Στη «Διαβούλευση» το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τα ζώα συντροφιάς


Ο Μητσοτάκης είναι αδίστακτος και το αποδεικνύει με τους χειρισμούς του και στο νομοθετικό έκτρωμα για τα ζώα συντροφιάς, το οποίο χειρίζεται προσωπικά, μέσω στενών του συνεργατών-μελών της κυβέρνησης. Στην αρχή, με εντολή του, ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών και νυν υφυπουργός στο Μαξίμου, Λιβάνιος, έφτιαξε το νομοσχέδιο-τερατούργημα αγνοώντας τον τότε ΥΠΑΑΤ Βορίδη και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Στη συνέχεια, το ίδιο νομοσχέδιο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Πέτσας.

Στη συνέχεια, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, που ήταν και πρέπει να παραμείνει η Αρμόδια Κεντρική Αρχή (και όχι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών), συνέταξαν νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ. Το νομοσχέδιο αυτό το υιοθέτησε ο υπουργός ΑΑΤ Λιβανός, για να βγει από την υποχρέωση και για να χαϊδέψει τα αυτιά των υπηρεσιακών παραγόντων που το συνέταξαν. Ο Λιβανός γνώριζε ότι το νομοσχέδιό του δεν θα είχε καμία τύχη, γιατί ο Μητσοτάκης θα προωθούσε το νομοσχέδιο-έκτρωμα που παρουσίασε ο Πέτσας.

Ο Μητσοτάκης, μολονότι είχε λάβει γνώση του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ, προτού κάνει την περαντζάδα από το παράνομο καταφύγιο της Ηλιούπολης στις 4 Απρίλη του 2021, δήλωνε ότι δε θα κάνει καμία αλλαγή στο νομοσχέδιο-έκτρωμα, το οποίο θα ανεβεί στη Διαβούλευση στις 14 Απρίλη.

Η δημοσιοποίηση από εμάς του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ προκάλεσε αναταραχή στον Μητσοτάκη και στον Λιβανό. Ο πρώτος αναγκάστηκε να μεταφέρει την ημερομηνία ανεβάσματος του νομοσχεδίου-εκτρώματος στην περιβόητη Διαβούλευση από τις 14 Απρίλη στις 6 Μάη και ο δεύτερος να δώσει εντολή σε υπηρεσιακό παράγοντα του ΥΠΑΑΤ να διεξαγάγει προκαταρκτική εξέταση για τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ, το οποίο αντιλαμβάνονται ότι θα είναι το «βαρύ πυροβολικό» κατά του νομοσχεδίου-εκτρώματος του Μητσοτάκη.

Γιατί δε θα χρειάζεται να επικαλεστούμε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα Ζώα, τους Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κεντρική αρμόδια αρχή δεν μπορεί να είναι άλλη από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Αυτό δεν το λέμε για πρώτη φορά τώρα. Στο άρθρο μας με τίτλο Ατακτη υποχώρηση: στις ελληνικές καλένδες το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τα ζώα συντροφιάς, γράφαμε: «Γι’ αυτό, το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ όχι μόνο δεν χωράει στο νομοσχέδιο-έκτρωμα, αλλά στέκεται εμπόδιο σε κάθε μελλοντική απόπειρα επαναπροώθησής του από τον Μητσοτάκη με κάποιο ψευτολουστράρισμα».

Εκτιμούμε ότι το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ θα σταλεί στην Κομισιόν και στην αρμόδια αρχή καταπολέμησης της απάτης (OLAF) και έτσι η ελληνική κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να απολογηθούν για το νομοσχέδιο-έκτρωμα που έφτιαξαν, το οποίο, εκτός των άλλων, είναι επικίνδυνο τόσο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς όσο και για τη δημόσια υγεία.

Το ίδιο νομοσχέδιο στη Διαβούλευση

Ο Πέτσας, με εντολή Μητσοτάκη, ανέβασε στις 6 Μάη στις 10:00 μμ στη Διαβούλευση το ίδιο στην ουσία νομοσχέδιο. Οι μόνες αλλαγές που έκανε ο Μητσοτάκης είναι:

 

Πρώτον, η αφαίρεση των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 5 του νομοσχεδίου που παρουσίασε ο Πέτσας στο Υπουργικό Συμβούλιο (μετά την προσθήκη του άρθρου 1 του εκτρώματος που ανέβηκε στη Διαβούλευση, τα άρθρα αναριθμήθηκαν σε 2, 3 και 6 με τον ίδιο τίτλο). Παραθέτουμε τις διατάξεις αυτών των άρθρων με τη σειρά:

«ιγ) Ερασιτέχνης εκτροφέας: ο εκτροφέας που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλο ή γάτα με σκοπό τη διατήρηση των ελληνικών ή μη φυλών του ζώου και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΖΣ, ο οποίος ως προς την εκτροφή και αναπαραγωγή λαμβάνει άδεια από την Επιτροπή άρθρου 2 παρ. 7 του παρόντος. Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι μίας γέννας (τοκετού) ανά έτος, από έως δύο θηλυκούς σκύλους ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου».

