ΠΟΜΕΝΣ - EUROMIL: Διάλογος για ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Δημοσίου των στελεχών των ΕΔ


Ανακοίνωση τής ΠΟΜΕΝΣ: Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα,  πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης,  εποικοδομητική́ συζήτηση του Προέδρου της ΠΟΜΕΝΣ και του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, με τον Προέδρο του EUROMIL κ. Emmanuel Jacob για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Δημοσίου Τομέα και τις προοπτικές ένταξης των εν ενεργεία στρατιωτικών, ένα θέμα που είναι υψηλής προτεραιότητας για την Ομοσπονδία μας.

Ενδεικτικά́ η Γερμάνιά, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ιδιαιτέρα αποτελεσματικά́ συστήματα απορρόφησης του στρατιωτικού́ προσωπικού, τα οποία θα αναλυθούν σε επομένη συζήτηση με θεσμικούς φορείς ευρωπαϊκών οργανισμών και Ευρωπαίους εκπροσώπους στρατιωτικών.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)