Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90 eurobank

Kαρκινοβατεί η έναρξη των έργων στις περιοχές των καμένων δασών


Kαρκινοβατεί η έναρξη της κατασκευής των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκταμιεύει με το σταγονόμετρο την κρατική χρηματοδότηση και για να δείξει έργο χρησιμοποιεί την τακτική των αναθέσεων.

Οπως είναι γνωστό τα Δασαρχεία ή οι Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων συντάσσουν τις μελέτες για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και προτείνουν ταυτόχρονα το ύψος της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης. Για την έγκρισή της ακολουθείται, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ένας δαιδαλώδης γραφειοκρατισμός που συντηρείται σκόπιμα απ΄ όλες τις κυβερνήσεις (και όχι από τις αρμόδιες υπηρεσίες) για να ρέει η αναγκαία χρηματοδότηση με το σταγονόμετρο. 

Λίμνη Ευβοίας

Στις 9 Σεπτέμβρη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ι. Τσακίρης ενέκρινε κρατική χρηματοδότηση ύψους 14.102.520 ευρώ για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην Λίμνη Ευβοίας, που ανήκουν στην ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης. Παραθέτουμε απόσπασμα απ’ αυτή την απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

(…)

Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του Δασαρχείου Λίμνης της Π.Ε. Ευβοίας 14.102.520,00.

Στη συνέχεια, έγινε νέα έγκριση, μέρους αυτής της κρατικής χρηματοδότης, από τον υπηρεσιακό γραμματέα του ΥΠΕΝ (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) Ν. Μιχαλόπουλου. Παραθέτουμε αποσπάσματα απ’ αυτή την απόφαση:

«ΘΕΜΑ: 1η Εγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ/νση Δασών Εύβοιας του έργου 2021ΣΕ87500001 “Πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές του Δασαρχείου Λίμνης της ΠΕ Εύβοιαςτου ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 875 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021“ (…) 

Εχοντας υπόψη: (…) 

Την αριθμ. 98480/09.09.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Αριθμός Απόφασης: 1808), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕ 875 των έργων: 2021ΣΕ87500000, 2021ΣΕ87500001 και 2021ΣΕ87500002 με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής (ΑΔΑ: 6Α8046ΜΤΛΡ-ΕΛΩ) (…)

Α. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (3.649.239,40 €) από το όριο πληρωμής του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87500001 της ΣΑΕ 875 έτους 2021, που έχει διατεθεί για τον τομέα Περιβάλλον.

Στη συνέχεια αυτή η χρηματοδότηση εγκρίθηκε και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Εύβοιας. 

Μέχρι τις 28 Οκτώβρη που γράφεται αυτό το άρθρο έχει δοθεί από το Δασαρχείο Λίμνης: 

  • Στις 13 Οκτώβρη με ανάθεση σε Δασικούς Συνεταιρισμούς η κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων συνολικής δαπάνης 2.600.478 ευρώ. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση. Η μελέτη για την κατασκευή αυτών των έργων είναι μία. Επειδή όμως υπάρχει το πλαφόν των 300.000 ευρώ στη δαπάνη συμβάσεων, πάνω από το οποίο πρέπει να γίνει προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο δασάρχης της Λίμνης επέλεξε, με άνωθεν εντολή φυσικά, την τακτική να σπάσει το έργο σε μικρότερα κομμάτια,  στα όρια των 300.000 ευρώ, για να αποφύγει τον προσυμβατκό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτή η τακτική έχει μεγάλο ρίσκο: να μην εγκριθεί η πληρωμή του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στη συνέχεια θα απαιτηθεί έλεγχος απ’ αυτό. Από την ημέρα που υπογράφεται μια σύμβαση με ανάθεση πρέπει να περάσουν πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες για να αρχίσει η κατασκευή του έργου. Θεωρητικά, η κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων θα έπρεπε το νωρίτερο να αρχίσει την Πέμπτη 21 Οκτώβρη. Δεν γνωρίζουμε εάν τελικά ξεκίνησε. 
  • Υπογράφηκαν οκτώ συμβάσεις έργων ύψους 314.636,52 ευρώ η κάθε μία. Η κατασκευή αυτών των αντιδιαβρωτικών έργων, συνολικής δαπάνης 2.600.478 ευρώ, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Φλεβάρη. Με δεδομένο ότι από τα μέσα του Νοέμβρη αρχίζουν οι βροχοπτώσεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στα τέλη Φλεβάρη.
  • Στις 13 Οκτώβρη έγινε μία ακόμη προκήρυξη διαγωνισμού, για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων σε άλλη περιοχή της Λίμνης. Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή αυτού του έργου θα ανέλθει στις 632.400 ευρώ. Ο διαγωνισμός για την κατακύρωση αυτής της σύμβασης θα γινόταν στις 26 Οκτώβρη. Δεν έγινε γνωστό αν έγινε και σε ποιον κατακυρώθηκε η σύμβαση.

Το σύνολο της δαπάνης για τα έργα που δημοπρατήθηκαν ανέρχεται σε 3.233.000 ευρώ. Ετσι, απομένουν αδιάθετα ακόμη 416.361 ευρώ.

Το σπουδαιότερο είναι ότι παραμένουν αδιάθετα στον ΣΑΕ 875 του ΠΔΕ 10.453.281 ευρώ για την ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Λίμνης.

Στις 16, 17 και 27 Σεπτέμβρη ο παράνομα τοποθετηθείς ως προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Γκουντούφας υπέγραψε τρεις συμβάσεις με τη ΔΕΗ, που ορίστηκε «ανάδοχος» για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε συνολική έκταση 68.283 στρεμμάτων. Η ΔΕΗ δεσμεύτηκε να παραδώσει αυτά τα έργα σε διάστημα τριών μηνών, δηλαδή στις 16, 17 και 24 Δεκέμβρη.

Στις 14 Σεπτέμβρη ο Γκουντούφας υπέγραψε σύμβαση με την εταιρία ΕRΕΝ, που την όρισε «ανάδοχο», η οποία πρέπει να παραδώσει το έργο στις 14 Δεκέμβρη.

Ο χρόνος των τριών μηνών για την παράδοση των έργων και από τις δύο εταιρίες είναι της πλάκας. Είπαμε ήδη ότι από τα μέσα Νοέμβρη αρχίζει η περίοδος των βροχοπτώσεων. Από την άλλη, στην περίπτωση των ΕΛΠΕ, που ορίστηκαν «ανάδοχος» για δύο εκτάσεις, μία στο Σχίνο Κορινθίας και μία στη Βαρυμπόμπη, που είναι μικρότερες από τις εκτάσεις που ανέλαβε η ΔΕΗ, ο χρόνος παράδοσης των έργων είναι πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (θα αναφερθούμε παρακάτω στην απόφαση «αναδοχής» των ΕΛΠΕ).

Παραθέτουμε ένα εκτενές απόσπασμα από το άρθρο μας με τίτλο: Πλημμύρες μετά τις δασικές πυρκαγιές – Σκόπιμος δαιδαλώδης γραφειοκρατισμός, για να δίνονται τα κονδύλια με το σταγονόμετρο:

Mε ΠΝΠ στις 13 Αυγούστου του 2021, που εγκρίθηκε με το νόμο 4824, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι φαν του κεφαλαίου και των ιδιωτικοποιήσεων, εισήγαγε το θεσμό των λεγόμενων αναδόχων αποκατάστασης και αναδάσωσης των κατεστραμμένων δασών και δασικών εκτάσεων, με σκοπό να συντομευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που περιγράψαμε παραπάνω (έτσι ισχυρίστηκαν).

Στο κάλεσμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ανταποκρίθηκαν η ΔΕΗ και η ΕREN (θυγατρική του γαλλικού μονοπωλιακού κολοσσού Total), που αλωνίζει στον τομέα των λεγόμενων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είναι μια φάμπρικα μαζικής ροής χρήματος στις εταιρίες που κατασκευάζουν Αιολικά Πάρκα, χωρίς να μειώνονται σοβαρά οι ρύποι και το σπουδαιότερο με ελάχιστη συμβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Η ΔΕΗ, που τσάκισε τον ελληνικό λαό με τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα, υπέγραψε τρεις συμβάσεις αποκατάστασης για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε συνολική έκταση 68.283 στρεμμάτων δάσους, συνολικής δαπάνης 2.731.781 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα έργα αυτά πρέπει να τελειώσουν στις 16 και 17 Δεκέμβρη και στις 24 Δεκέμβρη στη μικρότερη έκταση των 880 στρεμμάτων.

H ΕRΕΝ ανέλαβε την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων συνολικής δαπάνης 992.220 ευρώ. Στην απόφαση που εξέδωσε ο α/α γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Γκουντούφας (που η τοποθέτησή του και η διατήρησή του στη θέση αυτή είναι παράνομη) δεν προσδιορίστηκε σε πόση έκταση θα γίνουν αυτά τα έργα. Δεδομένου, όμως, ότι η «δωρεά» της ΕRΕΝ είναι το ένα τρίτο από αυτήν της ΔΕΗ, και η έκταση που αφορούν τα έργα θα είναι γύρω στο ένα τρίτο αυτής που ανέλαβε η ΔΕΗ. Στην απόφαση προβλέπεται, ότι η κατασκευή αυτών των έργων θα ολοκληρωθεί στις 14 Δεκέμβρη.

Παραπάνω αναφέραμε, ότι από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Ι. Τσακίρη εγκρίθηκε χρηματοδότηση για έργα στην Λίμνη ύψους 14.102.520 ευρώ. Αν αθροίσουμε την χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για τα έργα που δημοπρατήθηκαν μέχρι τώρα με την χρηματοδότηση που θα καταβληθεί από τους περιβόητους «ανάδοχους» διαπιστώνουμε ότι ανέρχεται στα 6.956.881ευρώ. Ετσι θα λιμνάζει στον ΣΑΕ 875 ένα ποσό 7.145.639 ευρώ μέχρι να δημοπρατηθούν και τα υπόλοιπα έργα στη Λίμνη Ευβοίας

Οπως αντιλαμβάνεστε, θα πάρει αρκετό χρόνο ακόμη η ολοκλήρωση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στη Λίμνη της Εύβοιας και έτσι ο σκληρά εκμεταλλευόμενος λαός αυτής της περιοχής θα υφίσταται τις καταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών.

Ιστιαία

Για την περιοχή αυτή εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 5.799.000 ευρώ, αρχικά από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Τσακίρη και στη συνέχεια από τον υπηρεσιακό γραμματέα του ΥΠΕΝ Ν. Μιχαλόπουλο και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας Αθ. Ξηρογιάννη.

Και εδώ ο δασάρχης Γ. Σελίμης προκήρυξε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ύψους 3.209.400 με την τακτική της ανάθεσης. Εσπασε το έργο σε υποέργα ύψους 188.787,74 ευρώ, κάλεσε τους Δασικούς Συνεταιρισμούς μέχρι τις 19 Οκτώβρη να καταθέσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά, η διαδικασία αυτή έγινε στην ορισθείσα ημερομηνία και σύμφωνα με πληροφορίες μας οι συμβάσεις θα υπογραφούν ή την Παρασκευή 29 Οκτώβρη (σήμερα) ή τη Δευτέρα 1 Νοέμβρη. Υπενθυμίζουμε αυτά που αναφέραμε παραπάνω για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από το σπάσιμο των έργων.

Στην Ιστιαία, λοιπόν, δεν ξεκίνησαν τα έργα και λιμνάζουν στον ΣΑΕ 875 2.590.000 ευρώ. Λόγω της καθυστέρησης, και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής θα υφίστανται τις καταστροφικές συνέπειες από τις συχνές βροχοπτώσεις.

Σχίνος Κορινθίας

Στις 19 Οκτώβρη δημοσιεύσαμε το αποκαλυπτικό άρθρο με τίτλο: Κραυγή κατοίκων Σχίνου: Καήκαμε χθες, να μην πνιγούμε αύριο – Αλλά ο Στυλιανίδης οργανώνει φιέστες στο Αλεποχώρι. Τα Μέσα Μαζικής Παραπληροφόρησης είχαν αποσιωπήσει τις καταστροφές που προκλήθηκαν στον Σχίνο από τις βροχοπτώσεις. Το γεγονός ότι βγάλαμε στη φόρα τις καταστροφές, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό θορύβησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έσπευσε και βρήκε τα ΕΛΠΕ για να αναλάβουν ως «ανάδοχος» να κατασκευάσουν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα με βάση τη μελέτη της Διεύθυνσης Δασών Κορίνθου.

Με βάση την απόφαση που υπέγραψε ο Γκουντούφας στις 21 Οκτώβρη, το έργο αυτό θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 21 Γενάρη. Η προθεσμία φαίνεται πως δεν άρεσε στα ΕΛΠΕ, γι’ αυτό και ο Γκουντούφας έσπευσε, με άνωθεν εντολή φυσικά, να εκδώσει νέα απόφαση στις 26 Οκτώβρη, με την οποία αύξησε το χρόνο που πρέπει να κατασκευαστεί το έργο. Ιδού τα σχετικά αποσπάσματα από τις δύο αποφάσεις Γκουντούφα:

  • 21 Οκτώβρη: «Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται η 21η Ιανουαρίου 2022».
  • 26 Οκτώβρη: «Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται διάστημα 5 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο «ανάδοχος» έπρεπε να επικοινωνήσει με το Δασαρχείο Κορίνθου, υπάλληλος του οποίου θα επιβλέπει την κατασκευή του έργου. Το Δασαρχείο, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή εκτέλεση του έργου, θα θέσει μια σειρά προϋποθέσεων και θα ελέγχει περιοδικά την ορθή εκτέλεσή τους. Ομως μέχρι τις 27 Οκτώβρη δεν είχε επικοινωνήσει κανένας εκπρόσωπος των ΕΛΠΕ με το Δασαρχείο.

Είναι, λοιπόν, άγνωστο πότε τα ΕΛΠΕ θα επικοινωνήσουν με το Δασαρχείο και πότε θα ξεκινήσουν το έργο. Το σίγουρο είναι ότι αποκλείεται το έργο να ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη. Ετσι, η προθεσμία παράδοσης του έργου θα πάει στον Απρίλη του 2022. 

Ούτε αυτή η προθεσμία, όμως, θα τηρηθεί από τον «ανάδοχο». Εξηγούμαστε. 

Στις 26 Οκτώβρη, ο περιβόητος Γκουντούφας, με άλλη απόφαση, όρισε τα ΕΛΠΕ «ανάδοχο αποκατάστασης» έκτασης 3.197,4 στρεμμάτων, με χρόνο παράδοσης πάλι πέντε μήνες από την έναρξη κατασκευής του έργου. Πώς είναι δυνατόν, να είναι ίδιος ο χρόνος εκτέλεσης των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στα 17.217 στρέμματα του Σχίνου και στα 3.197,4 στρέμματα της Βαρυμπόμπης; Επειδή δεν μπορεί να είναι ίδιος ο χρόνος, εκτιμούμε ότι τα ΕΛΠΕ θα ζητήσουν και άλλο χρόνο για να ολοκληρώσουν την εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσος θα είναι τελικά ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων.

