Τεράστια και πολύπλευρη η αξία τους δάσους - Tο σποτ του Πυροσβεστικού Σώματος


Βίντεο του Πυροσβεστικού Σώματος
«Δάση εἰσὶ ἀδάμας δὶ’ οὗ, ὡς στέμμα, ὁ δημιουργὸς τοῦ παντὸς ἐκόσμισε τοὺς λόφους, τὰ ὄρη καὶ ἅπασαν τὴν γῆν»

Αριστοτέλης