Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Ανάλυση του Βαθμολογίου του Αστυνομικού προσωπικού από τον Δημήτρη Καραγιαννόπουλο


Κείμενο τού Δημήτρη Καραγιαννόπουλου: Η πρόταση του βαθμολογίου  που κατέθεσε η διοίκηση της ΠΟΑΣΥ πριν περίπου ένα  έτος επιχειρεί να μετριάσει τις μεγάλες απώλειες που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος του χαμηλόβαθμου προσωπικού των αστυνομικών, που ψηφίστηκε με το νόμο 4472/2017 (Τόσκας-Καμμένος).

Γίνεται μια προσπάθεια για περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη σε όλες τις κατηγορίες των χαμηλόβαθμων, αστυνομικών προκειμένου να μετριαστούν οι  απώλειες του εισοδήματος των που είχαν  με τον νόμο 4472/2017 και μειώνει τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Οφείλω να επισημάνω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία της ΠΟΑΣΥ  και του προέδρου της ,ειδικά μετά την προσπάθεια διάφορων κύκλων που προσπάθησαν -ακόμη και με διπλασιασμό της κοστολόγησης- να μην περάσει το βαθμολόγιο. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω είναι γνωστοί στους συναδέλφους μιας και έχουν καταθέσει τις θέσεις τους δημόσια λέγοντας μάλιστα ψέματα στους συναδέλφους.


Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών Υπαλλήλων

Στο άρθρο 11 του νόμου 3686/2008 προβλέπονταν ότι αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με την συμπλήρωση 12 και 16ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ,ενώ με αίτηση τους  με την συμπλήρωση 33ετών πραγματικής υπηρεσίας, πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του ανθυπαστυνόμου και υπαστυνόμου β.

 Ο Αρχιφύλακας της Β κατηγορίας με 29 έτη υπηρεσίας βρίσκεται στο 10ο κλιμάκιο και έχει βασικό 1925ευρώ και 90ευρώ επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών.

Η καταληκτική απώλεια στο μισθό του σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο (δηλ πριν την ψήφιση του 4472/2017) είναι 230ευρώ.

Για την προαγωγή του στον βαθμό του Ανθ/μου στα 30χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξη του ο Αρχ/κας θα έχει δικαίωμα με αίτησή του να περάσει σεμινάριο αντίστοιχο των Αρχιφυλάκων και να προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

Η Στρατιωτική θητεία υπολογίζεται κανονικά για την ένταξη στα επόμενα  κλιμάκια  έτσι  Αρχ/κας που θα προαχθεί στον βαθμό του Ανθ/μου με 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας και 2 έτη στρατιωτική θητεία  θα βρεθεί  αμέσως στο κλιμάκιο 7 με βασικό μισθό 2085ευρώ, συν 100 ευρώ ιδιαίτερων συνθηκών, ήτοι αύξηση 160 στον βασικό +10 στο ιδιαίτερων συνθηκών  σύνολο 170 ευρώ μικτά.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε το οικονομικό όφελος που έχει  ο Αρχ/κας που προάγεται σε Ανθ/μο  ανάλογα με την στρατιωτική θητεία που είχε.


 

ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ

 

 

30 ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ  9

 

Αύξηση 70+10=80 ευρώ

 

ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ

 

 

30 ΕΤΗ ΜΕ 1 ΕΤΟΣ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 8

 

Αύξηση 140+10=150 ευρώ

 

ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ

 

30 ΕΤΗ ΜΕ 2 ΕΤΗ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 7

 

Αυξηση 160+10 = 170 ευρώ

 

 

Στους παραπάνω Ανθ/μους ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους,απονέμεται ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώσουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Οι Αρχιφύλακες με 33 χρόνια  με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθ/μου θα μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά και θα δουν μια μικρή αύξηση στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν ενώ αν μείνουν για 4 με 5 χρόνια ακόμη θα ανεβάσουν τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών τους.