«7. Αρμόδιος Φορέας Αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων και των ιδιοκτητών τους, ορίζεται, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή, με τους αναπληρωτές της, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, έναν εκπρόσωπο Σωματείου που αποδεδειγμένα στους σκοπούς τους προάγει την ερασιτεχνική εκτροφή και έναν υπάλληλο Ο.Τ.Α. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζεται ο τρόπος αμοιβής των μελών της Επιτροπής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία της. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών εκτροφής, η διάρκειά τους, η επιβολή παραβόλου ανά νεογέννητο και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Για λόγους ομαλής λειτουργίας».

«2. Από την ανωτέρω διαδικασία έγκρισης εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο:

α) οι ερασιτέχνες εκτροφείς, οι οποίοι λαμβάνουν άδεια από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 7 του παρόντος,

β) οι ιδιοκτήτες ζώων που θέλουν να αναπαράξουν μία φορά το ζώο συντροφιάς σε όλη τη ζωή του και οι οποίοι για το σκοπό αυτό λαμβάνουν άδεια από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 7 του παρόντος. Η αίτηση για τη λήψη άδειας, αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη το αργότερο εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ισχύ του παρόντος. Για ιδιοκτήτες που αποκτούν ζώο συντροφιάς, μετά την ισχύ του παρόντος, η αίτηση υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την απόκτηση του ζώου, υπό τον όρο ότι το ζώο δεν έχει συμπληρώσει το 3ο έτος της ηλικίας του. Ειδικά σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του έτους, η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί εντός 3 μηνών από τη συμπλήρωση του 1ου έτους ζωής του».

Η αφαίρεση των διατάξεων δεν έγινε μόνο επειδή αυτό απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία. Εγινε επειδή στο πρώτο δημοσίευμά μας για το νομοσχέδιο έκτρωμα είχαμε επισημάνει ότι:

α) Παρά την υποχρέωση να στειρώνονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, οι κατ’ επάγγελμα ζωόφιλοι δεν το έκαναν, γιατί ήθελαν να έχουν συνεχώς κουταβάκια για να τα μετακινούν στο εξωτερικό με το πρόσχημα της υιοθεσίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και να πλημυρίσουν τις πόλεις και τα χωριά.

β) Με τη νέες διατάξεις για τους λεγόμενους ερασιτέχνες εκτροφείς θα οδηγηθούν τα πράγματα σε τέτοια κατάσταση, που τα ζώα συντροφιάς θα είναι περισσότερα από τα παραγωγικά ζώα, αιγοπρόβατα και βοοειδή.

Να γιατί αφαίρεσαν τις διατάξεις για τους περιβόητους ερασιτέχνες εκτροφείς. Για να κρύψουν δε το ότι -και μετά την αφαίρεση των διατάξεων για τους ερασιτέχνες εκτροφείς- θα οργιάζει το παράνομο γεννοβόλημα, χάρις στο νομοσχέδιο-έκτρωμα του Μητσοτάκη, πρόσθεσαν το άρθρο 1 με τίτλο Σκοπός-Αντικείμενο, το οποίο ανάμεσα στ’ άλλα αναφέρει: «Σκοπός του παρόντος είναι… και στρατηγικής για τη δραστική μείωσή του αριθμού τους» (των αδέσποτων ζώων συντροφιάς).

 

Δεύτερον, στο αρχικό νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Πέτσας, το οποίο δημοσιεύσαμε προβλεπόταν στο 1ο άρθρο (ορισμοί) ότι ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Αυτό όπως απαγορεύεται ρητά από τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕ, που ορίζει ρητά ότι ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.

Στο νομοσχέδιο που ανέβηκε στη Διαβούλευση, στο 2ο άρθρο (ορισμοί) προβλέπεται μεν ότι ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς θα είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά στο ίδιο άρθρο εισάγεται καινούργιο εδάφιο που προβλέπει την ύπαρξη του λεγόμενου προσωρινού ιδιοκτήτη που μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο! Μπαίνει έτσι «από το παράθυρο» η δυνατότητα των κατ’ επάγγελμα ζωόφιλων, που έχουν ιδρύσει νομικά πρόσωπα, να έχουν υπό την ιδιοκτησία τους εκατοντάδες ζώα συντροφιάς.

Αυτή η διάταξη δεν είναι μόνο αντίθετη στον ισχύοντα Κανονισμό. Δεν προβλεπόταν ούτε στον ισχύοντα νόμο 4039/2012 και δεν προβλέπεται ούτε στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ.

 

Τρίτον, στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Πέτσας στο Υπουργικό Συμβούλιο προβλεπόταν ότι Κεντρική Αρμόδια Αρχή θα είναι πλέον η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Ναι μεν προβλεπόταν με σχέδιο ΠΔ η μεταφορά του Τμήματος Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, όμως στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Πέτσας δε γινόταν αναφορά του ως Τμήμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τώρα, σχεδόν ταυτόχρονα με το ανέβασμα του νομοσχεδίου-εκτρώματος στη Διαβούλευση, στάλθηκε στο ΣτΕ το σχέδιο ΠΔ για τη μεταφορά του Τμήματος Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων, που μετονομάζεται σε Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς. Στο νομοσχέδιο αναγορεύεται το Τμήμα Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς (και όχι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε Κεντρική Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να κουκουλωθεί η αφαίρεση της αρμοδιότητας από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Πρόκειται για μεγάλο παραμύθι. Κουμάντο στις Διευθύνσεις δεν κάνουν οι προϊστάμενοι των Τμημάτων, αλλά οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων απλά εισηγούνται και στην περίπτωση που ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης διαφωνεί, αγνοεί τις εισηγήσεις.

Ευθεία αντισυνταγματικότητα

Το σχέδιο ΠΔ για τη μεταφορά του Τμήματος Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς και λοιπών Ζώων προσκρούει ευθέως στο αστικό Σύνταγμα. Οπως ήδη σημειώσαμε, η αφαίρεση της αρμοδιότητας από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής δεν είναι νόμιμη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα Ζώα, το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ομως η διαδικασία για τη μεταφορά του Τμήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι και αντισυνταγματική. Εξηγούμαστε.

Είναι πρωτόγνωρο, ο πρωθυπουργός μιας χώρας να υπογράφει ένα σχέδιο ΠΔ για τη μεταφορά ενός Τμήματος από ένα υπουργείο σε άλλο. Αυτό δείχνει την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσίας στα χέρια του Μητσοτάκη, σε βάρος όχι μόνο του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά ιδιαίτερα του αστικού κοινοβουλίου που είναι υποτίθεται αρμόδιο να νομοθετεί.

Αυτή η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Μητσοτάκη οικοδομήθηκε με τον περιβόητο νόμο 4622/2019 για το περιβόητο επιτελικό κράτος, με τα άρθρα 21-34 του οποίου συγκροτήθηκε η λεγόμενη Προεδρία της Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτής της υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων και εξουσιών από τον Μητσοτάκη, που βρίθει αντισυνταγματικών διατάξεων, εισήγαγε εδάφια στο άρθρο 35 με τα οποία αποκτά διαρκή εξουσιοδότηση να αλλάζει τα πάντα στη λεγόμενη δημόσια διοίκηση. Παραθέτουμε αυτές τις διατάξεις:

«4. Με Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού δύναται:…

(β) να συστήνονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, ανασυστήνονται και μετονομάζονται Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων καθώς και αναπληρωτών γραμματέων,

(γ) να μεταφέρονται αρμοδιότητες μαζί με τις υπηρεσιακές μονάδες και τις θέσεις προσωπικού που ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές μεταξύ Υπουργείων ή Γενικών και Ειδικών Γραμματειών».

Γνωρίζουμε ότι σε νόμους που ψηφίζονται από το αστικό κοινοβούλιο προβλέπονται εφάπαξ εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση ΠΔ, Υπουργικών Αποφάσεων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ). Αυτός ο περιορισμός τίθεται γιατί διαφορετικά θα μπορεί ένας πρωθυπουργός ή ένας υπουργός να νομοθετεί συνεχώς και να αλλάζει τα πάντα, καταργώντας έτσι το αστικό κοινοβούλιο.

Σε ό,τι αφορά τις επιτροπές του ΣτΕ που επεξεργάζονται σχέδια ΠΔ, πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν εξετάζουν τη συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων των ΠΔ που εισάγονται για εξέταση. Ετσι, παρατηρείται το τραγελαφικό φαινόμενο, μια τριμελής επιτροπή να ανατρέπει αποφάσεις που έλαβε η ολομέλεια του ΣτΕ ακόμη και σε μείζονα σύνθεση.

Για παράδειγμα, η Ολομέλεια του ΣτΕ τον Γενάρη του 2013, μτά από εννιά χρόνια, έβγαλε την ιστορική απόφαση για τον επιστημονικό ορισμό του δάσους, που ήταν σύμφωνη και με την απόφαση 27/1999 του ΑΕΔ (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο). Αυτή η απόφαση δυσαρέστησε τις κυβερνήσεις των Σαμαροβενιζέλων και των Τσιπροκαμμένων. Ο «οικολόγος» αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ι. Τσιρώνης έστειλε το 2016 στο ΣτΕ για εξέταση σχέδιο ΠΔ, το οποίο προβλεπόταν από εξουσιοδοτική διάταξη του δασοκτόνου νόμου 4280/2014. Η τριμελής επιτροπή του ΣτΕ εξέτασε το σχέδιο ΠΔ και υιοθέτησε διατάξεις του για τον επιστημονικό ορισμό του δάσους, οι οποίες ήταν αντίθετες στον επιστημονικό ορισμό του δάσους που διατυπώθηκε στην απόφαση 32/2013 της Ολομέλειας του ΣτΕ! Η τριμελής Επιτροπή του ΣτΕ απαίτησε να αφαιρεθούν από τα «έχοντας υπόψη» του ΠΔ οι αναφορές στις αποφάσεις 32 του ΣτΕ και 27του ΑΕΔ. Η απαίτηση έγινε δεκτή για προφανείς λόγους.

Επιπλέον, η τριμελής επιτροπή του ΣτΕ το μόνο που εξέτασε ήταν αν υπάρχει στο νόμο 4280/2014 εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του συγκεκριμένου ΠΔ. Το εξέτασε και ενώ η διάρκειά της ήταν εξάμηνη η Επιτροπή έκρινε με ελαστικότητα και αποφάνθηκε ότι δεν πειράζει που πέρασαν περίπου 18 μήνες!

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα, αν η τριμελής Επιτροπή του ΣτΕ, τα δύο από τα τρία μέλη της οποίας είναι αντιπρόεδροι του ΣτΕ, θα κρίνει με αυστηρότητα και σοβαρότητα το σχέδιο ΠΔ. Θα δεχτεί ότι είναι συνταγματικά σύννομη η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 35 του νόμου 4622 για το επιτελικό κράτος, μολονότι δεν είναι για εφάπαξ χρήση; Ιδωμεν.

Κλείνουμε σημειώνοντας ότι η ιστορία με το νομοσχέδιο-έκτρωμα του Μητσοτάκη έχει πολύ δρόμο ακόμη. Τίποτα δεν κρίθηκε ακόμη οριστικά και θα χρειαστούν γερά νεύρα από τους πραγματικούς ζωόφιλους.

 
1 σχόλια :

Νίκος είπε...

Καμία διάταξη για την όχληση που προκαλούν τα ζώα συντροφιάς θα περάσουν; Έχουν και οι άνθρωποι δικαιώματα όχι μόνο τα ζώα. Πλέον έχουν γεμίσει όλες οι πολυκατοικίες με σκυλιά δημιουργώντας έτσι μια αφόρητη κατάσταση με τα γαυγίσματα τους σε σημείο που να μην μπορεί κανείς να έχει μια στιγμή ησυχίας μέσα στο σπίτι του. Επίσης θα πρέπει να μπει ένα τέλος στον φασισμό και την παράνοια των δήθεν φιλόζωων που απειλούν και εξευτελίζουν ανθρώπους πριν καν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν τα ζώα για να γεμίσουν το συναισθηματικό κενό που έχουν μέσα τους καταντώντας μισάνθρωποι αφού δεν μπορούν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και σε οργανωμένες ομάδες πιέζουν την πολιτεία και πετυχαίνουν να επιβάλλονται εξοντωτικές ποινές για κακοποίηση ζώων, ενώ αν σκοτώσει κανείς άνθρωπο με το αυτοκίνητο πχ γιατί μιλούσε στο κινητό την βγάζει καθαρή με ελάχιστες ποινές. Ας μην μιλήσουμε για τους τόσους θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από σκυλιά τα οποία διέφυγαν από τον έλεγχο των αφεντικών τους. Θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το κράτος παιδική χαρά όπου οργανωμένες μειοψηφίες επιβάλουν τις απόψεις τους να μπει μια τάξη. Όποιος παίρνει σκύλο θα πρέπει να έχει περάσει από εκπαίδευση και αυτός και ο σκύλος. Έτσι θα έχουν σκυλιά μόνο όσοι πραγματικά τα αγαπάνε και όχι ο κάθε διαταραγμένος ελληνάρας.