Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Καταγγελία για παράτυπες διαταγές από τις Ενώσεις Βορείου Αιγαίου


Παραθέτουμε την καταγγελία των Ενώσεων Βορείου Αιγαίου: Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων μας, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες των Δ.Α. Λέσβου, Δ.Α. Σάμου και Δ.Α. Χίου, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τις ενέργειες της τοπικής μας Διοίκησης, η οποία παρά την έντονη αντίδραση των Αξιωματικών – Διοικητών των Υπηρεσιών, αλλά και του κατώτερου προσωπικού τους, κωφεύουν και εκδίδουν παράτυπες και πέρα από κάθε λογική Διαταγές.

Συγκεκριμένα, κατόπιν της ανωτέρω σχετικής Διαταγής, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, απαιτείται από τους Αστυνομικούς των εποχούμενων περιπολιών, επιπλέον των δελτίων οχημάτων που συντάσσουν, αλλά και από τα ειδικά συνεργεία ελέγχων covid-19, να αναφέρουν ανά θεματική ενότητα, πέραν των αντικειμένων ελέγχου και τα πλήρη στοιχεία ελεγχθέντων ατόμων (εργαζομένων, πελατών, οδηγών και επιβατών οχημάτων)καθώς και τον κωδικό εγγράφου (Document ID)του κατά περίπτωση κατεχόμενου πιστοποιητικού covid-19 (εμβολιασμού, νόσησης, RapidTest κλπ) ή σε περίπτωση που αυτός δεν προκύπτει, θα αναφέρεται η ημερομηνία του τελευταίου εμβολιασμού του ελεγχόμενου.

Γίνεται μνεία, ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα αποστέλλονται ιεραρχικά ανά 8ωρη βάρδια, από τις αρμόδιες για την διενέργεια των σχετικών ελέγχων Υπηρεσίες, προς την ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, συντάσσοντας την σχετική αναφορά – ημερολόγιο. Επειδή όπως εύλογα μπορείτε να διαπιστώσετε, η ανωτέρω Διαταγή, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτοπόρα ιδέα της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, καθώς σε καμία άλλη ΓΕ.Π.Α.Δ. ή Γ.Α.Δ. ή Δ.Α. ανά την Χώρα έχει ουδέποτε εκδοθεί όμοια με αυτή, έχει προκαλέσει και σωρεία δυσχερειών στην αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών, αφού πλέον τόσο οι διενεργούντες τους σχετικούς ελέγχους αστυνομικοί, αλλά εν συνεχεία και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας, Επόπτες, προσωπικό Επιτελείων κ.α., καλούνται επί 8ωρου να συντάσσουν επί ώρεςτο ανωτέρω ημερολόγιο 8ωρου συμβάντων covid-19, εξαιτίας των πλείστων, περιττών και άνευ ουσίας, αιτούμενων στοιχείων. Αυτό πέρα από τις δικαίως έντονες διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, για την ανούσια περαιτέρω καταπόνησή τους, έχει ως συνέπεια και την ανεπαρκή, όσο και την υπό πίεση εκτέλεση των λοιπών βασικών καθηκόντων τους, καθώς αυτοσκοπός τους πλέον έχει γίνει η ορθή όσο και έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων, προκειμένου κάποιοι να επιτύχουν τουςπαντελώς αδιάφορους προς εμάς, προσωπικούς σκοπούς τους.

Αν μη τι άλλο, είναι απορίας άξιο, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος αστυνομικού ελέγχου, ταυτοποίησης, καταγραφής και εν συνεχεία διαβίβασης άνωθεν, των στοιχείων ταυτότητας ενός πολίτη-πελάτη σούπερ μάρκετ,ο οποίος ευρισκόμενος εντός αυτού φοράει κανονικά την μάσκα του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υποχρεούται για την είσοδο του εντός αυτού, να κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης, RapidTest κλπ.

Απορίας άξιο είναι επίσης, το που μπορεί να χρησιμεύσει η καταγραφή και διαβίβαση των κωδικών εγγράφου (Document ID) που αναγράφονται στα πιστοποιητικά εμβολιασμού των πολιτών και πόσο εφικτό είναι να καταγράφονται και να αναφέρονται δεκάδες τέτοιοι κωδικοί (π.χ.iRJIZ9a-1PD3xbUZFWrdQSΑw-q) ανά 8ωρο. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα είναι ακόμα βαθύτερο, καθώς η ανωτέρω διαταγή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν των β) και γ) σχετικών (ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) ο οποίος προβλέπει τα κάτωθι, σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους Covid-19.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COVID Free GR ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ COVID-19 ΤΗΣ Ε.Ε.

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία

2.1. Σύμφωνα με τo αρ. 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ο έλεγχος της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR, με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας Οι κατηγορίες δεδομένων των φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την διαδικασία του ελέγχου εγκυρότητας, γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR, με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR είναι:

Α. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου-κατόχου του ψηφιακού πιστοποιητικού/βεβαίωσης εμβολιασμού

6. Περίοδος τήρησης Δεδομένων Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο εγκυρότητας, γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR, απαγορεύεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ή επαλήθευσης, να αποθηκεύονται ή να τηρείται αντίγραφό τους καθ' οιονδήποτε τρόπο.

8. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

8.1. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, στον βαθμό που η άσκηση των δικαιωμάτων είναι συμβατή με τη λειτουργία της εφαρμογής. Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα ακόλουθα:

I. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους. Ειδικά κατά τον έλεγχο της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) και της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR, η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης δύναται να συντελεστεί μόνο τη στιγμή της σάρωσης με την επίδειξη από τον διενεργούντα τον έλεγχο προς το υποκείμενο-κάτοχο του πιστοποιητικού της ένδειξης αποτελέσματος του ελέγχου. Σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο δεν μπορεί να ασκηθεί καθώς δεν τηρείται αρχείο.

 

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ

Επειδή η ανωτέρω

α) σχετική Διαταγή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του

 β) σχετικού, του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της ΕΕ για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με ότι νομικούς κινδύνους ενέχει αυτό για τους διενεργούντες τους σχετικούς ελέγχους συναδέλφους μας.

Επειδή τακτικές τέτοιες δεν προάγουν το κοινωνικό πρόσωπο του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά αντιθέτως προκαλούν τα δυσμενή σχόλια και την μήνη των ελεγχομένων πολιτών και της κοινής γνώμης γενικότερα.

Επειδή αμφισβητείται και δυσχεραίνεται το έργο των συναδέλφων μας,θίγεται η επαγγελματική ευσυνειδησία τους και όλα αυτά υπό τον φόβο νομικών συνεπειών σε βάρος τους, αναμένουμε από πλευρά σας τις δέουσες ενέργειες, οι οποίες αφενός θα εξομαλύνουν - αποκαταστήσουν την προαναφερόμενη κατάσταση και αφετέρου θα προλάβουν δυσμενείς συνέπειες, για το κύρος και την εικόνα του Σώματός μας.-

 

Με εκτίμηση

 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

 

Ο Πρόεδρος Ν. Λέσβου                                Η Πρόεδρος Ν. Σάμου                   Ο Πρόεδρος Ν. Χίου ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος            ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία                          ΑΠΕΣΣΟΣ Μιχαήλ
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια