Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90 eurobank

Πλωτάρχης προς Α/ΓΕΝ και ΥΕΘΑ - Τί ακριβώς συμβαίνει με τις προαγωγές καταδικασθέντων στρατιωτικών;


Δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» της 29.9.2021, το οποίο διαβάστηκε από πλήθος στρατιωτικών και σχολιάστηκε με ανοικτά και αναπάντητα ερωτήματα, έγινε η αφορμή για επιστολή που απέστειλε στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) ο Πλωτάρχης (Ε) Σπυρίδων Παπασταθάτος, με την οποία καταγγέλλει συγκεκριμένα γεγονότα και θέτει ερωτήματα και την οποία η Π.Ο.Ε.Σ. γνωστοποίησε στον Υπουργό, στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και την Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά.

Διαβάστε τα έγγραφα:

ΘΕΜΑ    :       Κοινοποίηση Επιστολής

ΣΧΕΤ    :       α.      Η από 19.5.2021 Επιστολή του Πλωτάρχη (Ε) Σπυρίδωνος
Παπαστα-θάτου
                        β.      Το από 29.9.2021 άρθρο της εφημερίδας «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»
με τίτλο: «Στηρίζουμε Λοβέρδο γιατί μας στήριξε!»

                Κύριε Υπουργέ.

                Το (β) σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑ-ΚΤΩΝ»,
το οποίο διαβάστηκε από πλήθος συναδέλφων μας στρατιωτικών και
σχο-λιάστηκε με ανοικτά και αναπάντητα ερωτήματα, έγινε η αφορμή για την
(α) όμοια επιστολή που μας απέστειλε ο Πλωτάρχης (Ε) Σπυρίδων
Παπασταθάτος, την οποία σας γνωστοποιούμε, συνημμένως, και με την οποία
καταγγέλλει συγκεκριμένα γεγονότα και θέτει ερωτήματα.

                Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας κατά κρίση σας
ενέργειες προς διερεύνηση των καταγγελλομένων.

                Η Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά, προς την οποία κοινοποιείται η ως
άνω (β) σχετική επιστολή, παρακαλείται για την ενημέρωσή της και τις
κατά κρίση της ενέργειες.


Ανοιχτή Επιστολή

Θέμα:Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού ΝαυτικούΦΕΚ  Γ 1121 / 17-07-2020
(ΑΔΑ ΨΩΦΙ6-9Ξ5)

Εξοχότατη κυρία Πρόεδρετης Ελληνικής Δημοκρατίας
Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ως Ανώτερος Αξιωματικός του ΠΝ με την
παρούσα επιστολή, ένα πολύ σοβαρό γεγονός (που πρόσφατα υπέπεσε στην
αντίληψή μου), προκειμένου να σας επιστήσω την προσοχή δια την
περίπτωση, όπου Ανώτερος Αξιωματικός (ε.ε.) του ΠΝ ο οποίος ενώ έχει
υποπέσει σε ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του  Ν.Δ.
1400/1973  και έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από τα αρμόδια δικαστήρια με
ποινές φυλάκισης, παρά ταύτα λίαν συντόμως επ’ αυτού προήχθη κατ’ εκλογή
στον επόμενο βαθμόως «εξαίρετος αξιωματικός».

Ειδικότερα, με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01-07-2020
(ΑΔΑ ΨΩΦΙ6-9Ξ5)και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δημοκρατίας(ΦΕΚ  Γ 1121 / 17-07-2020)διατάξατε την προαγωγή,
κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στοβαθμό του Πλοιάρχου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των 26 και 27 (παρ. 3) του Ν. 3883/2010,
τουΜάχιμουΑντιπλοίαρχου με ΑΜ……, ο οποίος κρίθηκε από το ΑνώτατοΝαυτικό
Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ), σε τακτική κρίση έτους 2020-21 ως «Προακτέος
κατ’ εκλογή»,σύμφωνα με την 5/Σ.5 από 07-04-2020 απόφασή του.

Προσκομίζω και επικαλούμαι ενώπιων Σας, ότι ο συγκεκριμένος
καταδικασθείς Αξιωματικός που έχει αποδεδειγμένα παραδεχτεί τις ποινικά
κολάσιμες πράξεις του, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τής παρούσας
επιστολής, ελέγχθηκε αρχικώς πειθαρχικά και τιμωρήθηκε για αυτές από την
Υπηρεσία (Αρχηγό Στόλου), εν συνεχεία κατηγορήθηκε από τη Δικαιοσύνη για
παράβαση καθήκοντος και τελικά πρόσφατα μετά από μια μακράν δικαστική
διαδικασία κρίθηκε ένοχος και τιμωρήθηκε πρωτόδικα από το Ναυτοδικείο
Πειραιάτην08-05-2018(Αριθμός Απόφασης: ……..)σε 14μηνη ποινή φυλάκισης
και τελεσίδικα οριστικά εκ νέου, ένοχος παμψηφεί  από το Αναθεωρητικό
Δικαστήριο(Αριθμός Απόφασης: …….)σε 8μηνη ποινή φυλάκισης, με ημερομηνία
αναγγελίας της απόφασης την 17-10-2019, για τα αδικήματα της διπλής
νόθευσης εγγράφου (πλαστογραφίας), υπεξαγωγής εγγράφου και παρακώλησης
άσκησης δικαιωμάτων.

Συνεπώς των ανωτέρω προκύπτει ότι, κατά την διαδικασία της αξιολόγησης
τού εν λόγω Αξιωματικού και κατά την λήψηαπόφασηςπροαγωγής του κατ’
εκλογή στον επόμενο βαθμό ως εξαίρετος αξιωματικός,αν και υπήρχαν στο
μητρώο εντός του ατομικού του φακέλου τα ως άνω αναγραφόμενα στοιχείαδεν
ελήφθη υπόψιν το Άρθρο 5 του  Ν.Δ. 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α’ 114), Κτήσις και απώλεια του
βαθμού, όπου κατά την παράγραφο 2γ αναφέρεται ότι «αξιωματικόςο οποίος
καταδικασθεί εις ποινή φυλακίσεως επί τινι τωεγκλημάτων κλοπής,
υπεξαιρέσεως, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμηνύσεως,
συκοφαντικής δυσφημήσεως και δωροδοκίας στερείται δικαιώματος απόκτησης
βαθμού».Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε

Ως στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων με υπηρεσία επί 33 συναπτά έτη σε
μονάδες κρούσης του Στόλου αλλά και σε μονάδες του ΠΝ στο ανατολικό
Αιγαίο, λαμβάνοντας και φέροντας εις πέρας καθήκοντα ευθύνης, μπορώ να
σας διαβεβαιώσω ότι η αντικειμενικότητα κατά την αξιολόγηση των
προσόντων των κρινόμενων στελεχών αποτελεί βασική αρχή για την
εξασφάλιση της αξιοκρατικής εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η αυστηρή τήρηση των κριτηρίων που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο για
την επιλογή και εξέλιξη τους,κατά τη διαδικασία των τακτικών-έκτακτων
κρίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση  διαφανών  και αδιάβλητων
διαδικασιών. Σε μια δύσκολη περίοδο, με τα εθνικά θέματα ανοιχτά, η χώρα
έχει ανάγκη από την υψηλού βαθμού συσπείρωση των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και την απόλυτη εδραίωση σ' αυτά του αισθήματος της
εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας.
Τα γεγονότα που σας αναφέρω στη παρούσαεπιστολήείναι γνωστά  στις τάξεις
των βαθμοφόρων του Πολεμικού Ναυτικούκαθώς και η «αντιμετώπιση που
έλαβε» για τις αυτές του πράξειςωςΑντιπλοίαρχος οΑΜ ……. Για πολλούς
Αξιωματικούς αποτελεί γεγονός προκλητικό, σκανδαλώδες και ηθικά
τουλάχιστον μη θεμιτό, διότι ενώ ήτανυπόδικος, έχοντας ήδη καταδικαστεί
από το Ναυτοδικείο Πειραιά την28-05-2015(Αριθμός Απόφασης: …..και όπως
αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. πράξη …….. Αναθεωρητικού
Δικαστηρίουσύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4411/2016) σε 4μηνη
ποινήφυλάκισης για παρακώληση άσκησης δικαιώματοςκαι βρισκόταν σε
εκκρεμοδικία για τα υπόλοιπα αδικήματά του, εντούτοις έλαβεαρχικώς το
2017,3ετή μετάθεση σε θέση εξωτερικού (ACCI SHAPE στο Βέλγιο)
αμειβόμενος αδρά, εκπροσωπώντας την ένδοξη στολή του ΠΝ και την Ελλάδα,
στερώντας το δικαίωμα της Τιμής αυτής τόσο του βαθμού όσο και της θέσης
από οποιοδήποτε Αξιωματικό του ΠΝ με αρχές, αξίες και άμεμπτο μητρώο, εν
συνεχεία δε, να προαχθεί κατ’ εκλογή στον βαθμό του Πλοιάρχου ως
εξαίρετος και να μετατεθεί στο ΓΕΕΘΑ,ωςμη γενόμενα τα αδικήματα τα οποία
υπέπεσε.

Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε

Τα λιγοστά λόγια που εμπεριέχονται στην επιστολή,ενδεχομένως να φαίνεται
πωςεκφράζουναισθήματαπικρίας και απογοήτευσης. Στη πραγματικότητα όμως
εκφράζουν αισθήματα ανησυχίας και αγωνίαςδιότι η περίπτωση του εν
λόγωΑξιωματικούδίνει την εντύπωση  ότι
κάποιοι«επιλεγμένοιΑξιωματικοί»μπορούν να παραμείνουν στο
απυρόβλητο,αγνοώντας τους νόμους και τις αποφάσεις των δικαστηρίων και
πως στο μέλλονο οποιοσδήποτεβαθμοφόροςυποπέσει σε
σοβαράποινικάαδικήματα,  μπορείκάλλιστα να αγνοήσει τους νόμους και τις
αποφάσεις των δικαστώνδιότιούτως ή άλλως θα χαίρει παρόμοιας
«ιδιαίτερης» μεταχείρισης.

Με την ιδιότητα σας ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ως Αρχηγός
των Ενόπλων Δυνάμεων, έχοντας δε ως υπόβαθρο τη νομική σας σκέψη,τη
κατάρτιση αλλά και την ευαισθησία σας σε θέματα δικαιοσύνηςδεν θα
μείνετε ασυγκίνητη.Ευελπιστώ στη θετική σας ανταπόκρισηότι το αίτημά μου
περί επανεξετάσεως της συγκεκριμένης προαγωγής με βάση τα
επισυναπτόμενα,θα εισακουστεί και θα προχωρήσετε σε όλες εκείνες τις
ενδεδειγμένες ενέργειες, ως μία ύστατη προσπάθεια διόρθωσης της εν λόγω
απόφασής Σας, κλείνοντας έτσι την όποια τυχόν κερκόπορτα ανομίας που
κάποιοι ελπίζουν να εκμεταλλευτούν, προκειμένου οι αξιολογήσεις, οι
προαγωγές και οι εξελίξεις των Αξιωματικών να είναι δίκαιες,
αντικειμενικές, αμερόληπτες και αξιοκρατικές.

Η παρούσα κατατίθεταιβάσει του άρθρου 10 του Συντάγματος για δικές Σας
ενέργειες και αιτείταιακριβέςαντίγραφο της παρούσης, με
έξοδαεμούόπωςπροβλέπει η κείμενηνομοθεσία, για κάθενόμιμηχρήση.
Με βαθύτατο σεβασμό


Πλωτάρχης (Ε) Σπυρίδων Παπασταθάτος ΠΝ

Υποβάλλω και επικαλούμαι τα ακόλουθα συνημμένα τα οποία περιήλθαν νόμιμα
στη κατοχή μου :

α. ΑΔΑ ΨΩΦΙ6-9Ξ5

β.  ΦΕΚ  Γ  1121 / 17-07-2020

γ.  Άρθρο 5 Ν.Δ. 1400/1973

δ.  Τρία (3) Κλητήρια θεσπίσματα

ε.  Απόσπασμα Μητρώου Αξιωματικού

στ. Απόσπασμα Απόφασης Ναυτοδικείου Πειραιά  ΔΝΠ 145/2018

ζ.  Απόσπασμα Απόφασης Αναθεωρητικού Δικαστηρίου  ΑΔ 165/2019 με
Βεβαίωση Τελεσιδικίας

η.  Απόσπασμα Απόφασης Ναυτοδικείου Πειραιά  ΔΝΠ 191/2015

θ.  Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4411/2016

--
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια