Επικαιροποιημένος ο Νέος Κώδικας Ναρκωτικών


Οι νομικές εκδόσεις Lex Book εξέδωσαν το νέο επικαιροποιημένο  Κώδικα Ναρκωτικών στον οποίο και έχει κωδικοποιηθεί η νομοθεσία των ναρκωτικών με τις πιο σύγχρονες και επίκαιρες διατάξεις

Ενημερωμένος µέχρι το Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄48/31.3.2021). Λουκας Προυσανιδης- Κωνστ. Γώγος

Την επιστημονική επιμέλεια του έργου έχουν αναλάβει:

Λουκάς Προυσανίδης – Δικηγόρος Αθηνών, LLM, Διευθυντής Νομικού Σπουδαστηριου Προυσανιδη και ο

Κωνσταντίνος Χ. Γώγος Δικηγόρος Αθηνών