Διαγωνισμός για προμήθεια οχημάτων ειδικών αποστολών – επιχειρήσεων


Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού Στρατού (ΑΣΔΥΣ) διακήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια τεσσάρων οχημάτων ειδικών αποστολών-επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οχήματα επιτήρησης και αναγνώρισης SURVEILLANCE & RECONNAISSANCE SR], συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των μονάδων του Στρατού Ξηράς.

Αυτές οι αποστολές θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας. Η συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%) ανέρχεται σε 930.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα οχήματα θα καλύψουν ανάγκες όπου απαιτηθεί (είτε στο ν. Έβρου είτε στα νησιά του Αιγαίου), καθώς σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης θα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν από αεροσκάφος, ελικόπτερο και πλωτό μέσο τύπου ZUBR και να υπάρχει δυνατότητα ρίψης τους με αλεξίπτωτο από ιπτάμενα μέσα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 14 Ιουνίου 2021, και ώρα 14:00 μμ, αναφέρει η διακήρυξη που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 11:34:12 πμ).