Αδυναμία χορήγησης δωρεάν self test στους Πυροσβέστες από τα φαρμακεία


Έγγραφο των Πενταετών - Συμβασιούχων Πυροσβεστών: Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων Συναδέλφων (Μόνιμους,Εποχικούς ΠΠΥ) οι οποίοι δεν μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία το προβλεπόμενο self test.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είναι πλέον εφικτή η δωρεάν προμήθεια των self test από τα φαρμακεία,παρά μόνο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ως εκ τούτου οι συνάδελφοι για να μην βρεθούν υπόλογοι πειθαρχικού παραπτώματος με την μη δήλωση του τεστ στην πλατφόρμα θα πρέπει να επωμιστούν το κόστος των 7 ευρώ ειδικά οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες όπου εχθές περάστηκαν στον εργανη και πήγαν να πάρουν το τεστ με την προϋπόθεση ότι ήταν δωρεάν και βρέθηκαν προ εκπλήξεως και το πλήρωσαν.

Αναμένουμε από την ηγεσία την άμεση αντιμετώπιση του θέματος να βγει κάποια διευκρινιστική ώστε να μπορούμε να προμηθευόμαστε τα self test δωρεάν από τα Φαρμακεία.

 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.