Οπως έχουμε ξαναγράψει, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν υποχρεωμένη, από τις αρχές Ιούλη, να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΕΝ γα την εκτέλεση των ορεινών υδρονομικών έργων στον Σχίνο. Η Περιφέρεια δεν έκανε καμία ενέργεια και ο Σκρέκας δεν έκανε τίποτα για να υποχρεώσει τον περιφερειάρχη Νίκα (της ΝΔ κι αυτός) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των κατοίκων του Σχίνου, που θα πλήττονται συνεχώς από τις βροχοπτώσεις και αν αυτές είναι μεγάλης διάρκειας θα πάθουν μεγάλες καταστροφές.

Βαρυμπόμπη-Τατόι-Αφίδνες

Ψάξαμε στη Διαύγεια των υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να βρούμε αποφάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης Ι. Τσακίρη και του υπηρεσιακού γραμματέα του ΥΠΕΝ Ν. Μιχαλόπουλου, για την έγκριση της χρηματοδότησης των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Βαρυμπόμπης-Τατοΐου-Αφιδνώνκαι δεν βρήκαμε τίποτα!

Στη Διαύγεια βρήκαμε δύο αποφάσεις του Γκουντούφα, με τις οποίες οι εταιρίες COCA COLA 3E Eλλάδος ΑΒΕΕ και ΕΛΠΕ ΑΕ ορίστηκαν «ανάδοχοι αποκατάστασης». Η πρώτη υπογράφηκε στις 20 Οκτώβρη και η δεύτερη στις 26 Οκτώβρη.

Για να μην επαναλαμβάνουμε όλα όσα εκθέσαμε παραπάνω, επισημαίνουμε μόνο τις διαφορές στους χρόνους ολοκλήρωσης των έργων και το ύψος της δαπάνης για την εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

  • Στην COCA COLA 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ, για έκταση 3.962 στρεμμάτων, δόθηκαν ακριβώς τρεις μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ στην ΕΛΠΕ ΑΕ, για έκταση 3.197,40 στρεμμάτων δόθηκαν πέντε μήνες από την έναρξη κατασκευής των έργων (και όχι από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης).
  • Η COCA COLA Ελλάδος ΑΒΕΕ θα δώσει μόνο 1 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΛΠΕ ΑΕ θα δώσει 2.348.255,78 ευρώ.

Η διαφορά στη χρηματοδότηση είναι πολύ μεγάλη. Αν μάλιστα συγκρίνουμε τη χρηματοδότηση της ΕΛΠΕ ΑΕ για τα έργα στο Σχίνο, που είναι 1.490.926,84 ευρώ για 17.214 στρέμματα, και τη χρηματοδότηση για τη Βαρυμπόμπη, που είναι 2.348.255,78 ευρώ για 3.197,40 στρέμματα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι στην περίπτωση της Βαρυμπόμπης έχουμε καραμπινάτη υπερτιμολόγηση.

Οσον αφορά τις εξελίξεις με τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά και τα έργα ορεινής υδρονομίας στις άλλες περιοχές δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο απ΄αυτά που γράψαμε στο άρθρο μας για τον Σχίνο

Θα κλείσουμε επαναλαμβάνοντας το «διά ταύτα» της ανάλυσής μας για τον σκόπιμο δαιδαλώδη γραφειοκρατισμό, για να δίνονται τα κονδύλια με το σταγονόμετρο

Τι όφειλε να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

  • Να σταματήσει τις δημαγωγικές κινήσεις και να προχωρήσει σε άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις Διευθύνσεις Δασών, τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
  • Να καταργήσει άμεσα όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση των μελετών, που περιγράψαμε παραπάνω, και να εγκρίνονται οι μελέτες μόνο από τις Διευθύνσεις Δασών ή, το πολύ, από τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

Αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση (και όχι οι περιβόητοι «ανάδοχοι αποκατάστασης») για να αποτραπεί, όσο είναι δυνατό, το συνεχές μαρτύριο που υφίσταται ο λαός μας στις πληγείσες περιοχές.


Γεράσιμος Λιόντος


eksegersi.gr
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια