Βγήκε η ΚΥΑ για τις εκλογές στα σωματεία - Δείτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν εκλογές


Εκδόθηκε πριν από λίγο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33506/29-5-2021 (ΦΕΚ Β'/2233), η οποία ξεκαθαρίζει πλέον ότι πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και γενικές συνελεύσεις θα γίνονται με το πρωτόκολλα των συνεδρίων, αλλά μόνο εφόσον τα συνολικά εγγεγραμμένα φυσικά μέλη του οργάνου (κάθε τύπου σωματείου) δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150), ενώ σε περιπτώσεις που είναι πάνω από εκατόν πενήντα (150)  πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, εφόσον το κάθε είδους σωματείο διέπεται από ειδικές περιοριστικές διατάξεις, όπως και οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων, που η λειτουργία τους ρυθμίζεται από τον νόμο 1264/1982, αυτό στην παρούσα χρονική περίοδο δεν μπορεί να συμβεί (εκλογές με ψηφιακά μέσα), αφού απαιτείται υποχρεωτικά πρώτα η τροποποίηση του νόμου, όπως έχει ανακοινωθεί από την πολιτεία και μετέπειτα, εφόσον γίνουν οι τροποποιήσεις με δικαστικές αποφάσεις των οικείων Καταστατικών της κάθε συνδικαλιστικής οργανώσεις των αστυνομικών, καθώς και των άλλων εργαζομένων σε κάθε τομέα εργασίας, τότε θα διεξάγονται εκλογές (και) με ηλεκτρονικό ψηφιακό μέσο.