Δημοσίευση ΠΔ 33/2021 με τις διορθώσεις, που η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εντόπισε και ανέδειξε


Ανακοίνωση τής Ομοσπονδίας των Λιμενικών: Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΠΔ 33/2021 (Α’ 26) «Τροποποίηση του άρθρ. 78 του ΠΔ 13/2018 Οργανισμός λειτουργίας Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής», με το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατανέμονται οι οργανικές θέσεις.

Με την από 23/11/2020 ανακοίνωσή μας είχαμε αναδείξει το γεγονός ότι κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου του εν λόγω ΠΔ εάν δεν γίνονταν οι απαραίτητες αλλαγές και δημοσιευόταν ως είχε θα προκαλούνταν σύνθετα προβλήματα καθώς εκατοντάδες στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της ΣΔΥΛΣ δε θα είχαν καμία θέση στο Σώμα και ταυτόχρονα στερούσε την προοπτική εξέλιξης των αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και την εισαγωγή τους στη ΣΔΥΛΣ.

Μετά από την ανάδειξη των παραπάνω και παρότι το εν λόγω σχέδιο είχε προωθηθεί από το Σεπτέμβριο 2020 στο ΣτΕ και έπειτα από συνεχείς παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας στην πολιτική μας ηγεσία κατορθώσαμε το δημοσιευμένο πλέον ΠΔ να έχει τις απαιτούμενες διορθώσεις αποτρέποντας την υποθήκευση του μέλλοντος εκατοντάδων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η αύξηση της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 1.500 θέσεις καθορίζοντάς την στις 9.500 από 8.000 ήταν αποτέλεσμα συστηματικής διεκδίκησης της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και με τη δημοσίευση του ΠΔ 33/2021 επιτρέπεται η έκδοση κανονισμών οργανικής σύνθεσης και κατανομής θέσεων σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν. 4676/20. και την παρ. 2 του άρθρ. 126 του ν. 3079/02 «ΚΠΛΣ».

Ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με την ίδια επιμονή να επιδιώκουμε και να καταγράφουμε μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των στελεχών του.