Γιατί οι Λιμενικοί Φθιώτιδας ευχαριστούν δύο Αστυνομικούς Διευθυντές


Παρουσιάζουμε επιστολή των Λιμενικών Φθιώτιδας, με την οποία ευχαριστούν δύο Αστυνομικούς Διευθυντές. Διαβάστε τον λόγο: