Κάιν: Ο Νεκτάριος Σάββας δολοφονήθηκε από τον σεχταρισμό της βίας


Δημοσιεύουμε το σχόλιο του Κάιν για την καταστροφή τουμνημείου του Νεκτάριου Σάββα: "Οι δικοί μας βαλλόμενοι είναι ανεκτίμητης αξίας, και η βαρύτητα των δεσμών μας οφείλεται στη σημαντικότητα του συλλογικού μας πείσματος για την κατάργηση της ταξικής κοινωνίας. Αντίθετα, οι δικοί σας ξεχασμένοι, σχεδόν αναλώσιμοι στην δομική ιεραρχία, ένας φεύγει, καποιός παίρνει τη θέση του" "οι δικοί μας βαλλόμενοι είναι ανεκτίμητοι", οι "δικοί σας ξεχασμένοι και αναλώσιμοι"....ρητορική εξουσιαστική και γραμμένοι από φασίζουσα νοοτροπία και όχι από "συντρόφους". 

Ο Νεκτάριος Σάββας δολοφονήθηκε από τον σεχταρισμό της βίας και αυτή η ολοκληρωτική βία δεν έχει ουδεμία σχέση με την "κλασσική" σύγκρουση Κρατικής και πολιτικών χώρων, η δολοφονία του επίσης δεν εκφράζει,ούτε αντιπροσωπεύει τον Κόσμο της αμφισβήτησης,των ιδεών και τα κινήματα! Αν και δεν είμαι υπέρ των "μνημείων" γενικώς,διαφωνώ απόλυτα με την συγκεκριμμένη πράξη!

 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης(Κάϊν) μεμονωμένο άτομο από τον αναρχισμό erozer2000@yahoo.gr