Ρόδος: Προκαταρκτική έρευνα για κακουργηματική απάτη με εικονικούς δανεισμούς 35 υπαλλήλων


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά την υποβολή μηνύσεως από τον ΕΦΚΑ για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της κακουργηματικής απάτης με εικονικούς δανεισμούς 35 υπαλλήλων με ελεγχόμενο λογιστή – φοροτεχνικό της Ρόδου.
Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις ακύρωσης της ασφάλισης για τους 35 εικονικά ασφαλισμένους και έχει ενημερώσει σχετικά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, τον ΟΑΕΔ Ρόδου και Αρχαγγέλου καθώς και τον ΕΟΠΥΥ Ρόδου, προκειμένου να προχωρήσουν σε ενέργειες αρμόδιότητάς τους.
4 εκ των 35 έχουν υποβάλει ένσσταση.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο από τους εικονικά ασφαλισμένους ήταν αυτοαπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγγελματίες, με δήλωση έναρξης στη Δ.Ο.Υ.
Ο πρώτος διατηρούσε ένα παραδοσιακό καφενείο και ο ΕΦΚΑ διατείνεται ότι δήλωσε ψευδώς ότι απασχολούνταν ως υπάλληλος γραφείου και ως δικαιολογητικά φέρεται να κατέθεσε λογιστής, καθώς και αναγγελία πρόσληψής του στον ΟΑΕΔ, που είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα (χειρόγραφα και όχι ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όπως προβλέπει ο νόμος), η οποία ήταν καταφανώς εικονική και ανακριβής.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εκδοθεί από τον τ. ΟΑΕΕ απόφαση εξαίρεσής του από την ασφάλιση του φορέα.
Αλλος διατηρούσε καθαριστήριο και αιτήθηκε στον τ. ΟΑΕΕ την εξαίρεσή του, επικαλούμενος την εικονική ασφάλισή του στο τ. ΙΚΑ από τον λογιστή.
Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωνε να αποφεύγει να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνταν, βάσει του νόμου, στον τ. ΟΑΕΕ.
Από την έρευνα του ΕΦΚΑ φέρεται να προέκυψε ότι ο λογιστής προέβαινε σε εικονικές αναγγελίες πρόσληψης (είτε χειρόγραφες στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ Ρόδου και Αρχαγγέλου, είτε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΈΡΓΑΝΗ) για άτομα που δεν απασχολούσε. Ακολούθως προχωρούσε στην κατάθεση Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων(ΑΠΔ) στο ΙΚΑ (κυρίως μέσω διαδικτύου), στις οποίες δήλωνε τα εικονικά ημερομίσθια αυτών των ατόμων και τέλος εξέδιδε ψευδείς βεβαιώσεις περί απασχόλησης σε αυτά τα πρόσωπα οι οποίες χρησιμοποιούνταν σε διάφορες υπηρεσίες και Φορείς (ΟΑΕΔ, τ. ΟΑΕΕ, IKA κ.ά.), με σκοπό αυτά τα άτομα να τύχουν επιδομάτων και ευργετημάτων (όπως εξαιρέσεων από την ασφάλιση, επιδόματα ασθένειας, επιδόματα ανεργίας, οικογενειακά επιδόματα, κ.ά.).
Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ προκειμένου να παραληφθούν μηχανογραφικά οι ΑΠΔ, διενήργησαν επιτόπιο ελεγχο στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου όπου και διαπιστώθηκε ότι, στο εν λόγω ακίνητο στεγάζεται και λειτουργεί δομή παροχής ψυχικής βοήθειας από το έτος 2011.
Ο λογιστής εξεταζόμενος αρνήθηκε παντελώς τις εναντίον του κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι βρίθουν αντιφάσεων, αοριστιών και ανακριβειών.
Επισημαίνει ότι δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά και υποκειμενικά το αδίκημα – κακούργημα της απάτης διότι, δεν συντρέχει το στοιχείο της υλικής αντιστοιχίας – υλικής ταυτότητας μεταξύ του δήθεν σκοπούμενου περιουσιακού οφέλους (ιδιοποίηση των δήθεν οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών) και της αποτιμώμενης οικονομικής ζημίας που φέρεται ότι επήλθε στην περιουσία του ΕΦΚΑ.

Δαμιανός Αθανασίου