Οι Αρχιφύλακες που έχουν τώρα πάνω από 34 χρόνια με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθ/μου θα μειώσουν την προσωπική τους διαφορά από 229 ευρώ στα 59  ενώ στο καθαρό ποσό θα δουν μείωση λόγω καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ποσό των 170 ευρώ  

Όλοι οι υπόλοιποι μη ανακριτικοί που θα προάγονται στο βαθμό του Ανθ/μου στα 30 χρόνια με την συμπλήρωση των 32 ετών  με την στρατιωτική θητεία  θα έχουν 170 ευρώ τελική αύξηση στα μικτά περίπου 100 καθαρά .

 Επίσης κατ’ εξαίρεση και έπειτα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προάγονται οι Αρχιφύλακες που έχουν παρατείνει το όριο ηλικίας του βαθμού τους και είτε ανήκουν στην κατηγορία των επιτυχόντων το έτος 1989 και κατετάγησαν τα επόμενα έτη (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3075/2002, A΄ 297), είτε για οιοδήποτε λόγο κατετάγησαν στο Σώμα με όριο ηλικίας μεγαλύτερο από αυτό του 28ου έτους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους

Τέλος οι παραπάνω Ανθ/μοι  που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που ισχύει κάθε φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν

 Για να έχουμε σαφή άποψη ποιοι από τις παραπάνω κατηγορίες  και αν θα έχουν οικονομικό όφελος για το μέρισμα και το ΒΟΕΑ  που χορηγεί το Μ.Τ.Σ θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ο καθορισμός των μεριδίων  βάσει του νέου μισθολογίου.

Τέλος οι  παραπάνω κατηγορίες ανάλογα και με τα χρόνια παραμονής τους στο σώμα θα έχουν και οικονομικό όφελος στο ΕΦΑΠΑΞ τους .

Σημαντικό όφελος στο εφάπαξ θα 'έχουν όσοι προέρχονται από την πρώην Ε.Χ παλαιοί ασφαλισμένοι και θα το πάρουν εν ενεργεία .  (το όφελος προκύπτει μόνο αν θα το έπαιρναν και σαν Αρχ/κες εν ενεργεία) 


(Σύμφωνα με  το Άρθρο 154 του Ν 4472/17 υπάρχει μεταβατική διάταξη για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων όπου  κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος μέρους πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και τις 31.12.2016 που σημαίνει ότι για κατάταξη μέχρι 31-12-2016 συνεχίζει να μετράει η θητεία)

 

Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων

Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του νόμου 2226/1994,  προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Υπαστυνόμου με την συμπλήρωση 10, 14,& 24 έτη υπηρεσίας από την κατάταξη τους  στο σώμα. Δηλ. γίνονται ένα χρόνο νωρίτερα Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι σε σχέση με τον 3686/2008.

Οι Ανθυπαστυνόμοι επίσης αυτής της κατηγορίας  με αίτησή τους και 33 χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο σώμα προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β ’ενώ με 37έτη υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α ’και ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας στο βαθμό του Αστυνόμου Β’.

 Παίρνοντας το βαθμό του Αρχιφύλακα ένα χρόνο νωρίτερα, θα βρεθούν από το κλιμάκιο 22 στο κλιμάκιο 21 και θα έχουν  αύξηση 30ευρώ +10( των ιδιαίτερων συνθηκών) =40ευρώ. 

Ενώ στα 24 χρόνια που γίνονται Ανθυπαστυνόμοι κατά ένα χρόνο νωρίτερα θα βρεθούν από το 14ο κλιμάκιο στο 13 κλιμάκιο και θα έχουν 70 ευρώ αύξηση.

Στα 32 έτη θα βρίσκονταν στο κλιμάκιο 7 και δεν θα είχαν άλλη αύξηση  μιας και θα παρέμειναν Ανθ/μοι.

 Στα 33 έτη με το προταθέν μισθολόγιο  θα προαχθούν  στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ θα βρεθούν στο κλιμάκιο 6 και θα έχουν 60ευρώ αύξηση +20 (ιδιαιτέρων συνθηκών)=80ευρώ.

 Ενώ στα 37 έτη που θα προαχθεί στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ θα βρεθεί στο κλιμάκιο 5 και θα  έχει 30 ευρώ αύξηση 

Με τις αυξήσεις που θα έχει με το νέο βαθμολόγιο θα χτίσει  υψηλότερο μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών  οπότε θα έχει και μεγαλύτερη σύνταξη όπως επίσης  μεγαλύτερο εφάπαξ , μεγαλύτερο μέρισμα από το ΜΤΣ  και τα παιδιά τους μεγαλύτερο ΒΟΕΑ (πρώην Ε.Χ.)

 

Βαθμολογική εξέλιξη ΑΡΧ/ΚΩΝ  -Ανθυπαστυνόμων

Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα, σύμφωνα με το  π.δ. 82/2006,  και προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ` εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου   εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη , και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.  (Στο προηγούμενο ήταν 3 έτη στα ΤΕΙ)

 

Οι Ανθυπαστυνόμοι που δεν εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ  προάγονται στον βαθμό του Υ/Β με αίτηση τους και 9 έτη στον Βαθμό  (πριν απαιτούνταν  η 26 έτη στο σώμα η με αίτηση του και 22 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας.)  στον βαθμό του Υ/Α με 4 έτη στον βαθμό του Υ/Β στον βαθμό του Α/Β με 5 έτη στον βαθμό του Υ/Α και εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγου ορίου ηλικίας στον βαθμό του Α/Α

Αυτό θα επιφέρει ικανοποιητικές  αυξήσεις μιας και η νέα βαθμολογική εξέλιξη θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα και θα προωθούνται στα αντίστοιχα ανά βαθμό κλιμάκια.

 

Εξέλιξη Ανθ/νων  που εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ

Οι ανθυπαστυνόμοι προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β` μετά την αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων

Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β` μετά την αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Οι υπαστυνόμοι β` απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και. προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Ταξίαρχου  οι Αστυνομικοί Διευθυντές, στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄, του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Β΄ και του Αστυνόμου Β΄ και Αστυνόμου Α΄ οι Υπαστυνόμοι Α΄ και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους».

Η αρχή έγινε!

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

39 Σχόλια

Ο χρήστης Τι λες τωρα! είπε…
Δε μας λες όμως εσύ Που συνεταξες το κείμενο , είναι όλα τα ποσά προ φόρων ή καθαρά? Και με την αύξηση αυτή εάν αλλάξω φορολογική κλίμακα ποσα παραπάνω θα πληρώσω? Βρει έτσι Που τα αναλύεις αλλά είναι ή πραγματικότητα?
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ταφόπλακα μπήκε πάλι στους μη ανακριτικούς. Αδικημένοι για ακόμα μια φορά με υπογραφη των σωματείων Ποασυ και Σεφεα. Στους υπόλοιπους ανακριτικούς χαρίσατε βαθμο Το έχουμε ξαναδεί πιο παλιά. . Κάντε πάλι προσλήψεις ΕΦ κ ΣΦ για να συντηρήσετε τα προεδρία τους για ψήφους,. Μαγειρέψετε κ το σύστημα των μεταθέσεων για να ευνοούνται οι ανακριτικοί κ εδώ. Λύση πάντως στο βαθμολόγιο δεν δώσατε. Κρίμα πολύ κρίμα.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
ΖΗΤΩ!!
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Δηλαδη αν επαιρνες μισθολογικη προαγωγη με το παλιο μισθολογιο και αλλαζες κλιμακα δεν θα πληρωνες φορο???
Μη γραφουμε οτι να'ναι μονο για να μηδενισουμε
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Βγαίνουν και λένε και ξαναλενε μήνες τώρα, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Ακόμα το αναλύουν. Δεν πιστεύει κανείς πλέον ότι θα έρθει το νέο βαθμολογιο κύριοι συνδικαλιστές. Τα πρόβατα στο μαντρί θέλετε μόνο με τις σχετικές αναρτήσεις σας. Αν όχι βγείτε και δεσμευτειτε για το ΠΟΤΈ.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Τα βαθμολογια είναι για τους αξιωματικούς.Για τους κατώτερους το καλύτερο βαθμολογιο είναι η σύνταξη.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Εσενα που εισαι μη ανακριτικος τι θελεις να σε κανουνε?ταξιαρχο?
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Θες να γίνεις ανθυπαστυνομος χωρίς ανακριτικά καθήκοντα;;;να γίνεις υπαστυνομος χωρίς να έχεις πάρει κατάθεση η να έχεις κάτσει στην καρέκλα του αξυπ;;;
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Στο προσχέδιο πού διέρρευσε αναφέρονται οργανικές θέσεις πράγμα που προβληματίζει για το αν θα προαχουν όλοι οι ανθυπαστυνομοι σε υπαστυνόμοι και αστυνομοι β με μόνη προϋπόθεση τα χρόνια παραμονής στο βαθμό όπως και αν γίνουν ποτέ οι των ΤΕΜΑ διευθυντες. Επίσης η αλλαγή οργανικής μήπως κρύβει κ επανατοποθέτηση-μεταθεση; Για τους ανθυπαστυνομους πού έγιναν υπαστυνόμοι β στα 11 χρόνια θα υπάρξει πρόβλεψη να γίνουν αναδρομικά 2 χρόνια νωρίτερα υπαστυνόμοι ή πάμε για προσφυγές πάλι; Επίσης προβληματίζει η αναφορά για μετάθεση των αστυφυλακων ως υπαστυνόμων του γνωστού νόμου τον Αύγουστο με διαταγή του αρχηγού
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Επειδή βλέπω ο φίλος από πάνω και γκρινιάζει για τους μη ανακριτικούς, που επί της ουσίας για όλους εσάς φτιάχτηκε το βαθμολόγιο αυτό, όποτε θες αδερφέ έλα να γίνεις αστυνόμος και εμείς ΕΦ ή ΣΦ.
ΌΠΟΤΕ ΘΕΣ.
Τότε θα δεις τη γλύκα να σου λένε οι άλλοι (και οχι εσύ)εγώ είμαι μη ανακριτικός. Δεν ξέρω τπτ - μη με ενοχλείτε.
Αλλά βέβαια, δυστυχώς δε γίνεται να συμβεί αυτό και απλά γκρινιάζεις εκ του ασφαλούς...
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Αυτοί που αργήσαν να δώσουν εξετάσεις αρχιφυλάκων όχι μόνο δεν κερδίζουν αλλά χάνουν και πολλά χρόνια μάλιστα. Δηλαδή γίνανε Υ/Β οι Ανθυπαστυνόμοι που πέρασαν στο σώμα το 1995 ενώ οι των πανελληνίων του 1996 δεν θα γίνουν με τα 26 χρόνια υπηρεσίας. Κλείνει η πόρτα του Υ/Β στα μούτρα τους. Οι συνάδελφοι χάνουν έως και δύο βαθμούς και χρήματα. Θα έπρεπε να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για όλους τους Ανθυπαστυνόμους και όχι μόνο βισματικά γι' αυτούς προ πανελληνίων. Μεταβατικές διατάξεις τώρα, γιατί μετά θα γεμίσουμε προσφυγές. Διορθώστε την αδικία άμεσα.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Πραγματικά με προβληματίζει η αδυναμία ερμηνείας , από μεγάλο μέρος αστυνομικών ( μάλιστα ανακριτικών υπαλλήλων) ,ενός ΠΔ το οποίου το περιεχόμενο έχει αναλυθεί πολλάκις .
Πάμε λοιπόν ξανά τα ίδια ...
Τα ελάχιστα έτη παραμονής είναι όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ , ενώ οι προαγωγές με τα ελάχιστα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις . Αν λοιπόν δεν υπάρχουν κενές τότε οι προαγωγές πραγματοποιούνται ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ εκτός οργανικών θέσεων.
Αυτό σημαίνει ότι αν η ελάχιστη παραμονή είναι 3 έτη στον βαθμό του Υ/Α κ δε υπάρχουν κενές θέσεις Α/Β οι προαγωγές δεν θα συντελεστουν, παρά μόνο όταν αυτός ο Υ/Α συμπληρώσει 9 έτη ως αξιωματικός οπότε προάγεται υποχρεωτικά εκτός οργανικών .
Μπείτε στον κόπο , διαβάστε οργανικούς κ μετά σχολιαστε ...
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Συνάδελφε αν δεν το έχεις καταλάβει ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος των προσφύγων τα προηγούμενα έτη . Η καταπτυστη διάταξη με την προαγωγή στα 26 έτη ανεξάρτητου χρόνου παραμονής στον βαθμό του ανθμου . Έπρεπε να είχε καταργηθεί πριν καν ισχύσει !!!
Τώρα λοιπόν έρχεσαι κ μας λες να επανελεθει αυτή η διάταξη η οποία δημιούργησε τόσα προβλήματα μόνο κ μόνο επειδή εξυπηρετεί εσένα ???
Λυπαμαι για το σκεπτικό ορισμένων ..
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ο,τι να ναι. Πες μας ότι θες και διοικητής τμήματος να γινεις με συνολικα 6 μήνες φοίτηση. Εκτός αν θες να βλέπουμε Σκόπια πύλης τον Ταξίαρχο Θεοχάρη. ΈΛΕΟΣ
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Θες να δεσμευτεί για το πότε κάποιος που δεν ειναι στο χέρι του να κάνει κάτι παραπάνω; Ελπίζω η υπηρεσία σου να σε περιορίζει στην σκοπιά γιατί ζήτω που καηκαμε.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Πώς το καταλαβαίνεις αυτό που γράφει για 140 οργανικές υπαστυνόμων; Επίσης όσοι γίναν στα 11 υπαστυνόμοι θα προαχουν αναδρομικά από τα 9 ή θα χρειαστεί δικαστική διεκδίκηση;
Ο χρήστης karanik81 είπε…
Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο συνάδελφο όσον αφορά αυτούς που έχουν αργήσει να δώσουν εξετάσεις αρχιφυλακων. Είναι κρίμα για όσους συναδέλφους έγιναν αρχιφύλακες έχοντας
18και 20 έτη υπηρεσίας και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξαντλήσουν τη βαθμολογική εξέλιξη τους. Θα βρεθούμε τελικά κατώτεροι από συναδέλφους μικρότερης σειρας
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Οι αναφορά σε οργανικές θέσεις Υ/Β αρχικά έχει το νόημα να μοιραστούν οι θέσεις ανά την επικράτεια έως ότου προαχθούν κ μεταφέρθουν στις οργανικές υπαστυνόμων όλοι οι δικαιουμενοι ανθυπαστυνόμοι αλλά κ οι ήδη υπαστυνόμοι . Αρχικά οι 140 θέσεις εντός του 2022 θα φτάσουν πλέον των 2000 όπως αντίστοιχα κ οι 200 θέσεις των Α/Β θα γίνουν κατευθείαν 600+ οι οποίες θα μειωθούν αντίστοιχα από τις θέσεις αρχ-ανθμων.
Δεν τίθεται θέμα μη προαγωγής στα 9 έτη των ανθμων σε Υ/Β καθοσων ο ελάχιστος χρόνος στον βαθμό ουσιαστικά συμπίπτει με τον χρόνο που απαιτείται για προαγωγή εκτός οργανικών θέσεων κ συγκεκριμενα τα 9 έτη .
Εκεί που σίγουρα τίθεται θέμα είναι στις προαγωγες των Υ/Α εφόσον οι 200 θέσεις θα καταληφθούν άμεσα οι υπόλοιποι δεν θα προάγονται στα 7 έτη αξκου όπως οι ΣΑΕΑ κ ΤΕΜΑ αλλά στο μέγιστο χρόνο στον βαθμό ήτοι τα 9 έτη .
Τέλος σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν αναδρομικές προαγωγές, οι οποιες σαφώς θα επηρέαζαν ανεπίτρεπτα την επετηρίδα , καθιστώντας Υ/Β από ΣΑΕΑ κ ΤΕΜΑ σειράς 2021 νεότερους από Υ/Β με έτη υπηρεσίας ( κατά την προαγωγή τους στον βαθμό του Υ/Α η οποία με αναδρομικοτητα θα γινόταν το 2024 ενώ οι ΣΑΕΑ ΤΕΜΑ θα γινόταν το 2025). Με απλά λόγια ο σημερινός ανθυπαστυνομος δεν μπορει να γίνει ανώτερος από τον ήδη Υ/Β χωρίς να τίθεται θέμα διατάραξης της επετηρίδας .
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Όλοι σας τρωγεστε. Εγώ ΕΦ εγώ βητας εγώ αρχιφύλακας από σχολή εγώ ΤΕΜΑ κτλ κτλ. Όμως όσοι μπήκαμε στο σώμα από 01/01/2011 ανεξαρτήτως βαθμού δεν δικαιούμαστε την μάχιμη πενταετία. Εκεί δεν βλέπω κανέναν να φωνάζει. Μόνο να τρωγομαστε μεταξύ μας
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Άσε τις εξυπνάδες συνδικαλιστακο. Αυτά περί νέου βαθμολογιου τα λέτε εδώ και ένα χρόνο ότι και καλά"σύντομα θα..θα κτλ". Αν δεν είναι αυτό κοροϊδία, τί είναι επιδοξε πολιτευτή μου;
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Το παράλογο ήταν αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα...που στα 26 χρόνια υπηρεσίας ανεξαρτήτως ετών παραμονής στον βαθμό του Ανθυπαστυνομου γινόσουν Υ/Β'..εκεί κατά πολύ νεότεροι Ανθυπαστυνομοι γινόταν Υ/Β' προσπερνώντας αρχαιότερους ομοιοβαθμους τους. Εκεί ήταν η πραγματική αδικία. Η αλλαγή με την προαγωγή να έρχεται αποκλειστικά με βάση τα χρόνια παραμονής στον βαθμό (9 στην προκειμένη) κινείται στην σωστή κατεύθυνση και είναι απολύτως ΔΙΚΑΙΗ!!! Τώρα όποιος έδωσε αργά για Αρχιφύλακας προφανώς και δεν θα εξαντλήσει την βαθμολογική εξέλιξη...και αυτό φυσικά και δεν ειναι άδικο. Αντίστοιχα όποιος άργησε να εισαχθεί στο ΤΕΜΑ..ούτε εκείνος θα εξαντλήσει την βαθμολογική εξέλιξη που προβλέπεται για τους αποφοίτους ΤΕΜΑ..Εκτός αν φαίνεται λογικό κάποιος που θα εισαχθεί μετά τα 40 του (ηλικιακά) στο ΤΕΜΑ να προσδοκά να φτάσει μέχρι τον βαθμό του Υ/Δ' ή Α/Δ' "για να μην βρεθεί κατώτερος από συναδέλφους μικρότερης σειράς"....
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Οι προερχόμενοι από τους τέως ειδικούς φρουρούς και συνοριοφύλακες μη ανακριτικοί συνάδελφοι θα χορτάσουν χρήμα, καθώς μετά τη συμπλήρωση 30 πραγματικών ετών στο σώμα έχοντας και ένα έως δύο χρόνια στρατό, θα δουν για τα τελευταία 3-4 χρόνια υπηρεσίας (ανάλογα τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας) αύξηση 70 ολόκληρων ακαθάριστων ευρώ +10 από το ειδικών συνθηκών καθώς μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών δε θα πάρουν άλλη μισθολογική προαγωγή παρά μόνο 1(!!!) κλιμάκιο! Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση να αποδεχτούν το βαθμό του ανθ/μου και να περάσουν το σεμινάριο. Οπότε τα 160+10 των μη ανακριτικών συναδέλφων μέχρι το 1995 φαντάζει πακτωλός!
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Καλύτερο από το να βρισκόσασταν ανώτεροι από συναδέλφους που προήχθησαν πριν από εσάς..
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Επιτέλους ένα σχόλιο ουσίας !
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Τι λες άνθρωπε μου 😂😂😂
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Φίλε μας τελείωσαν, σε 4 χρόνια θα γίνομουν Υ/Β' με 26 ετη Υπηρεσίας και ξέρω άτομα που γινόντουσαν πιο νωρίς.Κατάφωρη αδικία που χρίζει διόρθωσης-ας το κάνανε στα 28 έτη Υπηρεσίας εστω-αλλιώς προβλέπονται μαζικες αγωγές.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Το απόλυτο χαντάκωμα για τους βαθμοφόρους που "τόλμησαν" να ανελιχθούν μέσω εξετάσεων έχοντας 15-20 χρόνια Υπηρεσίας.Κόβουν την προαγωγή στα 26 έτη, ενώ μπορούσαν τουλάχιστον να αλλάζανε τα έτη,πχ στα 28.Υπάρχουν άτομα που χάνουν την προαγωγή του Υ/Β' για ένα και δύο χρόνια με το προταθέν βαθμολογιο.Δυστυχως ούτε που ασχολήθηκαν οι αρμόδιοι και καλό θα ήταν έστω την τελευταία στιγμή να μεριμνήσουν γιατί τρίβουν τα χέρια οι δικηγόροι με αυτές τις εξελίξεις.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Συμφωνώ με τον συνάδελφο απόλυτα! Αφήσατε όλους τους Ανθυπαστυνομους που μπήκαν ως το 1995 χωρίς πανελλήνιες να γίνουν Υ/Β στα 26 χρόνια συνολικής υπηρεσίας και εμάς που είμαστε οι πρώτες σειρές πανελληνίων Ανθυπαστυνομοι με εξετάσεις μας ΠΕΤΑΞΑΤΕ ΕΞΩ!!! Εγώ θα γίνουν του χρόνου Υ/Β στα 26 χρόνια συνολικής υπηρεσίας,ενώ τώρα θα γίνω στα 32 χρόνια υπηρεσίας!!!
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ παιδιά ... Χάνω 2 βαθμούς και πολλά χρήματα.Μου ακυρώνετε έτσι τις εξετάσεις που έδωσα για Αρχιφύλακας! Είναι ΑΔΙΚΟ για όλους εμάς!!!Να γίνει σχετική ρύθμιση ώστε οι πρώτες σειρές εκ των πανελληνίων εξετάσεων Ανθυπαστυνομοι να συνεχίσει να γινόμαστε Υ/Β στα 26 χρόνια συνολικής υπηρεσίας!!!


Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
ΟΥΑΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ !!!!!!!!!! Θα πάρω "σαρδέλα", Θα γίνω ΒΗΤΑνθυπαστυνόμος.dafi
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Είμαστε πολλοί στην ίδια κατάσταση φίλε δυστυχώς.Δε θέλω να πιστεύω ότι έγινε εσκεμμένα όλο αυτό και πρέπει με κάποιο τρόπο να διορθωθεί.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ρε παιδια να ρωτησω κατι...εγω το φεβρουαριο που μας περασε εκλεισα 9 χρονια ανθυπας...με την υπογραφη του βαθμολογιου γινομαι υ/β κανονικα?
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Αφου στα 9 χρονια ανθυπας γινεσαι υ/β..δεν καταλαβα το σκεπτικο σου
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Καλή "τύχη" με τους δικηγόρους ! Αν παρελπιδα βρεθεί κάποιος να αναλάβει τις περιπτώσεις σας θα έχει πολύ πλάκα !!! Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ακριβώς βάσει αυτής της διάταξης κατάντησε ο ανώτερος διατασσομενος από τον κατώτερο κ δικαιώθηκαν τόσοι συνάδερφοι ???
Δηλαδή μόνο την βόλεψε σας κοιτατε ?
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Όχι συναδερφε δεν θα γίνεις άμεσα με την δημοσίευση του ΠΔ καθώς δεν έχεις κάνει αίτηση τον Δεκέμβριο του 2020. Πρώτη φορά που θα ισχύσει για όσους έκλεισαν τα 9 έτη θα είναι από 1/1/2022 .
Εν μέρει άδικο αφού οι αστκες-αρχκες θα προαχθούν από φέτος βάσει του νέου βαθμολογιού στα έτη που αυτό προβλέπει
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Φίλε μου μάλλον ή το παίζεις ή αδυνατείς να καταλάβεις.Σου εξηγούμε ότι όλοι ανεβαίνουν 1 βαθμό πανω -ακομά και οι βητάδες-ΕΚΤΟΣ από τους βαθμοφόρους που έδωσαν εξετάσεις στα 35-40 τους,οι οποίοι ΔΕΝ προλαβαίνουν λόγο ηλικίας.Μπορει να μη μας γουστάρεις αλλά είναι κοινή παραδοχή οτι είμαστε από τους χαμένους ενός ούτος η άλλος γελοίου βαθμολογίου που ετοίμασαν.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Φίλε μου σου εξηγω εγώ κ τόσοι άλλοι ότι σκοπός της ποασυ κ κεντρικό αίτημα των ανθμων ήταν η κατάργηση αυτής ακριβώς της διάταξης ! Τώρα εσύ δεν ξέρω γιατί δεν μπορείς να το κατανόησης , πιθανών είσαι νέος ανθμος που είχε σκοπό να εκμεταλλευτεί την διάταξη κ να γίνει ανώτερων ομοιοβαθμων με 8-10 χρόνια στον βαθμό ..
Τέλος παντων , το επιχειεεπι ότι έγινες μεγάλος αρχκας δεν λέει κάτι . Όπως κ οι τεμα αν γίνουν Υ/Β μετά τα 40 δεν προλαβαίνουν να γίνουν ούτε Α/Α , τι σημαίνει δηλαδή αυτό ? Να τους κάνουμε όλους Α/Δ στα 38 έτη υπηρεσίας να βολεύει ???
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Κατάντια. Αλλά βέβαια. Ο συνδικαλιστής τι επιδιώκει. Να εξυπηρετήσει όσους περισσότερους μπορεί. Για τα πραγματικά προβλήματα του Σώματος ούτε λόγος. Μόνο τα οικονομικά παίζουν ρόλο. Όλες οι σειρές αξιωματικών έχουν κολλήσει κι εσείς δίνεται αφειδώς προαγωγές. Προβλέπω Υπαστυνόμους σκοπούς και Υποδιευθυντές Αξ.Υπ. Συγχαρητήρια..
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Σιγά μην λιποθυμισεις από τις αναθυμιάσεις του Μπλάνκο ή τραυματιστεί από τους συνδετήρες
Πυρηνικές φυσικές
Εσύ τλν ελπίζω να μην ρωτάς το σκοπό πως κάνουν γνήσιο όπως αρκετοί χαχα
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Άλλο ένα παπαγαλάκι του Γερακαρακος που το παίζει ανεξάρτητος
Αλλά με τον πόλεμο στην ΠΟΑΣΥ αυτοί που απέτυχε πλήρως με το βαθμολόγιο Ντούμας ,Μαυροειδακος και Σεφεαα εν γένει την έχουν βγάλει ζάχαρη