Ένωση Αθηνών: Επέκταση δυνατότητας αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας


Παραθέτουμε το νέο έγγραφο τής Ένωσης Αθηνών προς την πολιτική και φυσική ηγεσία: Σχετ.: α) Υπ’ αριθ. 305/10 από 27/10/2020 έγγραφό μας.

           β) Υπ’αριθ. 305/10α από 26/3/2021 έγγραφο μας.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ, 

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας αιτηθήκαμε την επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας του Π.Δ. 169/2007 στις φρουρές Α.Μ.Α. και Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., ένα κατά την άποψή μας δίκαιο και διαχρονικό αίτημα.

Έκτοτε, αρκετά μέλη της Ένωσής μας επικοινωνούν με τα γραφεία μας και μας ενημερώνουν ότι και κάποιες άλλες Υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας οι οποίες διοικητικά υπάγονται στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., δεν έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία, ενώ επιφορτίζονται καθημερινά με προανακριτικά καθήκοντα, αυτοψίες χώρων και με αρκετά εξωτερικά μάχιμα καθήκοντα.

 Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ,

Οι υπηρετούντες συνάδελφοι των προαναφερόμενων Υπηρεσιών (Φρουρά Α.Μ.Α., Φρουρά Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., ΔΙ.Δ.Η.Ε., Δ.Ο.Α.) εκτίθενται στους παντοειδείς κινδύνους  εκτελώντας καθήκοντα εφάμιλλα μάχιμων Υπηρεσιών και εξαιτίας γραφειοκρατικών αγκυλώσεων δεν δύναται να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί το άρθρο 40 του Π.Δ., 169/2007 και συμπεριληφθούν και οι Υπηρεσίες αυτές με αναδρομική ισχύ, διορθώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια αδικία ετών.

   

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος