Οι Στρατιωτικοί Χίου ζητούν θάλαμο αποσυμπίεσης για τη νόσο των δυτών


Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.), δια της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) ζητά την προμήθεια και λειτουργία θαλάμου αποσυμπίεσης, για να μπορεί να αντιμετωπίζεται στη νήσο Χίο η νόσος των δυτών, εφόσον τούτη εκδηλωθεί στους δύτες στρατιωτικούς, προς αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 616 Πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 05 Μαΐου 2021

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Νόσος των Δυτών – Ασφάλεια Προσωπικού

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21/23.4.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (ΕΣΠΕΕΧ), με το οποίο μεταφέρεται το πρόβλημα και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι δύτες στρατιωτικοί στη νήσο Χίο από την έλλειψη θαλάμου αποσυμπίεσης και προτείνει την προμήθεια τέτοιου θαλάμου και τη λειτουργία του στο Γενικό Νοσοκομείου Χίου.

2. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις κατάλληλες τις ενέργειές σας.

3. Οι κ.κ. βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Επισμηναγός (ΥΑΔ)