι τώρα, η αναπηρίας στα 177 ευρώ από 169 ευρώ σήμερα και η επικουρική χηρείας στα 117 ευρώ από 111 ευρώ που είναι σήμερα.

Στο ΤΕΑΥΕΚ (επικουρικό εμποροϋπαλλήλων), η μέση επικουρική λόγω γήρατος θα ανέλθει στα 254 ευρώ από 242 ευρώ που είναι τώρα, η αναπηρίας στα 219 ευρώ από 209 ευρώ σήμερα και η επικουρική χηρείας στα 154 ευρώ από 147 ευρώ που είναι σήμερα.

Στο ΤΕΑΠΟΚΑ (επικουρικό υπαλλήλων ασφαλιστικών ταμείων), η μέση επικουρική λόγω γήρατος θα ανέλθει στα 247 ευρώ από 245 ευρώ που είναι τώρα, η αναπηρίας στα 265 ευρώ από 252 ευρώ σήμερα και η επικουρική χηρείας στα 164 ευρώ από 156 ευρώ που είναι σήμερα.

Στο ΚΕΑΝ (επικουρικό ΝΑΤ), η μέση επικουρική λόγω γήρατος θα ανέλθει στα 303 ευρώ από 289 ευρώ που είναι τώρα, η αναπηρίας στα 247 ευρώ από 235 ευρώ σήμερα και η επικουρική χηρείας στα 207 ευρώ από 197 ευρώ που είναι σήμερα.

Στο ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, η μέση επικουρική λόγω γήρατος θα ανέλθει στα 311 ευρώ από 298 ευρώ που είναι τώρα, η αναπηρίας στα 231 ευρώ από 221 ευρώ σήμερα και η επικουρική χηρείας στα 195 ευρώ από 186 ευρώ που είναι σήμερα.
Συνταξεις Ιουνιου 2022: Πόσο θα αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις το 2023 (*)
(*) Σενάριο αύξησης 5% με προϋπόθεση μηδενικό έλλειμμα. Ποσά συντάξεων μετά τις κρατήσεις και προ φόρου.
Συνταξεις: Τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά κύριων συντάξεων

Οι συνταξιούχοι που μαζί με την ανταποδοτική και εθνική σύνταξη παίρνουν συμπλήρωμα προσωπικής διαφοράς θα έχουν αυξήσεις το 2023, οι οποίες θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά και εφόσον προκύψει υπόλοιπο αύξησης, αυτή θα πάει στην τσέπη ως καθαρό κέρδος.

Με τον πρόσφατο επανυπολογισμό συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω, περίπου 400.000 παλαιοί και νέοι (πριν και μετά το 2016) συνταξιούχοι πήραν καθαρές αυξήσεις, οι μεν παλιοί μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά, οι δε νέοι χωρίς να έχουν προσωπική διαφορά.

Αλλοι 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι πήραν αυξήσεις που έσβησαν σημαντικό ποσό προσωπικής διαφοράς και αναμένεται να την μηδενίσουν με τις αυξήσεις του 2023.

Για περίπου 450.000 συνταξιούχους, οι προσωπικές διαφορές που έμειναν μετά τον επανυπολογισμό μπορεί να είναι μικρότερες, αλλά θα χρειαστούν οι αυξήσεις του 2023, του 2024 και του 2025 για τις μηδενίσουν.
Συνταξεις Ιουνιου 2022: Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος με 35ετία είχε προσωπική διαφορά 140 ευρώ, την οποία κατέβασε στα 50 ευρώ με τον επανυπολογισμό, και με την αύξηση του 2023 θα τη μηδενίσει.

Συνταξιούχος με 40ετία που είχε προσωπική διαφορά 120 ευρώ, την οποία μηδένισε στον επανυπολογισμό θα πάρει καθαρή αύξηση το 2023.Σ

Συνταξεις: Συνταξιούχος με 35ετία που έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 80 ευρώ, με μια αύξηση 45 ευρώ το 2023, θα την κατεβάσει στα 35 ευρώ και θα περιμένει τις αυξήσεις του 2024 για να τη μηδενίσει.Πηγή: www.newsme.gr
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια