Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού του Ν.826/78

Του Γεωργίου Αυρηλιώνη Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.


Από το τεύχος "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" που εκδίδει η Ένωση Αθηνών και το οποίο μόλις κυκλοφόρησε

 

1. Δικαιούχοι του Ειδικού Λογαριασμού Με το Ν. 826/78 (ΦΕΚ 194 τ.Α’),

όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.1539/1985 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄) και ισχύει μέχρι σήμερα, συστήθηκε οικονομικό-λογιστικά ανεξάρτητος Ειδικός Λογαριασμός για την

παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων (ήτοι των οικογενειών των

φονευμένων, αποβιούντων ή εξαφανιζόμενων μετόχων Χωροφυλακής καθώς

και των περιερχομένων σε ένδεια) στο Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ) το οποίο με το Ν.4336/2015 από την 01-09-2015 υπήχθη στο Ε.Τ.Ε.Α.,

νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.. Μετά από προσπάθειες της Π.ΟΑΣ.Υ. ο λογαριασμός αυτός με

το άρθρο 137 του Ν. 4483/2017 υπάγεται πλέον παρά τω Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

2. Το έτος 2018 δόθηκαν 328 βοηθήματα στους δικαιούχους , ενώ μέχρι και τον

Σεπτέμβριο του 2019 είχαν δοθεί περίπου 792. Καταβάλλεται προσπάθεια από

τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον ειδικό λογαριασμό να δίνονται όσο

το δυνατόν περισσότερα βοηθήματα ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μπορέσει να εξορθολογιστεί η διαδικασία χορήγησης, καθόσον για

2 έτη είχαν παγώσει οι χορηγήσεις εξαιτίας όπως αναφέρω παραπάνω τις υπαγωγής στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

3. Νομοθετική πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό της

λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του Ν.826/78

Επισημαίνεται δε ότι μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη

διενέργεια αναλογιστικών μελετών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας

του Ειδικού Λογαριασμού και την προσαρμογή αυτού στα καινούρια δεδομένα

που επέφερε το νέο ειδικό μισθολόγιο (Ν.4472/17), το Ταμείο έχει εκπονήσει

αναλογιστική μελέτη από συνεργάτρια εταιρεία στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των καταστατικών διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού και επίκειται -μετά

την έγκριση της μελέτης ως προς την επιστημονική της τεκμηρίωση- η υποβολή

σχετικής πρότασης σχεδίου

Υπουργικής Απόφασης για την προσαρμογή αυτού στα καινούρια δεδομένα που

επέφερε το νέο ειδικό μισθολόγιο.

Πέραν των προαναφερθέντων όμως πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμισθεί

ότι έχει διαπιστωθεί τόσο από υπηρεσιακούς παράγοντες του Ταμείου όσο και

από μέλη του Δ.Σ. , κατά κύριο λόγο του εκπροσώπου της Π.Ο.Α.Σ.Υ., σημαντικές

δυσχέρειες στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αιτημάτων κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό, οι οποίες οφείλονται σε κενά, ελλείψεις και αστοχίες

του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αδυνατεί να διασαφήσει με αναχρονιστικούς όρους τις σύγχρονες ανάγκες, διαμορφώνοντας έτσι ένα θολό τοπίο και

της μη δικαιούμενης απόδοσης σε κάθε περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. του Ταμείου -πέραν της ήδη εκπονηθείσης Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας για την αναγκαστική προσαρμογή

των καταστατικών διατάξεων στα δεδομένα που επέφερε νέο ειδικό μισθολόγιο

[Ν.4472/2017]- ενέκρινε με το υπ’ αριθ. 45.6 από 12-12-2018 Πρακτικό Απόφαση

τη συνυποβολή αιτήματος προς την εποπτεύουσα αρχή για έγκριση αναμόρφωσης του συνολικού πλαισίου λειτουργίας (εισφορά, παροχή, ένταξη νέων μελώνμετόχων της πρώην Α.Π. κ.ά.) του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.

Σ.Α., προκειμένου να προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, στην κατεύθυνση

αφενός μεν της διασφάλισης της οικονομικής υγείας του Ειδικού Λογαριασμού

αφετέρου δε της δίκαιης ικανοποίησης των πραγματικών αναγκών των αναξιοπαθούντων μετόχωναυτού.

Στη σελίδα του Ταμείου μας www.teapasa.gr θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για

τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, καθώς και σχετική αίτηση.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια