Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.):ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


Παραθέτουμε ανακοίνωση της ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής:"Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.), δια της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) μεταφέρει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας διαμαρτυρίες στελεχών αναφορικά με τον τρόπο χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου και ζητά την τροποποίηση της εν ισχύ υπουργικής απόφασης.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α., δείχνει να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, η άδεια ανατροφής τέκνου να παραπέμπεται στις καλένδες με πρόσχημα το άρθρο 48 της ΥΑ περί υπηρεσιακών αναγκών. Αποτέλεσμα αυτού είναι, η άδεια τελικώς να χρησιμοποιείται για να εξυπηρετεί τη Διοίκηση και όχι τα στελέχη, υπό την έννοια ότι χορηγείται όσο το δυνατόν πιο αργά γίνεται, ενίοτε δε, και σε επόμενες Διοικήσεις.

Διαβάστε τα έγγραφα των Ενώσεων:

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 808 Πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 09 Ιουνίου 2021

ΚΟΙΝ : Συνημμένα: Το σχετικό

ΘΕΜΑ : Άδεια Ανατροφής Τέκνου

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 053/02.6.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.), με το οποίο μεταφέρονται διαμαρτυρίες στελεχών αναφορικά με τον τρόπο χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου και πρόταση της Ένωσης περί τροποποίησης της εν ισχύ υπουργικής απόφασης.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

3. Οι κ.κ. βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, μετά του σχετικού, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Επισμηναγός (ΥΑΔ)

Πίνακας αποδεκτών

Αποδέκτες για ενέργεια

ΥΕΘΑ

Αποδέκτες για πληροφορία

ΥΦΕΘΑ

Βουλευτές της ΒτΕ

Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

ΓΕΕΘΑ/Β1

Π.Ο.Ε.Σ.

Περιφερειακές ενώσεις - μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)

Στρατιωτικοί συντάκτες

......................

ΠΡΟΣ : Π.Ο.Ε.Σ. Αρ. Πρωτ. 053/2021

Σαλαμίνα, 2 Ιουν 21

ΘΕΜΑ: Άδεια Ανατροφής Τέκνου

ΣΧΕΤ. : ΥΑ Φ. 400/34/292616/Σ.4753/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2808)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, ένα από τα πάγια θέματα για τα οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα γνωστοποιούνται διαμαρτυρίες μελών μας, σχετίζεται με τον τρόπο χορήγησης της άδειας θέματος.

2. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας ισχύουν τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της σχετικής ΥΑ για τις περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με την άμεση χορήγηση μετά την άδεια κυήσεως-τοκετού, η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας (παρα.8β και γ), ενώ η υπόψιν άδεια πρέπει να έχει εξαντληθεί μέχρι την παρέλευση τριάντα (30) μηνών από τη γέννηση του τέκνου (παρα. 6).

β. Συναφώς των ανωτέρω, το άρθρο 48, παρα.4 του ιδίου ορίζει ότι το όργανο που έχει δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας δύναται να μεταφέρει τη χορήγηση της αιτηθείσας αδείας σε άλλη ημερομηνία, συμφώνως επιχειρησιακών και υπηρεσιακών αναγκών που το ίδιο κρίνει.

3. Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες στελεχών, δείχνει να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, η άδεια ανατροφής τέκνου να παραπέμπεται στις καλένδες με πρόσχημα το άρθρο 48 της ΥΑ περί υπηρεσιακών αναγκών. Αποτέλεσμα αυτού είναι, η άδεια τελικώς να χρησιμοποιείται για να εξυπηρετεί τη Διοίκηση και όχι τα στελέχη, υπό την έννοια ότι χορηγείται όσο το δυνατόν πιο αργά γίνεται, ενίοτε δε, και σε επόμενες Διοικήσεις.

4. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επέκταση της άδειας θέματος σε όλους τους στρατιωτικούς, ήτοι και στους πατέρες, αποτελεί μία τεράστια κατάκτηση, αφενός ως απόδειξη της ισότητας ανάμεσα στα δύο (2) φύλα, αφετέρου ως προς την έμπρακτη στήριξη του ιερού θεσμού της Οικογένειαςκαι μάλιστα σε εποχές υπογεννητικότητας και οικονομικών δυσχερειών. Παράλληλα, η ομαλή χορήγησή τηςσυνδράμει τα μέγιστα στη διατήρηση της οικογενειακής γαλήνης και σταθερότητας προκειμένου να παρασχεθεί ένα ελάχιστο ασφαλές διάστημα για το βρέφος/νήπιο.

5. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημοσίου, τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ δεν έχουν τη δυνατότητα χορήγησης μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου ή 6ου έτους του τέκνου, ως εκ τούτου η χορήγηση της άδειας κατά κρίση, με βάση υπηρεσιακές ανάγκες που ουδέποτε τεκμηριώνονται και απλώς επικαλούνται γενικώς και αορίστως στα στελέχη, δημιουργεί πρόσθετη αδικία που συσσωρεύεται στο γενικότερα προβληματικό πλαίσιο χορήγησης αδειών στα στελέχη των ΕΔ.

6. Συναφώς τούτων θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να συγχέονται τα προβλήματα της Υπηρεσίας (πχ ανεπαρκής στελέχωση Μονάδων, προγράμματα εσωτερικής υπηρεσίας κλπ) με τα θεσμοθετημένα δικαιώματα του προσωπικού και διά του τρόπου αυτού να μετακυλίονται τα προβλήματα της Υπηρεσίας προς τα στελέχη.

7. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι το μείζον πρόβλημα της χορήγησης, σε πρώτη φάση, της υπόψιν άδειας δύναται να αντιμετωπιστεί άμεσα με την κάτωθι τροποποίηση της παρα.4 του άρθρου 48 της σχετικής ΥΑ:

«4. Το όργανο, προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης άδειας, αφού λάβει υπόψη τις κατά περίπτωση επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και τις προσωπικές ανάγκεςτου στρατιωτικού, εφόσον κρίνει αναγκαία την παρουσία του στη Μονάδα-Υπηρεσία, δύναταινα περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας του ή να μεταφέρει την ημερομηνίαχορηγήσεως της άδειας σε άλλη περίοδο. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για το σύνολο τωναδειών, οι οποίες χορηγούνται από τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, πλην αυτής του άρθρου 19.»

8. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Σαλίων Ανδρέας

Αρχικελευστής (Δ/ΥΛ-ΦΣ)

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Δενδρινός Παναγιώτης

Αρχικελευστής (ΑΡΜ)

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια