Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

ΕΑΚΠ: Ξεσπίτωμα - Αδικία - Ανισοτιμία - Ευνοιοκρατία - Στρεβλώσεις και παραβίαση κανονιστικών διατάξεων


Έγγραφο τής ΕΑΚΠ: Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από  30/1/2020 ημέρα της συνάντησης που είχε μαζί σας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συμμετέχοντας στην αντιπροσωπεία  αγωνιζόμενων μονίμων, πενταετών, εποχικών και αποστράτων πυροσβεστών για να εκφράσει την κάθετη αντίθεσή της στη θεσμοθέτηση του νόμου 4662/2020, σας είχε επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τις συνέπειες και τις αδικίες που θα προκύψουν για τους υπαλλήλους του Π.Σ. από την εφαρμογή του νέου κανονισμού μεταθέσεων.

Οι εξελίξεις όπως ήταν αναμενόμενο επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις μας στο ακέραιο!

Έκτοτε από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου κανονισμού που είχε ως συνέπεια το μαζικό ξεσπίτωμα δεκάδων πυροσβεστών, γινόμαστε συνεχώς αποδέκτες της στρεβλής εφαρμογής των διατάξεών του που έχουν ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια μεγαλύτερου κλίματος ανασφάλειας και δυσφορίας στο πυροσβεστικό προσωπικό.

     Άλλωστε το έντονο κλίμα δυσαρέσκειας  στις τάξεις των πυροσβεστών επιβεβαιώνεται από τις εκατοντάδες ενστάσεις που κατατίθενται δύο χρόνια τώρα, γεγονός πρωτόγνωρο από την θεσμοθέτηση του 1ου κανονισμού μεταθέσεων το 1996.

Το σημαντικότερο όμως ζήτημα που προκύπτει πέραν από την άνευ προηγουμένου εξωπραγματική και απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο ακατανόητος και λανθασμένος τρόπος υπολογισμού των μορίων εκατοντάδων πυροσβεστών και ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται και την 2η περίοδο εφαρμογής του, είναι η μη τήρηση των διατάξεων του κεφαλαίου Γ΄ της  ( α ) σχετικής από τους ίδιους τους εντελλόμενους για την εφαρμογή τους πολιτειακούς και υπηρεσιακούς παράγοντες!   

Χαρακτηριστικό γεγονός από την 1η εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων είναι οι αντιτιθέμενες των διατάξεων κατευθύνσεις της Φυσικής Ηγεσίας μέσω της ( β ) σχετικής για τον υπολογισμό των μορίων και  η άκριτη και παράτυπη εφαρμογή από μία σειρά υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.

Συγκεκριμένα: 

Η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της ( β ) σχετικής ανέφερε ότι κατά την πρώτη τοποθέτηση του υπαλλήλου ( αρχική τοποθέτηση ) ή σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής τοποθέτησης, δεν χορηγούνται μόρια των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 158 του νόμου 4662/2020.

Σύμφωνα όμως με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 158 του  ανωτέρω νόμου, οι εξερχόμενοι από τις σχολές Πυροσβεστών, εκτός  των άλλων περιπτώσεων α, β και ε, λαμβάνουν και τα μόρια της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, όταν τοποθετούνται σε νομό εκτός εκείνου των συμφερόντων τους. 

Δηλαδή η Φυσική Ηγεσία κατά παράβαση της ( α ) σχετικής, δεν επέτρεψε να προσμετρηθούν τα μόρια της πρώτης τοποθέτησης στους νεοεξερχόμενους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Αφού λοιπόν συντελέστηκε η κατάφωρη αδικία σε βάρος εκατοντάδων πυροσβεστών από αυτή την συγκεκριμένη κατεύθυνση για τα μόρια του 2020 και εκδόθηκαν μεταθέσεις στην βάση αυτού του εσφαλμένου υπολογισμού, στην συνέχεια και μετά από διάστημα 10 μηνών συνέπεια των συνεχόμενων πιέσεων που άσκησε η Ε.Α.Κ.Π., εκδόθηκε η ( γ ) σχετική όπου διευκρίνιζε ρητά μέσω της παρ. 3.4. την ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης όπως ακολουθεί:

« Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4.β. οι εξερχόμενοι από τις σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Αξιωματικών λαμβάνουν κανονικά τα μόρια  παρ. 2.δ.  του άρθρου 158 όταν τοποθετούνται εκτός νομού συμφερόντων τους. Η τοποθέτηση εκτός νομού συμφερόντων των εξερχομένων των ανωτέρω σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προσμετράται αριθμητικά ως μετάθεση για τον υπολογισμό των μορίων αυτής της περίπτωσης » .    

Παρ’ όλα αυτά και ενώ και η ( γ ) σχετική εκδόθηκε με ευθύνη της Φυσικής  Ηγεσίας, η οποία επί της ουσίας ως μεταγενέστερη, ακύρωνε την ( β ) σχετική με την οποία δεν επέτρεψε την προσμέτρηση των μορίων της πρώτης τοποθέτησης, για μία ακόμη φορά έγινε καταστρατήγηση όχι μόνο του νόμου, αλλά και της ίδιας της ( γ ) σχετικής διαταγής με αποτέλεσμα και την νέα χρονιά οι αδικημένοι συνάδελφοι να μην παίρνουν τα μόρια της πρώτης τοποθέτησης.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μέσω της ( δ ) σχετικής διαταγής δεν επιτρέπονταν στους πυροσβέστες να αναφερθούν στις ενστάσεις τους σε λάθη που έχουν γίνει στον υπολογισμό  των μορίων τους για την προηγούμενη χρονιά παρά μόνο για τα μόρια του 2020!

Κύριε Υφυπουργέ

Θα περίμενε κανείς μετά από την δικαιολογημένη αγανάκτηση που πνίγει τους πυροσβέστες από αυτές τις αναξιοκρατικές και παράτυπες πρακτικές, πως θα υπήρχε η επιβεβλημένη παρέμβασή σας, για να εφαρμοστούν οι νομοθετικές διατάξεις που η ίδια η κυβέρνηση νομοθέτησε.

Εκ του αποτελέσματος όμως έτσι όπως αποτυπώνεται στους νέους πίνακες μορίων για τις μεταθέσεις του 2021 οι οποίοι βρίθουν λαθών, αδικιών και στρεβλώσεων και από τις νέες κατευθύνσεις της ( δ ) σχετικής,  εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις  έχουν πολιτική και όχι αμιγώς υπηρεσιακή διάσταση.

Οδηγούμαστε στο παραπάνω συμπέρασμα, γιατί παρά το εύρος των αντιδράσεων από τις αδικίες που διαπιστώθηκαν στην πρώτη εφαρμογή του κανονισμού και το γεγονός ότι αυτές ήρθαν υπόψη σας, στα πλαίσια  εφαρμογής για τον υπολογισμό των μορίων της ( δ )  σχετικής, διαπιστώνουμε εκ νέου ότι:

1ον Τεχνηέντως για να αποφευχθεί ο μεγάλος αριθμός ενστάσεων, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης ένστασης μόνο για τα μόρια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι το έτος 2020 κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 4662/2020, ο οποίος δεν θέτει χρονικούς περιορισμούς και αυτοδίκαια δικαίωμα ένστασης έχει ο υπάλληλος για τα μόρια που του αντιστοιχούν στο σύνολο του χρόνου εργασίας του στο Πυροσβεστικό Σώμα.

2ον Παρά την έκδοση της ( γ ) διευκρινιστικής διαταγής παρατηρούμε ότι ο υπολογισμός του συνόλου των μορίων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σύννομος με τα όσα προβλέπονται  στην ( α ) σχετική και τούτο γιατί: 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν διορθωθεί οι αδικίες που συντελέστηκαν κατά τον προηγούμενο υπολογισμό.

Σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων δεν τους έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια που προβλέπει το άρθρο 158 παρ. 2 εδάφιο α και αφορά το χρόνο υπηρεσίας εκτός νομού συμφερόντων.

Επίσης ενώ σε κάποιους συναδέλφους με την τοποθέτησή τους εξερχομένων της Σχολής Πυροσβεστών ή Αρχιπυροσβεστών σε υπηρεσίες εκτός νομού συμφερόντων τους, τους έχουν προσμετρηθεί και πολύ ορθά τα μόρια της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 158 για την πρώτη μετάθεση, κατά παράβαση της ίδιας διάταξης τους υπολογίστηκαν και τα μόρια της περίπτωσης γ που αφορούν τη χιλιομετρική απόσταση, την στιγμή που σε πολλούς άλλους δεν υπολογίστηκαν ούτε καν τα μόρια που δικαιούνται για την περίπτωση δ.

Μεγάλος αριθμός συναδέλφων που έχουν αλλάξει τόπο συμφερόντων δεν τους προσμετρούνται όλα τα μόρια που προβλέπει το άρθρο 158 και αφορούν την εργασιακή τους πορεία πριν την αλλαγή του τόπου συμφερόντων τους.

Δεν έχουν προσμετρηθεί τα μόρια των αποσπάσεων που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των προηγούμενων ετών.

Ακράδαντο στοιχείο που αποδεικνύει τα προαναφερόμενα είναι και το γεγονός πως συνάδελφοι με την ίδια ακριβώς εργασιακή πορεία, έχουν τεράστια διαφορά στον αριθμό μορίων που τους έχουν προσμετρηθεί.

Κύριε Υφυπουργέ 

 

H Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, παρ’ όλο που είναι αντίθετη στην όλη φιλοσοφία του νομοθετήματος και δεδομένου ότι, ο τρόπος που υπολογίστηκαν τα μόρια εγείρει σοβαρά ζητήματα ισονομίας μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και κατά συνέπεια παραβιάζει κατάφορα την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων, σας ζητάμε άμεσα να προχωρήσετε:

Στην σύσταση επιτροπής για τον επαναυπολογισμό των μορίων από συναδέλφους που θα έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου και θα εποπτεύονται από το νομικό τμήμα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος για την ορθή εφαρμογή του νόμου.

Στην εξέταση όλων των ενστάσεων που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι, γιατί φημολογείται έντονα ότι δεν γίνεται έλεγχος όλων των ενστάσεων. 

Στις περιπτώσεις που ενστάσεις συναδέλφων απορρίπτονται, να αποδίδεται  σε κάθε συνάδελφο έγγραφη απάντηση με εμπεριστατωμένες επεξηγήσεις.

     Επίσης, λόγω ότι ο νόμος 4662/2020 στο σκέλος που αφορά τον κανονισμό μεταθέσεων, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο πυροσβεστικό προσωπικό από τη συνεχόμενη κινητικότητα ( μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις ) στην οποία αυτοί υπόκεινται και δημιούργησε περαιτέρω κλίμα δυσαρέσκειας από την αδικία που συντελείται ει βάρος τους σε αρκετές περιπτώσεις, ΖΗΤΑΜΕ:

Να λάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αλλαγή του κανονισμού μεταθέσεων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πρότασης που σας έχει καταθέσει από 30/01/2020 η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Διαφωνω με την αποψη της ΕΑΚΠ. Ο κανονισμος μεταθεσεων ειναι στη σωστη κατευθυνση κ μπραβο στον κ Υφυπουργο που ειναι ο δημιουρος του. Ομως στο θεμα του υπολογισμου των μοριων απο το αρμοδιο τμημα η ΕΑΚΠ εχει δικαιο.Πρεπει να βρεθει τροπος να υπολογιστουν τα μορια με τον ιδιο τροπο για ολους.