Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

ΠΟΕΣ προς ΑΓΕΝ: Ας μην εγκαταλείψουμε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες


Την παρέμβαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ζητά με έγγραφό της η Πανελλαδική Ομσοπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), για την αδυναμία εκπαίδευσης που παρουσιάζεται στα παιδιά που φοιτούν στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά
(ΚΕΦΠ/ΝΝΠ), κατά τη διάρκεια που οι αξιωματικοί (ΥΓ) του ΠΝ επιφορισμένοι με την εκπαίδευση των παιδιών αυτών, μετακινούνται στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα για κάλυψη των αναγκών τους.
Η Π.Ο.Ε.Σ. μεταφέρει την αγωνία των στελεχών, όχι για  τα στελέχη αυτά, αλλά για τα ίδια τα παιδιά (προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας) των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές και φοιτούν στο Κέντρο.
Η Π.Ο.Ε.Σ. ζητά από τον Α/ΓΕΝ τις ενέργειές του ώστε το υπόψη Κέντρο, που με τόση αγάπη και ισχυρή βούληση δημιουργήθηκε και λειτουργεί εδώ και τόσα χρόνια, να μην απαξιωθεί και πολύ περισσότερο τα παιδιά που απασχολούνται εκεί να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους απρόσκοπτα, έχοντας τη (σιωπηρή, δια παραμονής των ως άνω στελεχών) διαβεβαίωση ότι οι δάσκαλοί τους θα βρίσκονται δίπλα τους, όποτε και όπως τους χρειαστούν. 
"Ας μην εγκαταλείψουμε τα παιδιά αυτά. Μας χρειάζονται. Σας χρειάζονται. Διατηρήστε ανοικτή την αγκαλιά που τους προσφέρατε." αναφέρει χαρακτηριστικά η Π.Ο.Ε.Σ. προς τον Α/ΓΕΝ.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ    :       Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ/ΝΝΠ)

        Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

        Με το παρόν έγγραφό μας, σας καταστούμε κοινωνό της αγωνίας των
συνα-δέλφων μας υγειονομικών που υπηρετούν στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας
Παιδιών του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΦΠ/ΝΝΠ), όπως τούτη μας
μεταφέρθηκε από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.Π.Α.), όχι για τα ίδια αυτά καθεαυτά τα στελέχη, αλλά για τα
παιδιά (προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας) των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), που παρουσιάζουν
αναπτυξιακές διαταραχές και φιλοξενούνται στο υπόψη Κέντρο.

        Η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης
των κοινωνικών παροχών στις οικογένειες του Στρατιωτικού και Πολιτικού
Προσωπικού της, απεφάσισε το Νοέμβριο του 2006 τη δημιουργία του Κέντρου
Ειδικής Φροντίδας Παιδιών, αποστολή του οποίου είναι η αξιολόγηση και
θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής
ηλικίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές, που αφορούν σε: α)
ειδικές δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, δυσανα-γνωσία, δυσγραφία,
δυσαρθρογραφία, ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες), β) διαταραχές λόγου,
άρθρωσης, ομιλίας (δυσαρθρία, βατταρισμό, δυσπραξία, κ.λ.π.), γ)
ελλειμματική προσοχή με η χωρίς υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα, δ)
διαταραχές συμπε-ριφοράς (επιθετικότητα, κατάθλιψη, δυσκόλως χειριζόμενα
παιδιά, παιδιά με χρόνια νοσήματα, κ.λ.π.), ε) διαταραχές, στη λεπτή
αδρή κινητικότητα και στ) ήπια διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης, ενώ
σκοπός του είναι: α) τη βελτίωση της απόδοσης και προσαρμογής των
παιδιών, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, στο σχολικό περιβάλ-λον, την
ελαχιστοποίηση και καλυτέρευση των προβλημάτων συμπεριφοράς και λόγου,
την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων τους, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν
το μέγιστο δυνατόν των ικανοτήτων τους και να ενταχθούν ομαλά, στο
σχολικό και κοινωνικό σύνολο, β) την υποστήριξη, καθοδήγηση και
ενθάρρυνση της οικογένειας του παιδιού, για αποτελεσματική συμμετοχή,
στην προσπάθεια της βελτίωσής του, γ) την παροχή βοήθειας και υποστήριξη
παιδιών με χρόνια νοσήματα (καρκίνο, νεφροπάθειες, κλπ), που παραμένουν
σπίτι και χάνουν σχολικές ώρες και απομακρύ-νονται από το φιλικό παιδικό
περιβάλλον, δ) την παροχή υποστήριξης στις οικογένειες και στα παιδιά
που βιώνουν θανάτους προσφιλών ατόμων, ή χωρισμούς γονέων καθώς και
χρόνια προβλήματα των γονέων.

        Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από 08.00 πμ έως 09.00 μμ και το
Σάββατο από 09.00 έως 03.00 μμ, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του έως
σήμερα έχουν αξιολογηθεί και δεχθεί θεραπευτική παρέμβαση πάνω από 4000
παιδιά όχι μόνο των οικογενειών στελεχών των ΕΔ αλλά και από το ΛΣ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οικογενειών ΜΠΥ του ΥΕΘΑ

        Πέραν των ανωτέρω και εκτός της κοινωνικής προσφοράς του Πολεμικού
Ναυτικού και των ΕΔ στις οικογένειες των στελεχών τους με την αξιολόγηση
και θεραπευτική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν τα
παιδιά τους στο σχολικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, στόχος
του Κέντρου είναι και η εφαρμογή προγραμμάτων ανίχνευσης εκείνου του
παιδικού πληθυσμού προσχολικής ηλικίας που δυνητικά θα παρουσιάσει
προβλήματα στο μέλλον με σκοπό την πρώιμη παρέμβαση και την έγκαιρη
διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση και για τον λόγο αυτό πολύ πριν από
την έναρξη της κάθε νέας σχολικής περιόδου (Απρίλιο - Ιούνιο)
εκτιμούνται στο ΚΕΦΠ αφενός μεν τα παιδιά που πρόκειται να
παρακολουθήσουν το νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού για τη διαπίστωση της
σχολικής τους ετοιμότητας, αφετέρου παιδιά της Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού για
την ανίχνευση προβλημάτων που δεν έχουν εντοπισθεί.

        Στο ΚΕΦΠ/ΝΝΠ υπηρετούν σήμερα τέσσερις (4) γυναίκες Αξιωματικοί (ΥΝ)
του ΠΝ, οι οποίες στελεχώνουν τις εξής θέσεις: α. επόπτρια του ΚΕΦΠ, β.
ειδική αξιολογήτρια, γ. προϊσταμένη του παιδαγωγικού τμήματος - ειδική
αξιολογήτρια και υπεύθυνη εκπαιδεύσεως και προμηθειών και δ. ειδική
παιδαγωγός, οι οποίες πέραν του πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών
Νοσηλευτικής (ΣΑΝ - ΑΣΕΙ) που κατέχουν, είναι και κάτοχοι τίτλων
παιδαγωγικών σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-στημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ), αλλά και πολύ καλά εκπαιδευμένα στελέχη, με πολλαπλά σεμινάρια
και επιμορφώσεις στην ειδική αγωγή.

        Οι ως άνω Αξιωματικοί (ΥΝ) ΠΝ του ΚΕΦΠ/ΝΝΠ, εξυπηρέτησαν από τον Μάρτιο
2021 έως και τον Αύγουστο 2021 τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν στα
μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, γεγονός που είχε ως συνέπεια να επηρεαστεί η
ομαλή διδασκαλία των παιδιών κατά τους τελευταίους μήνες της ακαδημαϊκής
χρονιάς. Με την είσοδο του Οκτωβρίου 2021, το ΠΝ επανήλθε, ζητώντας και
πάλι από τις ίδια ως άνω Αξιωματικούς (ΥΝ) ΠΝ του ΚΕΦΠ/ΝΝΠ, να
στελεχώσουν, εκ περιτροπής, τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτό είναι
πασιφανές ότι θα δημιουργήσει πολύ σοβαρή διατα-ραχή στην ομαλή πορεία
των μαθημάτων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στα οποία είναι
απολύτως απαραίτητη η απρόσκοπτη πορεία της εκπαιδεύσεώς τους, λόγω της
ιδιαίτερης φύσης των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και κατόπιν μίας
ιδιαίτε-ρης χρονιάς, οπότε και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την οποία και
έτυχαν τα - εν λόγω - παιδιά, είχε ως συνέπεια τη μη ολοκλήρωση των
μαθημάτων ως έπρεπε, καθώς η διά ζώσης εκπαίδευση στην ειδική αγωγή
τυγχάνει αναντικατάστατη.

        Η συνεχής εμπλοκή των ανωτέρω Αξιωματικών (ΥΝ) ΠΝ σε θέσεις των μεγάλων
εμβολιαστικών κέντρων με την ταυτόχρονη απουσία τους από το ΚΕΦΠ/ΝΝΠ,
θεωρούμε ότι  θα έχει ως συνέπεια την απώλεια εκπαιδεύσεως των παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ίδια και τις
οικογένειες των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ.

        Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την
παρέμβασή σας, ώστε το εν θέματι κέντρο, που με τόσο αγάπη και ισχυρή
βούληση δημιουργήθηκε και λειτουργεί εδώ και τόσα χρόνια, να μην
απαξιωθεί και πολύ περισ-σότερο τα παιδιά που απασχολούνται εκεί να
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους απρό-σκοπτα, έχοντας τη (σιωπηρή, δια
παραμονής των αυτών στελεχών) διαβεβαίωση ότι οι δάσκαλοί τους θα
βρίσκονται δίπλα τους, όποτε και όπως τους χρειαστούν.

        Ας μην εγκαταλείψουμε τα παιδιά αυτά. Μας χρειάζονται. Σας χρειάζονται.
Διατηρήστε ανοικτή την αγκαλιά που τους προσφέρατε.

        Ευελπιστώντας ότι θα δείτε και θα παρέμβετε με ειλικρίνεια στο
πρόβλημα, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
πληροφορία.--
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια