Πρόσκληση των Στρατιωτικών Βόλου - Μαγνησίας σε Γενική Συνέλευση


Ανακοίνωση των Στρατιωτικών Βόλου – Μαγνησίας: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου - Μαγνησίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β-Μ) καλεί τα μέλη της Ενώσεως σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ. με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων :

1. Επικύρωση και απολογισμός του προηγούμενου έτους (2020), προϋπολογισμός 2021

2. Ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης από 12.01.2020. Επανένταξη της Ένωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ).

3. Προκήρυξη Εκλογών στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 για νέο Διοικητικό Συμβούλιο

4. Εξελικτική Επιτροπή και Εκπροσώπηση στο Δευτεροβάθμιο Όργανο

Η παρουσία των μελών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατ’ άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 4690/2020 με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Η συμμετοχή και ψήφιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα επιτυγχάνεται απομακρυσμένα μέσω Η/Υ, κινητού τηλεφώνου και τάμπλετ.

Εντός των επομένων ημερών θα αποσταλούν στα μέλη της Ενώσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή sms ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β-Μ) Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 57/20-9- 2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Βόλου, καταχωρημένη στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αύξοντα αριθμό 2403. ΑΦΜ: 997710776 Τηλ.:6907670676 & 6983500436 Email: espeevolou@yahoo.com Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Βόλου Μαγνησίας Έτος ίδρυσης 2016 στοιχεία και επιπλέον αναλυτικές οδηγίες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους.

Για τον σκοπό αυτό συνίσταται στα μέλη μας να προβούν σε επικαιροποίηση των καταχωρημένων στην Ένωση στοιχείων επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και 09:30 π.μ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                       Γεν. Γραμματέας                             

Ελευθέριος Κακκάβας                                                   Συμεών Αθανασιάδης